Prof.Dr. İskender Öksüz
  Ana Sayfa Özgeçmiş   Yayınları Uzmanlık Alanı   Projeleri
 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Tel:0-312-231 7400
E-mail :
ioksuz@gazi.edu.tr 

ENGLISH

 

 

KM 244-Fizikokimya      ENF101    ENF102 FORTRAN

BM101 C     BM101 C#    ENF102 C#

Özgeçmiş

Doğum Yeri İzmir Doğum Tarihi: 14 Eylül 1945 

Yabancı Dil: İngilizce/ Almanca 

Eğitim Durumu: 1969 Yale University (Ph. D.) 

                       1968 Yale University (Master of Science) 

                       1966 Ege Üniversitesi (Kimya- Fizik Lisansı) 

Çalışma Durumu:

2002-        :Prof., Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak., Kim. Müh. Bölümü     

1987- 2002 :Sağlık ve bilişim sektörlerinde çeşitli firmalarda profesyonel üst yönetici 

1981- 1987 :Prof., University of Petroleum and Minerals,Suudi Arabistan Akademik ve İdari   Görevler 

1987-2002 :  Çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Müdürlük, Holding Genel Koordinatörlüğü 

1981- 1987 : UPM'de bilgisayar destekli öğretim koordinatörü, yeni öğretim üyesi seçimi ve terfi komitesi. 

1968- 1981: Bölüm Başkanlığı, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği (ODTÜ), Kürsü Başkanlığı, Senato Üyeliği (ADMMA), Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu 7. Dönem üyeliği, Atom Enerjisi Konusunda Bakan Danışmanlığı.

Yayınları 

1. B. Skutnik, O. Sinanoğlu ve İ. Öksüz, Correlation Effects in Excited States of Atoms..., International Journal of Quantum Chemistry 2, 1 (1968).

 2. O. Sinanoğlu ve İ. Öksüz, Theory of Atomic Structure Including Electron Correlation, Physical Review Letters 21, 507 (1968).

 3. İ. Öksüz, Otomatik Programlama Kavramı - Teorik Kimyadan Bir Örnek, İTÜ Elektronik Hesaplama Sembozyumu, (basılmıştır), İstanbul, 1968.

 4. İ. Öksüz, Zaman Paylaşım Sistemleri, aynı yer.

 5. İ. Öksüz, "Theory of Atomic Structure Including Electron Correlation", Ph. D. tezi. University of Michigan Mikrofilm Merkezi'nde Mikrofilm halinde. "Thesis Abstracts"da özeti yayınlanmıştır, 1969.

 6. İ. Öksüz ve O. Sinanoğlu, Theory of Atomic Structure Including Electron Correlation I, Physical Review 181, 42 (1969).

 7. İ. Öksüz ve O. Sinanoğlu, Theory of Atomic Structure Including Electron Correlation II, Physical Review 181, 54 (1969).

 8. E. Yurtsever ve İ. Öksüz, İkinci Kuantizasyonla Sıfırıncı Mertebe Hamiltonyeninin Seçilmesi, TBTAK IV Bilimsel Kongresi, Ankara, 1973.

 9. G. Erol ve İ. Öksüz, Birinci ve İkinci Periyod Atomlarında Relativistik Enerji, aynı yer.

 10. İ. Öksüz, Kendiliğinden İyonlaşma Teorisi, aynı yer.

 11. G. Erol, İ. Öksüz, Relativistiv Energies of Atoms..., Chemical Physics Letters 19, 383, (1973).

 12. İ. Öksüz, Yeni Bir Kendiliğinden İyonlaşma Teorisi (Doçentlik Tezi), Ankara, 1974.

 13. İ. Öksüz, Zaman Kararlılığı Spektrumu, II Millî Spektrobkopi Kongresi, Ankara, 1974.

 14. Ş. Erkoç ve İ. Öksüz, Atom Rezonanslarında Çizgi Kalınlığının Hesaplanması, Türk Fizik Derneği I Kongresi, Ankara, 1976.

 15. İ. Öksüz, Theory of Autoionization, Physical Review A13, 1507 (1976).

 16. İ. Öksüz, Theory of Electron-Atom Collision Resonances, Fifth International Conference on Atomic Physics (FICAP), Berkeley, California, proceedings, sayfa: 45-46 (1976).

 17. İ. Öksüz, Ş. Erkoç, T. Uzer, S Autoionizing States in He, Physical Review A15, 1805 (1977).

 18. E. Erkiner ve İ. Öksüz, Dalga Fonksiyonlarında Lineer Olmayan Parametrelerin Etkisi Ve Optimizasyonu, TBTAK VI Bilim Kongresi, Ankara, 1977.

 19. İ. Öksüz ve Ş. Erkoç, Yeni Bir Teorem ve Elektron-Atom Çarpışma Rezonanslarına Uygulanması, aynı yer.

 20. Ş. Erkoç ve İ. Öksüz, S Resonances in H-, Physica Scripta 18, 175 (1978).

 21. İ. Öksüz, Atom ve Molekül Fiziği (Türk Fizik Derneği II Kongresi'ne Davetli Tebliğ), Çağdaş Fizik 3 ve 4, 8 (1978-1979).

 22. Ş. Erkoç ve İ. Öksüz, Atom ve Molekül Fiziği'nde Bilgisayar Uygulamaları, BİLİŞİM No: 4, 29 (1978).

 23. İ. Öksüz, Yarı Bağlı Hallerde Türev Metodu (Profesörlük Tezi), Ankara, 1979.

 24. Ş. Erkoç ve İ. Öksüz, Improved Line-Width Expression For Atomic Resonances, Chemical Physics Letters 66, 587 (1979).

 25. Ş. Erkoç ve İ. Öksüz, Theory of Atomic Resonances, Physica Scripta 20, 657 (1979).

 26. İ. Öksüz, Effect of Three-Body Forces on the Structure of Micro-Clusters, Surface Science 22, L585 (1982).

 27. İ. Öksüz, Basis Quantum Monte Carlo In Three Dimensions, AJSE 9 No: 2, 145 (1984).

 28. İ. Öksüz, Basis Quantum Monte Carlo , AJSE 9 No: 3, 239 (1984).

 29. İ. Öksüz, Basis Quantum Monte Carlo Theory, J. Chemical Physics 81, 5005 (1984).

 

Uzmanlık Alanları 


Teorik Kimya, Fiziko-Kimya, Bilgisayar Uygulamaları ve Programlama (C, C++, FORTRAN, Assembler, PC Sistem Programcılığı), Nümerik Metodlar (optimizasyon, matrisler, simülasyon, Monte Carlo metodları, Görüntü işlem " Image Processing"), Bilgisayar Yardımıyla Eğitim (CAL).

Projeleri