ÖZGEÇMİŞ

1945 yılında Kayseri ili İncesu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimimi İncesu ve Kayseri'de tamamladı. 1965-1966 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Aynı Fakültenin bahsedilen bölümünden 1969-1970 yaz döneminde mezun oldu.
Niğde Lisesi'nde dört yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, 17.10.1973 yılında Ankara Yabancı Diller Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliği ve müdür yardımcılığına atandı. Bahsedilen Eğitim Enstitüsü'nden daha sonra Gazi eğitim Enstitüsü bünyesine aktarılmasıyla aynı görevlere burada da devam etti. 1980-1982 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü başkanlığı yaptı. Bu kurumun 1982 yılında Gazi Üniversitesi'nin ilgili fakültesine bağlanmasıyla akademik çalışmalarıma başladı.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof. Dr. Ahmet B. Ercilâsun'un denetiminde yaptığı "Azeri Türkçesinin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması" adlı mastır teziyle yüksek lisansını tamamladı. Yine Prof. Dr. Ahmet B. Ercilâsun'un danışmanlığını yaptığı "14. Yüz Yıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi" adlı çalışmasıyla doktorasını 1988 yılında bitirdi. 24.04.1989 yılında yardımcı doçent, 13.10.1995 yılında da doçent oldu.
Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda Türk Dili Profesörü olarak görev yapmaktadır.
"14. Yüz Yıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi" adlı eseri 1994 ve 2000 yıllarında, "Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme" adlı eseri de 2001 yılında Türk Dil Kurumu'nca basılmış bulunmaktadır.
Ayrıca, Türk Edebiyatı'nın örnek metinlerinden aldığı çeşitli cümlelerin çözümlenmesine dayanan "Cümle Bilgisi" adlı çalışmasına Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca 19.11.1999 yılında yayın izni verilmiş, bu eser 2001 yılında basılmıştır.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yönettiği çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezleri tamamlanmış durumdadır.
Türk Dilinin çeşitli yönleriyle ilgili makaleleriyle birlikte milli ve milletlerarası kongrede sunulmuş çeşitli bildirileri bulunmaktadır.