CV

 

 

 

Name, Surname : Hacer TOR

Date of birth       : 15.12.1959

Title                     :Associate Professor

 

 

Academic Degrees Obtained :

 

Degree

 

Field

 

University

 

Year

 

 

B. Sc.

 

Home Economics

 

Hacettepe University, School of Home Economics

 

1982

 

 

M. Sc.

 

Education Management and Planning

Ankara University , Institute of Social Sciences

 

1986

 

 

 

Ph. D.

 

Social Structure and Changing

 

İstanbul University,  Social Structure and Changing

 

1994

 

 

 

Academic Degrees  :

 

Asst. Professor              : Department of Family and Consumer Science Education, Gazi University (1994-

                                       1999)

Associate Professor      : Department of Family and Consumer Science Education

Foreign language           : English

 

Professional Background:

 

* Home Economics Teacher      : (1983-1986)

*Assistant                                 : G.U. Vocational Education Faculty -Department of Technology Education 

                                                   Eğitimi Bölümü (1986-1994)

*Asst. Professor                         : G.U.Industrial Arts Education Faculty-Department of Family and

                                                     Consumer Science Education - Department of Child Development and

                                                     Human Relations Education - Division of Child Development and

                                                     Human Relations Education (Until 20.8.1994)

*Associate Professor                  : (Success on science exam. on 11.11.1999 )

 

Management  Duty:

 

*Anabilim Dalı Başkanlığı : G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi - Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü - Çocuk Gelişimi ve İnsan İlişkileri Eğitimi A.B.D.(02.12.1994’den beri sürdürmektedir)

 

*Anabilim Dalı Başkanlığı (Vekaleten) G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi - Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi A.B.D.(27.02.1997’den beri sürdürmektedir)

 

*Bölüm Başkanlığı : G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi - Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü (9.11.1998-9.11.2001 tarihleri arası yürütmüştür)

 

*Dekan Yardımcılığı : G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi (9.11.2001’den beri sürdürmektedir)

 

 

 List of Publications

 

*Articles in Scientific Journals

 

*TOR , H.1990., Mesleki Eğitiminin Tanımı ve Önemi Ahilik Yolu.5 (48)- 29-30.

 

*TOR, H.1993., Teknoloji ve Aile. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 1(2), 39-48.

 

*TOR, H. 1994., Tekerlekli Sandalyeye Bağımlı Olarak Hayatını Sürdüren Kadınlar İçin Mutfak Planlaması ve Ev Araçları. Standart. 33 (391), 99-101.

 

*TOR, H.1994., Mutfakta Çalışma Malzemelerinin Planlaması. Standart. 33 (394), 35-41

 

*TOR, H.1994., Çalışan Kadınların 0-6 Yaş Grubundaki Çocukların Bakımında Karşılaştıkları Sorunlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (2),239-246.

 

*TOR, H.1995., Aile İçi Etkileşimin Çocuğun Eğitimindeki Rolü. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(2),13-23.

 

*TOR, H. 1996., Boşanma ve Boşanmış Kadınların Psikososyal Ekonomik Durumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 201-227.

 

*TOR, H.1997., Okul Öncesi Çocukların Benlik Gelişiminde Anaokulu Öğretmenlerinin Rolü. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5), 15-20.

 

Thesis of Associate Professor

 

TOR, H., Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Rol ve Statüsü Üzerine Bir Araştırma, 1999, Ankara.

 

Published Contributions to International Academic Conferences

 

*TOR, H.1998., Uzaktan Anne Çocuk Eğitimi Model Önerisi. Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 4-8 Mayıs (Tam Metni Basıldı).

 

*TOR, H.1997., Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan Annelerin Ailede ve Toplumda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 24-26 Eylül, Fırat Üniversitesi, Elazığ (Tam metni basıldı).

 

 

Published Contributions to National Academic Conferences

 

*TOR, H.1996.,Aile İçindeki Rol ve Sorumluluk Dağılımının Kız ve Erkek Çocuklar Açısından İncelenmesi. III.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa (Özeti basıldı).

 

*TOR, H.1997., 3-6 Yaş Grubundaki Çocukların Ev Ortamında Oynadıkları Oyunlar ve Oyuncaklar Üzerine Bir Araştırma. 1.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 28.29.30 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (Özeti basıldı).

 

*TOR, H.ve AYTAÇ.İ.Ç.1999., İş Eğitimi Ders Kitaplarının Yeterliliği. VIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Özeti basıldı).

 

*TOR, H.ve HALHALLI, M.; 2001., Ortopedik Özürlülerin Konutlarda Karşılaştıkları Sorunlar ve Mekanların Düzenlenmesi. 11.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11-13 Kasım, Selçuk Üniversitesi; Konya (Özeti Basıldı).

 

 

*TOR, H.1998., İlköğretim Okullarının İkinci Kademesindeki İş Eğitimi Dersinin Öğrencileri Yönlendirme Üzerindeki Etkililiği. 1.Meslek ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98), 6-8 Temmuz, Karaelmas Üniversitesi, Karabük (Tam metni basıldı).

 

 

*ÖNDER, H. , TOR, H. 1998., İnsan-Bilgisayar Etkileşim Modelleri ve Etkileşen Sistemlerin Tasarımdaki Rolleri. G.Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs. Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara (Tam metni basıldı)

 

 

*TOR, H.1997., İlköğretim Okullarının 4 ve 5. Sınıflarında Okutulan İş Eğitimi Derslerinin Değerlendirilmesi. 3.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 23-24 Ekim Çukurova Üniversitesi, Adana.

 

*TOR, H.ve HALHALLI, M. 2001., Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Eğitime İlişkin Bilgi Düzeyleri, X. Ulusal Eğitim Bilimleri  Kongresi. 7-9 Haziran, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

 

*TOR.H, AYTAÇ,İ.Ç, HALHALLI, M. 2001., İş Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitimde Proje Uygulama Durumları ve İş Eğitimi Dersinde Projenin Uygulanabilirliği Üzerinde Bir Araştırma.X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 7-9 Haziran, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

 

 

Conferences

 

*TOR, H.1991., Piyasadaki Deterjanlar ve Seçimlerini Etkileyen Faktörler. Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi, 4 Haziran Ankara.

 

*TOR, H.1991., Teknolojik Gelişmelerin Türk Aile Yapısı Üzerine Etkileri, Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi, 6 Haziran, Ankara.

 

*TOR, H.1997.,Kentsel Kesimde Yaşayan Kadınların Çalışma Hayatına Katılamamalarını Etkileyen Etmenler. 20.Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı 19-21 Kasım, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara.

 

*TOR, H.1998.,Türkiye’deki Nüfus Hareketleri ve Politikası. Konferans, 18 Kasım, 4.ncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı, Ankara.

 

Seminars

 

*TOR, H.,Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim Kursu, Elazığ Kız Meslek Lisesi 1991.

 

*TOR, H., I.Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri, Denizli Buldan Ali Tunaboylu KML 7-18 Temmuz 1997.

 

National Conferences

 

*TOR, H. 1998., Bilinçli Tüketim Davranışlarının ve Tüketici Hakları Koruma Bilincinin Topluma Kazandırılmasında Ev Ekonomisi Dersinin Önemi, Tüketicilerin Eğitimi ve Korunması Paneli, 18 Mart, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara.

 

*TOR, H.1999., Teknoloji Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme. Teknoloji Eğitimi Paneli, 17 Mart, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ankara.

 

 

Ascriptions

 

*TOR, H.1998.,İlköğretim Okullarının İkinci Kademesindeki İş Eğitimi Dersinin Öğrencileri Yönlendirme Üzerindeki Etkiliği. 1.Meslek ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98), 6-8 Temmuz, Karaelmas Üniversitesi, Karabük.

 

*KARAAĞAÇLI, M.2001., “Teknoloji Eğitimi Öğretmenleri Yetiştiren Üniversiter Örgüt Yapısındaki Yeni Yönelime İlişkin Görüşler”. Milli Eğitimde Örgüt ve Yönetim Ulusal Sempozyumu Hüseyin Hüsnü Tek Işık Eğitim Vakfı, 11-13 Ocak 2001 Başkent Öğretmenevinde Sunulan Bildiri, Ankara.

 

 *TOR, H.1997.a., 3-6 Yaş Grubundaki Çocukların Ev Ortamında Oynadıkları Oyunlar ve Oyuncaklar Üzerine Bir Araştırma. 1.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 28-30 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

*TOR, H.1997.,b.İlköğretim Okullarının 4.ve 5.Sınıflarında Uygulanan İş Eğitimi Derslerinin Değerlendirilmesi. 3.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri, 23-24 Ekim, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 

*DEMİREL, Ö.ve Diğerleri, 2001. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı KMS, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu, Pegema Yayıncılık, Ankara.

 

*TOR, H.1998.,İlköğretim Okullarının İkinci Kademesindeki İş Eğitimi Dersinin Öğrencileri Yönlendirme Üzerindeki Etkiliği. 1.Meslek ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98), 6-8 Temmuz, Karaelmas Üniversitesi, Karabük.

 

*ULUĞ, F.1998.Teknoloji Eğitimi Boyutuyla Onaltıncı Milli Eğitim Şurası, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(6), 55-68.

 

International Duty

 

*TOR, H., II.Endüstriyel Eğitim Projesi. Yabancı Dil ve Meslek Eğitim Çalışmalarını Kapsayan Yurtdışı Eğitimi. 12 Mart/14 Aralık 1990, İngiltere.

 

Other Studies

 

*TOR, H., Türkiye’de Tarımsal Yayın Eğitiminin Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 1986, Ankara.

 

*TOR, H., Boşanma ve Boşanmış Kadınların Psiko-sosyal ve Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), 1994, İstanbul.

 

B. Sc. and M.Sc. Lessons

 

Pre-school Training

Family Resources

Effects of Technology on Family

Graduation Thesis

Theacher Practices

Family Sociology

Child Development

Environmental Knowledge

Occupational Internship Evaluation

School Experience II

School and Industry Cooperation

School Experience I

Evolution and Learning

M. Sc.- Family and Consumer Sciences Education