Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

Yardımcı Editör, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi (EI/Compendex tarafından taranmaktadır).  2006-

 

Teknik Sorumlu, GÜMMF Dergisi, 1999-2006.

 

Türk Toz Metalürjisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri

 

I. Ulusal Toz Metalürjisi Konferansının Düzenleme Kurulu Üyesi, 16-17 Eylül 1996, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

3. Uluslararası Toz Metalürjisi Konferansının Düzenleme Kurulu Üyesi ve Sekreteri, 4-8 Eylül 2002, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

PM 02 Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı "Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi", 2001-2002, Hindistan.

 

PM 05 Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı "Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi", 2004-2005, Hindistan.

 

PM 07 Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı "Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi", 2006-2007, Hindistan.

EDİTÖRLÜK

KONGRELER

Sıra No

Adı

1

Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yardımcı Editör, 2006-

2

Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, (e-book) editors Sarıtaş, S., Uslan, İ. ve Usta, Y., Turkish Powder Metallurgy Association, Ankara, 2002.

Sıra No

Adı

1

Karatas, C., Gokten, M., Unal, H.I., Saritas, S. ve Uslan, İ. “Investigation of Rheological Properties of the Feedstocks Composed of Steatite and 316L Stainless Steel Powders and PEG Based Resins", Euro PM2005,367-373, Prague 2-5 Oct. 2005.

2

Ergüney, S., Karatas, S., ve Uslan, İ., “Toz Enjeksiyon Kalıplamada Kullanılan Hazır Besleme Stoklarının Kalıplanabilirliklerinin Araştırılması”, Proceedings of the 4th International Powder Metallurgy Conference, Sakarya, 1008-1020, 2005.

3

Uslan, İ., Ataer, Ö.E. ve Sarıtaş, S., “Değişken Sınır Şartlarında Gözenekli Malzemelerin Soğuma Eğrilerinin Sayısal ve Analitik Yaklaşımlarla Elde Edilmesi", 4th International Powder Metallurgy Conference, Sakarya, 1327-1339, 2005.

4

Ekici, A.A., Uslan, İ., ve Sarıtaş, S., “Ekstrüzyonla Tam Yoğunlaştırılmış Püskürtme Şekillendirme Aluminyumun Mikroyapısal İncelenmesi", 4th International Powder Metallurgy Conference, Sakarya, 1279-1288, 2005.

5

Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., “Gaz Atomize Aluminyum Tozu Oluşum Aşamalarının Morfolojik Olarak İncelenmesi", Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, 1297-1306, 2002.

6

Kılınç, Y. ve Uslan, İ., "Titreşimli Yatay Atritör İmalatı ve Alumina Öğütme Davranışının İncelenmesi", Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, 1075-1084, 2002.

7

Çetiner, C., Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., "Toz Metal Bronz Yatağın Düşük Karbonlu Çeliğe Difüzyon Kaynağında Mikroyapısal Tespitler", Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, 1322-1330, 2002.

8

Ekici, A.A., Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., "Püskürtme Şekillendirme Aluminyum Parçaların Mikroyapısal İncelenmesi", Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, 1356-1361, 2002.

9

Demirhan, L., Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., "Havalı Toz Sınıflandırıcı İmalatı ve Test Edilmesi", Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, 1348-1355, 2002.

10

Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., "Effects of Atomisation Parameters on the Shape of Aluminium Powders", Proceedings of 2000 Powder Metallurgy World Congress, Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, Tokyo, Japan, 467-470, 2000.

11

Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., "Gaz Atomize Aluminyum Tozlarında Soğuma Hızının Toz Boyutuyla Değişiminin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, 399-408, Ankara, Eylül 1999.

12

Uslan, İ. ve Sarıtaş, S., "Gaz Atomizasyonunda Nozul Geometrisi, Gaz Cinsi ve Basıncının Aluminyum Tozu Boyutuna Etkisinin Araştırılması", 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, 217-228, Ankara, 1996.