TÜRKÇE BİLİMSEL KİTAPLAR

 

1.Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, Türk Dil Kurumu Yayınları: 790, Ankara 2001.

2.14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, 602, Ankara 1994 (1. baskı), Ankara 2000 (2. baskı)

3.Cümle Bilgisi, (Üniversite Yayın Komisyonunun 19.11.1999 tarih ve 08 no'lu kararı doğrultusunda basılmıştır.) Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001.