YÖNETTİĞİ TEZLER

I. Master:

Bildirme Kiplerinde Zaman Kaymaları ve Fonksiyon Değişmeleri, Ertuğrul Yaman, Ankara 1990.

18.yy.a Ait Bir Barbaros Hayrettin Paşa Gazavatnamesi Üzerinde Sentaks İncelemesi, Gülşah Oktay, Ankara 1997.

Pendnâme-Güvâhî-Dil İncelemesi, Dilek Erenoğlu, Afyon 1997.

Karaçay-Malkar Türkçesinde Fiil, Reyhan Tosun, Ankara 2000.

Samim ÇETİNKAYA, ÖSS de Sorulan Türkçe Sorularının Taksonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans.

Selda KESİK, İlköğretim İçin Hazırlanan Türkçe Dil Bilgisi Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans.

Vefa CELİLOVA, Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme, Türk Dili Edebiyatı Yüksek Lisans.

Kemal USLU, Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarının semantik Boyutu Üzerine Bir İnceleme, Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans.

Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ, İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Söz Dizimi ve Anlatım Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans.

Emel YILDIZ, Almanya ve Türkiye'de Lise Birinci Sınıflarda Okutulan Dil ve Edebiyat Ders Kitaplarının Karşılaştırılması (Berlin Örneği),Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans.

Ümit HUNUTLU, Lise 1 Sınıflarında Öğrencilerin Yaptıkları Anlatım Bozuklukları ve Bunların Giderilmesinde Kullanılan Metotlar, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans.

II. Doktora:

Azerbaycan Türkçesini, Türkmen Türkçesini ve Gagavuz Türkçesini Konuşanlara Türkiye Türkçesinin Öğretilmesi, Reşide Gürses, Ankara 2000.

Herbert Yanskiy'nin Anadili Almanca Olanlara Türkçe Öğretim Metodu, M. Sani Adıgüzel, Ankara 1999.