Doç.Dr. Hülagü KAPLAN                                  

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Tel: 0 312 231 74 00 – 2720

E-posta : hulagu@gazi.edu.tr, http://w3.gazi.edu.tr/~hulagu/hukaplan@gmail.com

Web Adresi: http://w3.gazi.edu.tr/~hulagu/

Doğum Tarihi     : 21.11.1948, İstanbul

Medeni Durumu      : Evli, iki çocuk

Adres           :Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi                                         

                        Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  06570 Maltepe-ANKARA

                                 Tel         : 23174 00 / 2720

                                 Faks    : 0-312-230 84 34             

Akademik Ünvanı               : Doçent Doktor

                                    Doçentlik Bilim Sınavı Tarihi : 11.11.1998

Üniversiteler Arası Kurul’ca Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Göre

Uzmanlık Alanları:

Anahtar Sözcük 1.077 Kentsel Planlama (Genel)

Anahtar Sözcük 1.077 Kentsel Planlama (Turizm)

Anahtar Sözcük 1.078 Kentsel Tasarım

Anahtar Sözcük 1.134 Ulaşım ve Trafik Planlaması

Text Box:  
       2006 Yılında Yer aldığı Toplumsal 
       Nitelikli Çalışmaları için tıklayınız
Anahtar Sözcük 1.032 Ekoloji (Kentsel Ekolojik Planlama)

Planlama Bilim Alanı 801 Genel Konular

                                  

Öğrenimi                 : ODTÜ  Fen Bilimleri Enstitüsü

                                      Şehir ve Bölge Planlama Doktorası;

                                      30.03.1998 (Yeterlilik: 1991)

                                    

                                   Oxford Polytechnic Mimarlık ve Planlama Fakültesi

                          Şehir Planlama Master’i (''Msc. in urban planning studies''): 6.12.1982 CNAA

                                   (Council for National Academic Awards: Ulusal

                                   Akademik Ödüller Konseyi) tarafından onaylanmıştır.

 

                                   Oxford Polytechnic Mimarlık ve Planlama Fakültesi

                          Şehir Planlama Diploması(''the diploma in town  planning''): 27.06.1980. RTPI (The

                                   Royal Town Planning Institute: İngiltere Şehir

                                   Plancıları Odası) tarafından tanınmıştır.

                                  

                                     Ankara Üniversitesi SBF                                    İşletmecilik Diploması: 27.04.1973   

 

           

Eğitimi ile İlgili Katıldığı Bir Akademik Yıllık Diğer Kurslar                :

            Oxford Üniversitesi    External Çalışmalar Departmanı

                Verneküler Mimari (Vernacular Architecture)Kursu, 1981

               Birmingham Üniversitesi    Fen ve Mühendislik    Fakültesi                                        

                Ulaşım ve Trafik Planlama (Transportation and Traffic Planning) Kursu, 1977.

Mesleki Tecrübe                                                                           

26 Mart 2003-Devam ediyor      :

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi aday doçentler arasında yapılan seçim sonucunda, Fakülte Doçentlerini temsilen Fakülte Yönetim Kurulu üyesi(üç yıl)

Haziran -1998 – Ağustos - 2003:

Kültür Bakanlığı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi (Kurul Başkan Yardımcısı)

 

1983 Temmuz-1988 Temmuz      :                                                            

Kültür ve Turizm Bakanlığı                                                                

Başuzman Şehir Plancısı  olarak göreve başladı. Bakanlıkta çeşitli     kademelerde görevlendirildi.

Bu arada (1986-1988) Gazi Üniversitesi’nce , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kısmi öğretim görevlisi olarak   görevlendirildi.

1983 (ilk 6 ay) :

Eser İnşaat Ltd. Şti. (Ankara) Proje- Planlama İşleri (Proje Temrin Planları ve programları)

1976                :

Kısa Dönem Askerlik (4 ay)

1973-1976        :

AK-TUR Turizm ve End. A.Ş. Şef (Tatil siteleri yapılabilirlik çalışmaları); daha sonra inşaat sitesi Md. Yrd. (Bodrum – Aktur Tatil Sitesi İnşaatı): daha sonra İnşaat Sitesi Müdürü (Datça Aktur Tatil Sitesi İnşaatı)

 

 Y A Y I N    L İ S T E S İ

A. ULUSAL  VE  ULUSLAR ARASI  KONGRE  VE  SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Not:  i. Kongre/Sempozyum tarih sıralaması ile verilmektedir.

        ii. Kitabı basılanları sayfa numaraları(ss) ile belirtilmiştir.

 

Kaplan, H,.  (1992) Ulaşım ve Makroform: Ülkemizde son 30 Yılda Ulaşım Tür ve  Değişmelerinin Kent Formlarına Etkisinin Değerlendirilmesi, 15. Dünya Şehircilik Günü 3. Türkiye Şehircilik Kongresi, 6-8 Kasım,

1991, İzmir, Kongre Bildiri Kitabı, ss.227-233, DEÜ, İzmir.

 

Kaplan, H, (1992) Konut Alanları Sokak Mekanlarının Tasarlanmasında Paylaşımlı Yol  Düzenlemeleri :  Woonerf  Tasarım  İlkeleri  ve  Kentlerimizde Uygulanabilirliği, I. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu  23-24 Mayıs, 1991, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul, Sempozyum Bildirileri Kitabı ss.167-186, MSÜ. İstanbul.

 

Kaplan,H,. (1992) Kentsel Merkez Yaya Alanları Tasarımında Erişebilirliğin Trafik  Bütünleşmesi Yönüyle İrdelenmesi, 1. Kentsel Tasarım ve

Uygulamalar Sempozyumu 23-24 Mayıs, 1991, ss.260-267 Mimar

Sinan Üniversitesi (MSÜ), İstanbul

 

Kaplan,H,. (1992) Büyük Kent Merkezlerinde Trafik Rahatlama Önlemleri, Trafik  Bütünleştirilmesi ve Toplu Taşım Sistemlerinin Yeri, 4. Toplu Taşım  Kongresi, 13-14 Kasım 1991, Ankara, Kongre Bildirileri Kitabı ss. 63-92, EGO, Ankara.

 

Bilsel, A., Bilsel, G., Erciyes, E., Erkal, F.N., Kaplan, H., Türkoğlu, K. (1993) Kent  Planlamada  Değişen  Öncelikler  ve  Kentsel  Tasarım,  II. Kentsel  Tasarım ve  Uygulamalar  Sempozyumu  21-23 Mayıs 1992, Mimar  Sinan Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul, Sempozyum Bildirileri Kitabı  ss. 1-15, MSÜ, İstanbul.

 

Kaplan,H,. (1993) Accessibility Defined and Interpreted with Its Relation to Mobility  For  Ecologically  Sound  Transportation  Planning  in  Cities,  United  Nations  Economic  Commission  for  Europe-  Committee on Human  Settlements, Seventh Conference on Urban and Regional Research,  theme: Urban Ecology. 29 Haziran-3 Temmuz 1992, Ankara.  “Urban  Ecology”. ss.455-470. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara

 

Kaplan,H,. (1993) Sokak İmgesi ve Sokak Kimliğinin Belirlenmesinde Yardımcı Bir Yöntem Olarak Paylaşımlı Yol Düzenlemesi, II. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu 21-22 Mayıs, 1992,  Mimar Sinan  Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul. İ. Sempozyum Bildirileri Kitabı, ss.1-17, MSÜ, İstanbul.

 

Kaplan,H,. (1993) Trafik Güvenliği Açısından Kent  Planlamasının Önemi ve Bazı  Öneriler, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 1. Ulusal Trafik

Sempozyumu, Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar, 26-27 Kasım, 1993, İzmir. Sempozyum Bildirileri Kitabı ss.98-120, Makine

Mühendisleri Odası, İzmir.

                                                                                                                                          

Kaplan,H,. (1994)  Kentsel  Raylı  Sistemlerin  Planlanmasına  Çevresel  Etki İrdelemesinin Entegrasyonu s.1-15, 5. TopluTaşım Kongresi, 22-23 Şubat 1993, Ankara, Kongre Bildirileri Kitabı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz basılmadı.

 

Kaplan,H,. (1994) An Analysis and Some Proposals for the Cross - Sectional  Design of Intra-Urban roads with Respect to Traffic Safety: The Case of Ankara, Organization of Islamic Capitals and Cities, the Fifth Seminar, theme Road Safety and Accient Prevention, 1993, ss.187-201, Cidde (Jeddah), S. Arabistan.

 

Kaplan,H,. (1994)  Kentsel  Ekoloji  ve Kent  Formu  Seçenekleri:  Kentsel Ekolojik  Yaklaşımlar  Çerçevesinde  Kent  Formu  Seçeneklerinin İrdelenmesi ve Ülkemiz Kentleri İçin Bazı Öneriler. S.1. 14. Dünya Şehircilik Günü  Kolokyumu, 4-5-6 Kasım. 1993, Bursa, Kolokyum Bildirileri Kitabı.

 

Aykut, O., Kaplan, H., Lökçe, S. (1994) An Analysis of Urban Design Problems of  a Developing City with Respect to its Environmental Settings,ACSA  (Association of Collegiate Schools of Architecture) European  Conferance 94–Londra’da sunulan bildiri. Kongre Bildirileri Kitabı   ss. 62-65.

 

Aykut. O., Kaplan. H., Lökçe, S. (1994) An Analysis of the Built Environmental İdentity with Relation to the Heterogeneity and İmage Disorder

Factors, AESOP (Association of Collegiate Schools of  Planning) 8.Uluslararası Kongresi-İstanbul’da sunulan bildiri. Kongre Bildirileri

Kitabı ss. 472-478.

 

Kaplan,H,. (1994) Yeni Bir Kentsel Tasarım Paradigması Olarak Ekolojik Kentsel  Tasarım: Açımlanması, Temel İlkelerinin Belirlenmesi, Bu Kapsamda  Ankara’nın Vadi Kentsel Tasarım Projelerinin Değerlendirilmesi Yönünde Bir Çalışma, 5. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyum Kitabı ss. 91-144.

 

Kaplan,H,. (1995) Turizmin Önemli Bir Girdi Olduğu Kentlerinin Planlanmasında  Sürdürülebilir Gelişmenin Mekana Yansıtılmasındaki Sorunlar ve Öneriler, Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 7-8-9  Kasım 1995, Alanya, Kolokyum bildirileri kitabı, ss.306-313

 

Kaplan,H., Oğuzata, A., Önem, C. (1995) Kentin Kimlikli Sürdürülebilirliğinde Korumanın Yeri; Ankara Atatürk Bulvarı örneklemesi, 3. Kentsel Koruma-Yenileme   ve Uygulamalar Kolokyumu, MSÜ, İstanbul’da sunulan bildiri.

 

Kaplan,H,. (1995) Urban Transportation Planning Based on Energy Efficiency, Uluslar arası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK ’95), 6-8 Eylül, Ankara, Kongre Bildirileri Kitabı, II. cilt (bu

cilt yayın hazırlık aşamasında)

 

Kaplan, H,. (1996) Kent Koridorlarından Kent Mekanlarına, Sokakların “Trafik Koridorlarından Yaşam Mekanlarına Dönüşümü için” Trafik Durultma Tasarımı, 7. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumunda sunulan bildiri, 23-24 Mayıs, MSÜ.İstanbul (Bildiri kitabı henüz basılmadı)

 

Aksulu, I., Lökçe, S., Aykut, O., Kaplan, H,. (1997) “In the Context of Immigration: Transformation: of Space “as a Metaphor”, Melborne Üniversitesi  (Avustralya)  Mimarlık,  Yapı  ve  Planlama  Fakültesince  organize  edilen  “Building  Dwelling,  Drafting,  Migrancy  &  the  Limits  of  Architecture”  başlıklı  konferansa  sunulan  bildiri  ss. 198 - 203.

 

Kaplan, H,. (1997) Kentsel Ulaşıma Ekolojik Yaklaşım, Ulaşım – Trafik Kongresi,         2-3 Mayıs, 1997, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası yayın No:193  Ankara, Bildiriler kitabı ss.93-101.

 

Kaplan, H,. Aykut, O., Lökçe, S., (1997) Cumhuriyet Kimliğinin Kentsel Tasarım Omurgası Olarak Atatürk Bulvarı, Ankara Sempozyumu, 13-15 Ekim, 1997, Ankara.

 

Pampal, S., Kaplan, H., Arıkan, E., Hatipoğlu, S., N.A., Öcalır, E.V. (1997) Ulaşım  Planlama ve Mühendisliğinin Bir Dalı Olarak Trafik Mühendisliği Eğitimi, Ulaşım-Trafik Kongresi, 2-3 Mayıs, 1997, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası yayın No:193. Ankara, Bildiriler kitabı ss.301-312.

 

Kaplan, H,. (1999) Kentsel Tasarımda Duyarlılığa Bir Yaklaşım: Ankara Kent Merkez Mekanlarının Yaklaşım: Ankara Kent Merkez Mekanlarının Duyarlı Kentsel Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Test Edilmesi, 1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi 26-28 Mayıs, MSÜ., İstanbul Kongre bildiriler kitabı ss.283-290.

 

Kaplan H., (1999) Korumanın Sürdürebilirliği: Koruma Planları ve Kentsel Tasarımına Koruma Kurulu Deneyimi İle Yaklaşım / 7. Kentsel

Koruma Yenileme ve Uygulamalar Semineri, MSÜ, İstanbul Bildiri kitabı henüz yayınlanmadı.

 

Kaplan, H,. (2000) Ekolojik Kentsel Planlamanın Öz Bileşeni Olarak Engelsiz Kent Mekanları ve Engelliler, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu İzmir, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını: Geleceği Planlamak: Yeni Planlama Yöntemi / Dili, Yasal Düzenlemeler, ss.154 – 163.

 

Kaplan, H,. (2001) Yaya Geçitleri Seçenekleri İle Trafik Güvenliği ve Erişmenin İlişkilendirilmesi: Ankara Mithatpaşa ve Meşrutiyet Caddeleri Durum Çalışması, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi 25-27 Nisan 2001, Ankara, Bildiri Özet ve Metinleri Kitabı s.421 (bildiri özeti).

 

Kaplan, H., (2001) Avrupa’daki Şehir Plancılarının Bugünkü Konumları, Rolleri ve  Planlamanın Geleceği, Kent Planlamada Dış Ülke Deneyimleri ve Engelsiz Kentler Sempozyumu Kasım, 2001 Selçuk Üniversitesi, Konya.

 

Kaplan, H,. Yıldız, D,. (2002) Yol ve Trafik Güvenliği Açısından Ankara Kent Merkezi Otopark Alanları İle Yaya Alanları İlişkisinin İrdelenmesi;

Kızılay Örneği, Uluslar arası 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi 8-12 Mayıs, 2002, Ankara, Kongre Bildiriler Kitabı, ss. 207-217.

 

Kaplan, H,. Kaya, Ö,. (2002) Askı-Geçit Sistemi: Kent Merkezinde Güvenlikli Ulaşım Mekanlarının Düzenlenmesindeki Yeri, Uluslararası 1. Trafik

ve Yol Güvenliği Kongresi, 8-12 Mayıs, 2002, Ankara, Kongre  Bildiriler Kitabı, ss. 464-473.

 

Kaplan, H,. Yıldız, D,. (2003), Kentliye Dost Ulaşım Kapsamında Otopark Olgusunun Yol ve Trafik Güvenliği Yönünden İrdelenmesi: Ankara Kentsel Merkezinde Örnekleme, Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi & Fuarı, 08-09 Mayıs, 2003, Ankara,  Bildiri Özetleri kitabı ss.136-137. (Kongre Bildiriler Kitabı basım aşamasında)

 

Kaplan, H,. Güzelküçük, B, (2003), Trafik Durultma Tasarımı: Mekansal Tasarım İle Yol  ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yöntemi, Uluslar arası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi & Fuarı, 08-09 Mayıs, 2003, Ankara, Bildiri Özetleri kitabı ss. 79-80. (Kongre Bildiriler Kitabı basım

              aşamasında)

 

Kaplan, H., Özok, M.F. (2003) Ulaşım Mekanları Düzenlemesi ile Güvenli Kent Merkezlerinin Oluşturulması, Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği

Kongresi & Fuarı, 08-09 Mayıs, 2003, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı.(Kongre Bildiriler Kitabı basım aşamasında)

 

Kaplan, H,. Güzelküçük, B, (2003), Kentleşme ve Trafik: Örnekler, Sıkıntılar ve  Özlenenler, IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi – Sergisi Bildiriler Kitabı TMMOB Makine Mühendisler Odası Yayını, Ankara, ss. 233 – 242.

 

Demir, İ.O., Kaplan, H., Türkkan, R. (2003) Ulaşım Planlaması, Konya’da Planlama Tartışmaları Kollokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası

– Selçuk Üniversitesi, Nisan, 2003, Kollokyumu Bildiriler Kitabı, ss. 46 – 47.

 

Kaplan, H, (2003), Konya Tarihi Kent Merkezinde Ulaşımın Planlanması – Koruma İlişkisi, Konya’da Planlama Tartışmaları Kollokyumu, Bildiriler Kitabı, Nisan, 2003, ss. 143 – 149.  

 

Kaplan, H., Duman, Ü., Yalçıner, Ö. (2003), Kentsel Sit Kapsamındaki Ada Yerleşmesinde,  Kentsel Tasarım ve Yenileşme Sorunları: Bozcaada

Örneği, Uluslar – arası  14.Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sem- pozyumu: Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım, 28-30 Mayıs, 2003, MSÜ, İstanbul, Ed.A. Karaman, 2003, Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım bildiriler kitabı ss. 408 – 420.

 

Kaplan, H., Bayraktar, N., Tekel, A., Yalçıner, Ö. (2004), Kıyı Yerleşmelerinin Dönüşümünde Koruma - Kullanma Dengesi Sorunlarına Bir Örnek:

Çeşme/Dalyan Yerleşimi, International Gazimagusa Symposium. 2004, Medi-Triology, 12-16 Nisan, Eastern Mediteranean University,  Faculty of Architecture, North Cyprus.U.U. Dağlı vd. (editörler), 2004,'' Medi 3 ology'': Momentum Metamorphosis Manifesto, ss. 544 – 552.

 

Kaplan, H., Acuner, A. (2004) Yaya ve Yayalaştırma: Yerel Trafik Güvenliği Politikaları Çerçevesinde İrdelenmesi, II. Uluslararası Trafik ve Yol

Güvenliği Kongresi, Ankara 05-07 Mayıs, 2004, Kongre bildiri özetleri

kitabı ss. 205 – 206 .

 

Kaplan, H., Güzelküçük, B. (2004)Trafik Yönetimi Anlayışındaki Değişim ve Trafik Durultma Tasarımına Gelişmiş Ülke Örneklemesi, II. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara 05-07 Mayıs, 2004, Kongre bildirileri kitabı ss.582-601.  

 

Kaplan, H., Tekel, A., Ceylan, A. (2004) Planlama Eğitiminde Kentsel Tasarımın  Yeri, Önemi ve Eğitim Yöntemi Üzerine, 15. Uluslar arası Kentsel  Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: Değişimde Kentsel Tasarım-Kentsel Tasarımda Değişim, 26-28 Mayıs, 2004, MSÜ. İstanbul, sunulmak üzere kabul edilmiş bildiri

 

Kaplan,H.,Ulvi,H.(2005) Yerel Gündem 21:Beyşehir Gölü Havzasında  Oluşturulması ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Bir Çerçeve,Dünya Su Günü-Beyşehir Gölü Havzası Sempozyumu,21 Mart ,2005 ,Beyşehir (bildiriler kitabı henüz basılmadı).

 

Kaplan, H., Ulvi, H.(2005) Ekolojik Kentsel Ulaşımda Bisikletin Yeri, Dünya Bisiklet Günü Sempozyumu,19 Nisan,2005,Konya (bildiriler kitabı henüz basılmadı).

 

Kaplan, H., Bayraktar, N., Tekel, A. (2005) Legal and Administrative  Dimensions of  Urban Design : A Critical View, 15. Uluslar arası Kentsel Tasarım ve  Uygulamalar Sempozyumu / 3. Uluslar arası Kentsel Tasarım Kongresi  28 Mayıs, 2004, MSÜ, İstanbul, Bildiriler kitabı: Değişimde Kentsel Tasarım – Kentsel Tasarımda   Değişim(editör:A.Karaman) ss.207-216.

 

Kaplan,H.,Varol, Ç.,Yalçıner, Ö.,Yıldız, M.(2005) A Mediterranean  settlement:Kalkan-A Town or  a Continous Constructıon Site?,UIA 2005-XXII  World Congress of Archıtecture-Cities:Grand Bazaar of ArchıtectureS,3-7 July,İstanbul (bildiri kitabı basım aşamasında).                                             

 

Bayraktar,N.,Kaplan,H.,Tekel,A.(2005) Mimari Proje Yarışma Süreçleri ve Uygulama Örnekleri Üzerinden Kentsel Tasarım Tartışmaları,17.Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongresi,19-21 Mayıs,2005TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi,Bursa,Bildiri Özetleri Kitabı,s.18.                                                                                            

Kaplan ,H.,Öztürk,M.(2005) Koruma Planlamasında Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları İle Koruma Amaçlı İmar Planları İlişkisinin Kurulması ve Yeni(5226 Sayılı) Yasa Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Korumada 50 Yıl Sempozyumu,17-18 Kasım,2005,Mimar Sinan G.S.Üniversitesi,İstanbul,ss 195-205.

                                                                                 

Ka          B. MAKALELER

 

Kaplan, H,. (1989) Kentsel Ulaşımın Planlanmasında Erişilebilirlik: Yeri ve Önemi, Planlama, sayı 5 ss.28-34.

 

Kaplan, H,. (1989) İngiltere’de Planlama Eğitimi ve Ülkemiz Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi için Bazı Sonuçlar, Planlama, sayı 6, ss.27-34.

 

Başaran, S., Cihangir, K., Hisarlıgil, H., Kaplan. H., Kıvan, H., Kitapçı, S. (1989)Yüksel Yaya Bölgesi, Planlama, sayı 6, ss.62-71.

 

Kaplan, H,. (1990) Ülkemizde Karayolu Güzergah Planlaması Arazi İrdelemesi ve  Gelişmenin Anlam Üzerinde Bir İnceleme-I, Planlama, sayı 7, ss.45-47.

 

Kaplan, H,. (1994) Ankara’da, Atatürk Bulvarı Üzerine Projelendirilen Katlı Kavşakların Mantığına Bir Bakış, Planlama, 25. Yıl Özel Sayısı, ss.49-57.

 

Aykut, O., Kaplan, H., Lökçe, S. (1996) Kimlik Arayışında İmge ve Çeşitlilik Kavramları, Tasarım, no.58, ss.112-115.

 

Kaplan, H., (1997) Ulaşım Sistemleri Düzenleme Yönetimi, Kentsel Ulaşımın Düzenlenmesinde “Mevcut”tan Etken Yararlanmak; Ulaşım Sistemleri Düzenleme Yönetimi (USDY); Trafik, sayı 7, ss.10-14.

 

Kaplan, H., (1997) Ankaray’nın Ankara’ya Etkileri, Trafik, sayı 1, ss.4-6.

 

Kaplan, H,. (1999) Bir Ulaşım Düzenlemesinin Etkenliğinin Test Edilmesi, Trafik sayı 12, ss. 1-6.

 

Kaplan, H,. (2000) Bir Ulaşım Düzenlemesinin Test Edilmesinde “Önce – Sonra” Çalışması, Trafik, sayı 15, ss.2-9.

 

Kaplan, H, Bayraktar, N., Tekel, A., Çalgüner, T., Yalçıner, Ö., (2003), Kentsel Tasarım Süreci ve Yöntemine İlişkin Bir Alan Çalışması: Çeşme-

Dalyan Yerleşiminde Yeni Bir Yöntem Denemesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, ss. 1-16(Engineering Index tarafından taranan dergi).

 

 Kaplan, H., Öztürk, M. (2004) Engelliler, Kamu Mekanı ve Engelsiz Tasarım :Kamusal İç Mekanlarda İncelenmesi İçin Bir Çerçeve,Planlama, 2004 / 2 ,ss. 67-74.

 

Kaplan,H.,Öztürk,M.(2004) Engelliler, Kamu Mekanı ve EngelsizTasarım:  Ankara Metrosu ve HRS İstasyonlarında Bir İnceleme, Planlama,2004/3, ss.113-128.

 

Kaplan H., Acuner A. (2005) Ankara’da Yayalaştırma Sorunsalı:Yaya Alanlarının Yasal Çerçeve ve Yerel Yönetimlerin Rolü Kapsamında Değerlendirilmesi, Planlama 2005/4 sayı:34, ss 112-123.

 

Bayraktar,N.,Kaplan H., Tekel A.(2006) Yarışma Süreçleri ve Uygulama Örnekleri Üzerinden Kentsel Tasarım Tartışmaları,Mimarlık,sayı:329, ss.14-19.

 

'Kitapta Bölüm' olarak makale:                                                                                                                                                                    

Kaplan,H. (2005)Yeni Bir Kentsel Tasarım Paradigması Olarak Ekolojik      Kentsel Tasarım:Açımlanması,Temel İlkelerinin Belirlenmesi ve İnsanmerkezliliğin Yorumu,Şehircilik Çalışmaları,Nobel Yayın,Ankara,ss147-168.                                                                      

 

 

 Verilen konferans,  davetli panelist,   konuşmacı,  tartışmacı  olarak yer alınan etkinlik;  bilimsel toplantılarda başkanlık                                                                                                             

Doğal Denge Derneği tarafından ''Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde  Güdül'de Sürdürülebilir Kalkınmanın Organik Tarım ve Sürdürülebilir Turizm İle Desteklenerek Sosyal Riskin Azaltılması'' Projesi kapsamında16.12 2005 tarihinde düzenlenen '' Güdül'de Organik Tarım ve Sürdürülebilir Turizm'' konulu eğitim paneline panelist  olarak  katılım.                                                                                 

21 Mart 2005'te    Beyşehir Gölü Havzası Belediyeler Birliği, Selçuk Üniversitesi,Konya Selçuklu Belediyesi,  Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye(WWF-T)tarafından   Beyşehir'de  düzenlenen '' 2005 Dünya Su Günü-Beyşehir Gölü Sempozyumu'' çerçevesindeki panele panelist    olarak katılım.                                                                                                                

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, TEMA Vakfı, Çankaya Belediyesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri odası ve Kavaklıderem Derneği tarafından 5 Haziran 2004 tarihinde,Ankara'da ''Çağdaş Sanatlar Merkezi''nde düzenlenen “Çankaya ve Çevre : Sorunlar, çözüm Arayışları'' 'konulu etkinlikte TMMOB Şehir Plancıları Odası’nı temsilen panelist olarak katılım.

Verilen konferans (İngilizce). Konu : Urban Transportation Based on Energy Conservation. Tarih : 26 Mart, 2004, 15.30 – 16.30. Yer: Çankaya Üniversitesi Mavi Salon. Davet : Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetih Yıldırım.

Seminer konuşmacısı. Konu : Mahalle ve Topluluk Ölçeğinde Trafik Sorunları ve Çözümleri. Tarih : 21. Nisan, 2004 14.00 – 15.00. Yer : Atatürk Toplum Eğitim Merkezi. Davet : Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu.

I. Ulusal Havza Planlaması ve Yönetimi Kolokyumu Düzenlemesi çalışmaları kapsamında aşağıda belirtilen Beyşehir Gölü Hazası Sorun ve Olanakları panellerinde panelist (panel başkanı) :

Beyşehir Gölü Havzası Sorun ve Olanakları 1. paneli, Beyşehir (Konya). 20. Aralık, 2003,

Beyşehir Gölü Havzası Sorun ve Olanakları 2. paneli, Şarkikaraağaç (Isparta). 27. Aralık, 2003.

·                    2015 Bozcaada Vizyonu ve Seçenek Senaryolar Paneli panelisti. Tarih: 4 Nisan, 2003. Yer: Bozcaada (Çanakkale) Halk Eğitim Merkezi. Davet : Bozcaada Belediyesi.

·                    2015 Yılı Çeşme – Dalyan Kesimi Sergi ve ŞBP 261  Çalışmaları Brifingi. Tarih: 18 – 21 Mart, 2002. Yer: Çeşme Çaka Bey Kültür Merkezi. Davet: Çeşme Belediyesi.

·                    Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi ve Fuarı 8-12 Mayıs.2002, Ankara: 10 Mayıs.2002 A4 oturumu başkanı

·                    Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi 25-27 Nisan 2001, Ankara: 26 Nisan 2001 B4 oturumu başkanı

·                    Kentsel Ulaşım Planlaması” konusunda konuşma 09 Mayıs, 2001. Davet: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdoğan YAŞLICA.

·                    1. Kentsel Tasarım Haftası : Kentsel Tasarım – Kentsel Çevreye çok Disiplinli Bir Yaklaşım Aracı, 29 – 31 Mayıs, 2000 Düzenleyen : MSÜ Mimarlık Fakültesi, şehrv e Bölge Planlama Bölümü.Yer: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi – MSÜ Oditoryumu i. Oturum Başkanı.

·                    Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde düzenlenen, Ulaşım sorunları  semineri kapsamında konuşma:

10 Aralık,1999. Davet: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. S.Güven BİLSEL

·                    Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümünde konferans: 12 Kasım, 1999. Davet: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. S.Güven BİLSEL.

·                    II. Ulaşım ve Trafik Kongresi – Sergisi, Ekim, 1999 Ankara, 02 Ekim, 1999 Kongre kapanış Paneli; “21, Yüzyılda Ulaşım Nasıl Olmalıdır?” Panelisti

           Kongre Bildiriler Kitabı ss.443 – 469

·                    Milli Prodüktüvite Merkezi’nce düzenlenen Trafik Hizmetleri Açısından Ulaşım Sektörünün Geleceği Sempozyumu, 7-8Mayıs,1998 Ankara 4. oturum tartışması oturum başkanı: 7 Mayıs, 1998.

·                    Gazi üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması  Anabilim Dalı’nca 25.Haziran,1997’de, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, “Ankara Kentiçi Ulaşımının Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panel davetli panelisti.

·                    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ve 6 Nisan 1991’de gerçekleştirilen, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin Projelerini Konu Alan Tartışmalı Teknik Toplantı’ya davetli tartışmacı olarak katılım. Yayın: Ankara’da Planlar ve projeler, EGO, 1992, ss.119-125.

DAVETLİ SEMİNER; KOMİSYON, ŞURA VE KURULLARDA ÜYELİK

               Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nca hazırlanan  IX.   Kalkınma Planı(2007-2013 ) Kentiçi Ulaşım Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) üyesi.ÖİK toplantıları:17,18 Ekim 2005; 07 Aralık 2005                                                                                                                           

               II.Özürlüler Şurası:''Yerel Yönetimler ve Özürlüler'' Ön Rapor Hazırlama -Fiziksel Çevre Komisyon üyesi.Toplantılar:30,31 Mayıs,1,2 Haziran 2005

               II.Özürlüler Şurası:''Yerel Yönetimler ve Özürlüler'' Son Rapor  Hazırlama ve Genel Kurul Toplantısı üyesi :26,27,28,Eylül 2005  

               Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 13 Haziran2005-18 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen  ''Missing Natural and Cultural Values:Atatürk Model Farm,Ankara''  konulu Uluslar arası  Yaz Okulu  ''Sustainable Transportatıon for ''AOÇ'':Planning and Design for Bicycle ways and Facilities''çalışma grubu(WG:5) koordinatörü.                                                                                                         Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Türkiye’de Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması Sempozyumu 8-11 Şubat, 2002 Antalya-Kemer, 2. Komisyon: Tarihi Kent Dokuları ve Koruma Planlaması: İlkeler ve Yöntemler Komisyonu davetli katılımcısı.

·                    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim semineri konuşmacısı: Kaza Analizi ile Türkiye’de Ulaşım ve Kent Planlaması Eğitimi: 6 Temmuz, 2000, Ankara.

·                    Çankaya Kaymakamlığı’nca düzenlenen Hizmet içi Eğitim Programı semineri konuşmacısı: 28.6.2000 Konu: Ombudsmanlık Müessesesi – Kurallar, İşleyiş ve Uygulanabilirliği.

·                    Çankaya Belediyesi Kent ve Kentleşme Semineri 'nde sunulan bildiri, 18-20 Nisan, 2000, Ankara. 1. gün:18Nisan.2000. Konu: Atatürk Bulvarının Kimlik Sorunu ve Öneriler. ss.105-117.

·                    Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nca hazırlanan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma (Kentiçi Ulaşım) Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) üyeliği. Komisyon çalışmaları Kasım, 1999’da başlamış ve izleyen altı aylık bir zamana yayılmıştır. Özel İhtisas Komisyonu raporu Yayın no: DPT:2582, -ÖİK 594, Ankara,  2001.

·                    Ulaştırma Bakanlığı Tarafından düzenlenen 9.Ulaştırma Şurası hazırlık çalışmalarına (ocak-haziran, 1998) ve Şura’ya (8-10 Haziran, 1998, Ankara) aşağıdaki komisyonlarda komisyon üyesi olarak, belirtilen görevler ile katılım.

i.                                            Demiryolu Ulaştırması Komisyonu üyesi

ii.                                          Kentiçi Ulaşımı ve Çevre Sorunları Komisyonu Başkanı

iii.                                        Trafik Güvenliği Çalışma Grubu üyesi

Şura Genel Kurulu’nda altı alt komisyondan oluşan Karayolu Ulaştırması Başkanı komisyon raporları ayrı rapor kitapları olarak Ulaştırma Başkanlığı’nca yayınlanmıştır.

·                    Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi Haziran, 1998-Ağustos, 2003 (2001 yılından itibaren Kurul Başkan Yardımcısı).

·                    Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca Haziran 1998’de komisyon çalışmaları başlatılan ve 29 Kasım-2 Aralık 1999’da Ankara’da Çağdaş Yaşam ve Özürlüler teması ile toplanan I. Özürlüler Şurası Özürlüler İle İlgili İnsan Kaynakları, Teknoloji Kullanımı ve Fiziksel Çevre Düzenlemesi Komisyonu Üyesi ve Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi rapor hazırlama grubu üyesi.

Komisyon Raporları kitabı Başkanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca 2000 yılında yayınlanmıştır.

TÜBİTAK-TTGV, Temiz Üretim-Temiz Ürün; Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu – Ulaştırma Sektörü Alt Grubu Üyesi: 1998-2002.

·                    Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nca hazırlanan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma, Kentiçi Ulaşım, ÖİK üyesi; Kentiçi Karayolu ve Trafik Sistemi Çalışma Grubu Koordinatörü. Yayın:DPT: 2388 - ÖİK: 451, 1995.

·                    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 1993 yılında düzenlenen III. Ankara Kent Kurultayı, Yeni Projeler – Yeni Ankara Komisyonu üyesi; bu komisyona bağlı Ankara Vadileri ve Vadi Projeleri Komitesi başkanı. Komisyon raporları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 1994 yılında yayınlandı.

·                    Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nce davetli olarak ANKARAY Danışma Kurulu Üyesi, Danışma Kurulu İnşaat – Planlama - Jeoloji,  Çalışma Grubu toplantılarına katılım Çalışmalar 1990 ‘da başlamış ve 1991’in ilk aylarını kapsamıştır.  Not:  İki toplantı katılım tutanağı örneği örnek olarak eklidir.

·                    Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nca hazırlanan VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kentiçi Ulaşım ÖİK Üyesi, Yayın: DPT 2266-ÖİK 386, 1991.

·                    Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan ve gerçekleştirilen Ulaşım Danışma Kurulu toplantılarına söz konusu kurul üyesi olarak katılım. Danışma Kurulunun toplantı tutanaklarından birisinin örneği: 2. Toplantı – 12 Mayıs, 1990, ektedir.

 

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME; DANIŞMANLAR KURULU / BİLİM KURULU ÜYELİĞİ                                                     

               2005 Dünya Su Günü-Beyşehir Gölü Sempozyumu:21     Mart 2005  .     Düzenleyen :Beyşehir Gölü Havzası Belediyeler Birliği, Selçuk Üniversitesi,Konya Selçuklu Belediyesi,  Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye(WWF-T),   Yer:Beyşehir Öğretmenevi Toplantı Salonu.                                              Düzenleme Kurulu Üyesi

Trafik ve Yol Güvenliği Üçüncü Ulusal Kongresi ve Sergisi:''Trafik Yönetim ve Denetiminde Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü:Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye'', 4 – 6 Mayıs 2005 : TRODSA 2004. Düzenleyen : Gazi Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezi.Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Trafik ve Yol Güvenliği İkinci Uluslar arası Kongresi ve Sergisi, 5 – 7 Mayıs 2004 : TRODSA 2004. Düzenleyen : Gazi Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezi.

Bilim Kurulu Üyesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Ulaştırma Politikaları Kongresi, 16 – 17 Ekim, 2003. Düzenleyen: TMMOB adına İnşaat Mühendisleri Odası. Yer : Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu, Ankara.

            Bilim Kurulu Üyesi

1. Uluslararası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23 – 24 Ekim, 2003. Düzenleyen: Gazi Üniversitesi. Yer : Gazi Üniversitesi Gölbaşı kampusu Tesisleri.

i.                                            Düzenleme Kurulu Üyesi

ii.                                          Oturum Başkanlığı.

·                    IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi – Sergisi, 26 – 27 Eylül, 2003. Düzenleyen : TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.

i.                                            Kongre Danışmalar Kurulu Üyesi

·                    II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, 7 – 9 Mayıs, 2003.

Düzenleyen : Gazi Üniversitesi Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı

Yer : Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezi.

i.                                            Düzenleme Kurulu Üyesi

ii.                                          Bilim Kurulu Üyesi

·                                            Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi & Fuarı, 8-12 Mayıs, 2002. Düzenleyen: Gazi Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı. Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezi.

i.                                            Bilim Kurulu Üyesi

ii.                                          Düzenleme Kurulu Üyesi

·                    III. Ulaşım ve Trafik Kongresi ve Sergisi 18-20 Mayıs, 2001, Düzenleyen: TMMOB Makine Mühendisleri Odası. Yer: Ankara Hilton Oteli

ii.                                          Danışmanlar Kurulu Üyesi

·                    Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan, 2001. Düzenleyen: Gazi Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı. Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezi.

i.                                            Bilim Kurulu Üyesi

ii.                                          Düzenleme Kurulu Üyesi

·                    Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu, 6-8 Kasım, 2000, İzmir. Düzenleyen: TMMOB Şehir Plancılar Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

i.                                            Bilim Kurulu Üyesi

·                    II. Ulaşım ve Trafik Kongresi ve Sergisi, 1-2 Ekim, 1999. Düzenleyen: TMMOB Makine Mühendisleri Odası. Yer: OSTİM Kongre Merkezi, Ankara.

i.                                            Danışmanlar Kurulu Üyesi

·                    Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumu, 13 Mart, 1999. Düzenleyen: TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yer: Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Eskişehir.

i.                                            Danışmanlar Kurulu Üyesi

·                    Osmanlı Kentleri/Kentlerde Osmanlı Paneli, 14-15 Aralık, 1999. Düzenleyen: Gazi Üniversitesi. Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi.

i.                                            Düzenleme Kurulu Üyesi

·                    Ulaşım ve Trafik Kongresi, Sergisi, 2-3 Mayıs, 1997. Düzenleyen: TMMOB Makine Mühendisleri Odası. Yer: Milli Kütüphane, Ankara

i.                                            Danışmanlar Kurulu Üyesi

·                    Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Ulusal Trafik Sempozyumu 26-28 Kasım, 1993. Düzenleyen: TMMOB Makine Mühendisleri Odası. Yer: Fuar Kongre Merkezi, İzmir.

i.                                            Danışmanlar Kurulu Üyesi

·                    5. Toplutaşım Kongresi, 22-23 Şubat, 1993. Düzenleyen: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yer: Merit Altınel Oteli, Ankara.

i.                                            Danışma Kurulu Üyesi

TEKNİK ETÜDLER / PROJELER / PROJE  ÖDÜLLERİ

·                                            TÜBİTAK-TTGV tarafından Temmuz, 2002’de yayınlanan Temiz Üretim-Temiz Ürün Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu Ulaştırma Sektörü alt grubu üyesi. Çalışma 1998-2002 arasında sürdürülmüştür. “Verilen Konferans, Davetli Panelist, Konuşmacı, Tartışmacı Olarak Yeralınan Etkinlik; Bilimsel Toplantılarda Başkanlık” bölümünde de zikredilmiştir. Yayın: Temiz Üretim – Temiz Ürün Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu Ulaştırma Sektörü Raporu, TÜBİTAK – TTGV, Temmuz, 2002, Ankara.

 

·                                            Cumhuriyetin Başkenti Ankara: Kentgörünüm Haritalama Yöntemiyle Kent Kimliğinin Üç Boyutlu Belgelenmesi: Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, süresi: Bir yıl (uzatıldı). Proje Yürütücüsü: Dr. Olcay Aykut, Doç. Dr. Sevgi Lökçe, Doç. Dr. Hülagü Kaplan. Ön Rapor Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne verildi, proje uzatmada.

 

·                                            Kentsel Kamusal Mekanların Farklı Gelir Gruplarınca Kullanım Süreçleri – Ankara Örneği. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, süresi: İki yıl, Proje Yürütücüsü: Dr. Nuray Bayraktar, Dr. Olcay Aykut. Proje Danışmanı: Prof. Dr. Mutbul Kayılı, Doç. Dr. Hülagü Kaplan. Proje devam etmekte.

 

·                                            Karaman Ulaşım Etüdü, Karaman Belediyesi için Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’nce: Yrd. Doç. Dr. Rahmi Erdem ve Öğr. Gör. H.Hami Yıldırım (Proje yürütücüleri) Danışman: Doç. Dr. Hülagü Kaplan Final Rapor: Mayıs 2001 de basılmıştır.

 

·                                            Atatürk Bulvarı Aksının Koruma ve Kent Kimliği İçerikli Dökümlendirme ve  Geliştirme Çalışması. Mimarlar Odası Ankara Şubesi için proje ekibi olarak Olcay Aykut, Sevgi Lökçe ve Hülagü Kaplan tarafından 1994’te öneriler ve 1996 da başlatılan çalışma finansman zorlukları nedeni ile henüz tamamlanamamıştır.

 

·                                            Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve gerçekleştirilen ANKARAY: Ankara Hafif Raylı Toplutaşım Sistemi Ulaşım Etüdü’nün sayım, gözlem ve anket çalışmaları’na katkı. Kasım, 1989. Adı geçen ulaşım etüdü Cilt 1: Ulaşım Etüdü olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce yayınlanmıştır.

 

·                                            Mimarlık-Şehircilik Proje yarışmasında alınmış ödül:

     Ankara Büyükşehir Belediyesi / Altındağ : Ankara Kalesi Koruma Geliştirme

     İmar Planı Proje Yarışması’nda 5. Mansiyon alan N.Turgut Gültekin – Tanju   Gültekin ekibi ile, 1989.

                                                                                                                                                       

.       Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Proje Yarışması ödülü :   Dünya Bankası'nca düzenlenen,finali 3 Mayıs 2005 günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yarışmada ,yarışmaya giren 765 proje arasından ilk etapta önce ikinci elemeye kalan 115 proje arasına , ikinci etapta final elemesine kalan 35 proje arasına girmiş, 'ödül sıralamasız' 'sonuçlandırılan finalde   ödül alan 23 projeden  biri olan  ''Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Güdül'de Sürdürülebilir Kalkınmanın Organik Tarım ve Sürdürülebilir Turizm İle Desteklenerek  Sosyal Riskin Azaltılması'' Projesi.Söz konusu Proje  yürürlüğe konulmuş olup,projede  'Güdül'de kentsel dokunun değerlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm' içerikli danışmanlık görevlendirilmem devam etmektedir. Alınan ödül ve proje ile ilgili bilgi dosyadadır.

 

DERS NOTU TİPİ TEKNİK METİN

 

Tarafımca verilmekte olan derslerden ikisinin kapsamının konu ilişkin teknik elemanlarca da yararlanılacak biçimde düzenlenerek, A-4 formatında metin olarak yayımı (çoğaltım) yayınlanmamış ders notu.

 

Kaplan, H,. (1991) Kentsel Ulaşım Planlaması – I

Terimler-Sistemler-Planlama Türleri-Araştırma-Modelleme, 434sayfa.

 

Kaplan, H,. (1994) Kentsel Ulaşım Planlaması-II

Cilt 1: Kentiçi Ulaşım Araştırması Temel Kavram ve Teknikleri, 262

sayfa

Cilt 2: Kentiçi Ulaşım Tasarımı Temel İlkeleri ve Teknikleri (bu cilt

temiz yazım aşamasında)

 

DİĞER YAZAR ESERLERİNDE ATIFLAR

 

Not : Doktora ve Yüksek Lisans  tezleri atıfları hariç tutulmuştur.                                                              

 

·                    Gülgeç, İ. (1998) Ulaşım Planlaması. Ankara. Atıf yapılan sayfalar: 1-14; II-28; II-32;  IV-89; IV-93; IV-94; VII-152; VIII-167;

·                    Pampal, S, Hatipoğlu, S., Arıkan Öztürk, E., Yıldız, E. (1999) Türkiye’de Trafik Probleminin Nedenleri: Bilinç Eksikliği ve Yetersiz Eğitim, II. Ulaşım ve Trafik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss 27-33

              Atıf yapılan sayfa: Kaynaklar: 33

·                    Yücesoy, Ü. E, Gökbulut, Ö. (1999) Kentsel Tasarımda Mekansal Kimlik Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme: Mekansal Kimliği Okumak,       1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi, 26-28 Mayıs, 1999, MSÜ, İstanbul,         ss.  71-76     Atıf yapılan sayfa: Kaynaklar: 76.

·                    Yaşlıca, E, Polat, E. (2001) Kentsel Tasarımda Kentsel Kamu Açık            Alanlarında Özürlü Kullanıcıların Motivasyonu, Dünya Şehircilik Günü24.   Kolokyumu: Geleceği Planlamak Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları      Odası, Ankara, ss. 137,143  Atıf yapılan sayfa: 138, 139

·                    Akdeniz, H. (2001) İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa    Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara. Atıf yapılan sayfa: 192 atıf no: 473 Kaynaklar: 218.

·                    Yaşlıca, E., Şenlier, N., Çalyır, S., Hovardaoğlu, O. (2002) Tarihi Kentsel  Dokularda Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Ulaşım Sorunu için Çözüm   Önerileri, Uluslar arası 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Forum, Ankara, ss.456-463.

              Atıf yapılan sayfa: 463.

·                    Çubuk, K. M, Türkmen, M. (2003) Ankara’da Raylı Ulaşım, Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18sayı 1.(Engineering İndex). Atıf yapılan sayfa :140, 141.

.    Sinan,E.. (2005) Kentsel Tasarımın Yasal Düzenlemelerdeki Konumu Ve Karşılaştırmalı Sorgulamaları, Değişimde Kentsel Tasarım-Kentsel Tasarımda Değişim,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,İstanbul.                                      Atıf  yapılan sayfa : 245, 252 .

 

B. Verdiği Yüksek Lisans Dersleri

 

1998-1999 I. Yarıyılı

ŞBP 507                   Yaya Mekanları Düzenlemesi                                            

TPU 539                    Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                      

TPU 541                    Kentsel Ulaşım Araştırma Teknikleri                               

 

1998-1999 II. Yarıyılı

ŞBP 504           Kent Merkezinde Yaya ve Paylaşımlı Mekan Tasarımı

                

TPU 501           Kentsel Ulaşımın Plan: Stratejiler, Modelleme ve süreç

TPU 528                    Kent Merkezi Ulaşım Planlaması ve Tasarımı                

 

1999-2000 I. Yarıyıl

TPU 539                    Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                      

TPU 541                    Kentsel Ulaşım Araştırma Teknikleri                               

 

1999-2000 II.Yarıyılı

TPU 528                    Kent Merkezi Ulaşım Planlaması ve Tasarımı               

 

2000-2001 I.Yarıyılı

TPU 539                    Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                      

TPU 541                    Kentsel Ulaşım Araştırma Teknikleri                               

 

2000-2001     II.Yarıyılı

ŞBP 549                   Konut Alanlarında İmge ve Kimlik                                   

TPU 540                    Ulaşım Mekanları Tasarımı: Temel İlkeler ve Teknikler  

 

2001-2002  I.Yarıyılı

TPU 539                    Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                      

 

2001-2002     II.Yarıyılı

TPU 540           Ulaşım Mekanları Tasarımı: Temel İlkeler ve Teknikler 

ŞBP 549                   Konut Alanlarında İmge ve Kimlik                                    

 

2002-2003 I. Yarıyılı

TPU 539                    Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                       

 

2002-2003 II. Yarıyılı

TPU 540                    Ulaşım Mekanları Tasarımı: Temel İlkeler ve Teknikler 

ŞBP 549                   Konut Alanlarında İmge ve Kimlik                                    

 

2003-2004 I. Yarıyılı

TPU 539        Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                      

ŞBP 549        Konut Alanlarında İmge ve Kimlik                                                  

 2003-2004 II. Yarıyılı                                                                                       

TPU   528      Kent Merkezlerinde Ulaşım Planlama Ve Tasarımı  

ŞBP 549        Konut Alanlarında İmge ve Kimlik                                                  

2004-2005 I. Yarıyılı                                                                                                        

TPU 539        Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                                    

ŞBP 504       Kent Merkezinde Yaya Ve Paylaşımlı Mekan Tasarımı                                                                                                      

2004-2005 II. Yarıyılı                                                                                                       

TPU  528       Kent Merkezlerinde Ulaşım Planlama Ve Tasarımı                                                                                                                                                          

ŞBP 549        Konut Alanlarında İmge ve Kimlik                                                                                                                                

2005-2006 I. Yarıyılı                                                                                         

ŞBP 507        Yaya Mekanları Düzenlemesi                                                                                                                                                      

TPU 539        Kentsel Ulaşım Planlamasının Temelleri                                    

                       

Not: ŞBP: Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı; TPU:  Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Kısaltmalarıdır.

 

2006 Yılında Yeraldığı Toplumsal Nitelikli Çalışmaları

BALA’DA KENTSEL GELİŞİME KATKI AMACI İLE BADEMLİK KURULMASI GİRİŞİMİ                                                                                                                                       Gazi Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bala Atelyesi ile Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından Bala’da Üretken Ekoloji kapsamında kentsel gelişime katkı: Bademlik Girişimi (09 Nisan 2006)

 

 

Fikir Nasıl Gelişti:

 

2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı’nın Güz Dönemi’nde, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (ŞBP) 262:Şehircilik Projesi dersi Bala atelyesi’nce, Ankara İli’nin Bala  yerleşmesi çalışılmıştır. Proje öncesi gerçekleştirilen saha çalışması sırasında gözlemlendiği kadarıyla, Bala İlçesi’nin giderek peyzaj değerlerinin yok olduğu düşüncesi ile, üretken ekoloji olarak adlandırılabilecek bir ekolojik girişime destek verebilmek için adım atılmıştır. Bala Belediyesi’ den destek konusunda olumlu cevap alınması ve yörede Badem’ in kaliteli olarak yetişebileceğinin  İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşülerek saptanması, organik tarımın da sergilenmek istendiği pilot bir bölge oluşturulabilmesi için adım atılmasını sağlamıştır.Kent Plancısının yalnız plan çizen kişi değil kentsel ekoloji ve kentgörünüm için çalışan kentsel gelişmeyi ‘’planlıyan’’  kişiler olduğunu gösteren bu adımın, diğer yerleşimlerde örnek alınarak uygulama şansı bulması, gelecek kuşaklara bırakabileceklerimizi  artırmamızda bizlere yardımcı olacaktır. Dikilen fidanlar, bir “hatıra ormanı” oluşturmak için değil, Bala’nın kentsel gelişmesinin ekonomik itici güçlerinden birisini oluşturmak üzere, “verimli ekoloji anlayışı’’ile dikilmiştir. Dolayısıyla, fidan dikiminin bir önemli bileşeni sulama projesi olan, damlama sulama sisteminin de gerçekleştirilmesi ve organik tarımın sertifikasının alınması sürecinin başlatılması, bu girişimin özünü ve izlemek sürecin eksenini oluşturmaktadır.

 

Etkinlik Öncesi Yapılanlar:

 

Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doçent Dr. Hülagü KAPLAN’ın Bala Atelyesindeki çalışma arkadaşları ve öğrencileri ile başlattığı girişim organik tarımın yaygınlaştırılması  ve üretken ekolojiye destek verebilme amacını taşımaktadır.  Bala’da Bademlik Girişimi, Fakülte Dekanlığı’nın izni ve yardımları, Bala Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Doğa Yürüyüşleri Topluluğu’nun (GÜMMFDYT) katkıları ile 9 Nisan 2006 Pazar Günü gerçekleştirilmiştir.

 Bala Belediye Başkanı Sn. İbrahim GÜRBÜZ başkanlığında toplanan Belediye Meclisi kararı ile badem fidanlarının dikileceği alan kararlaştırılmış, Tarım İlçe Müdürlüğü’nden görevlendirilen ziraat mühendisinin dikim için ayrılan alanın uygun olduğunu belirtmesi ile de, fidanların dikileceği yer kesinleştirilmiştir. Bademlerin fidanlıktan alınması için gerekli işlemleri Belediye Başkanı Özel Kalem sorumlusu Yücel Yıldırım yürütmüştür. Fidan dikim alanında, fidan çukurlarının açılması, sulama için uygun şartların sağlanması ve gerekli diğer araç gereçlerin temininde, Fen İşleri Müdürü Tekin UYAR  ve Zabıta Amiri Ercan GÜLTEKİN görev almışlardır.                                                                                                                                                       Doç. Dr. Hülagü KAPLAN yönetiminde Araş. Gör. Özge YALÇINER ERÇOŞKUN ve Araş. Gör. Leyla ALKAN, Öğretim Gör.M. Nazım ÖZER  farklı fidanlıklar ile görüşmeler yapmış, Yard. Öğr. Elemanı Sibel BAKIRCI, DYT’ den Gizem SÖYLEMEZ, Esra ÇALIŞKAN ve Özge DÜZGÜN, yine ŞBP Bala Atelyesi öğrencilerinden Nurdan ERDOĞAN, Pınar İBİŞ, Merve ÖZBAY, Zühal ÇELEBİ ve Nilüfer ÖNDER, konunun çeşitli yönlerinde katkı yaparak, düşünceyi ve programı gerçekleştirmeye doğru götürmüşlerdir. Doç. Dr. Hülagü KAPLAN, Yard. Öğr. Elemanı Sibel BAKIRCI ve DYT adına ŞBP öğrencilerinden Nurdan ERDOĞAN, MMF Dekanı Sn. Prof. Dr. Can ÇOĞUN’ u ziyaret ederek konu hakkında bilgi vermişlerdir. Dekanlıktan alınan izin ile DYT tarafından fakültede  ‘‘Bala’da Bademlik Girişiminde Sizin de Fidanınız Olsun’’ sloganı ile açılan fidan bağış masasında yapılan bağışlar ile   fidanların ücreti temin edilmiştir. Verimli ekolojik girişime katkı yapanlara içten teşekkürlerimizle.

 

Etkinlik (Günce):

 

9 nisan 2006 Pazar Günü saat 09:00’da Fakülte önünde toplanılma ile gezi başlamıştır. 

 

Saat 09:30’da, Fakülte önünden hareket edilmiş, Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından Bala Belediye Başkanlığı’na ulaşılmıştır. Belediye Başkanı makamında ziyaret edilerek, Afşar Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve muhtarlar ile günce çerçevesinde söyleşi gerçekleştirilerek, program uygulanmaya geçilmiştir.

 

Saat 11:00’de, Bala yerleşimi içerisinde yapılan “Bala Doğa ve Kent Yürüyüşü” nde, ilçenin kentsel tarihçesi ve mimari dokusunu oluşturan öncelikli yapılar Ali APATAY tarafından bilgi verilerek tanıtılmış ve 150 yıldır suyu akan Çerkez Çeşmesi’ne gidilerek,  çeşmenin tarihi hakkında bilgi verilmesi ile devam edilmiş ve Bala yürüyüşü Şenlik Tepesi’nde, Bala’nın panoramik görüntüsünün eşliğinde halay çekilerek sonuçlandırılmış,  badem fidanı dikim organizasyonu renklendirilmiştir. D.Y.T.’dan Özge DÜZGÜN’ ün, etkinliğin amacı ve bu tür etkinliklere devam edilmesini belirten konuşmasının ardından, Belediye Başkanı İbrahim GÜRBÜZ’e teşekkür belgesi D.Y.T. Başkanı Esra ÇALIŞKAN tarafından takdim edilmiştir. Buradan Çamlık Tepesi Piknik Alanı’na otobüs ile gidilmiş, Bala Belediyesi’nin piknik alanında hazırladığı yöreye özgü bulgur pilavı üstüne kuşbaşı et ve ayran ikramlı yemek organizasyonundan önce, Çamlık Tepe gezilerek yöreye ait bitkilerin fotoğraflanması gerçekleştirilmiştir.

 

Saat 13:30’da, Çamlık Tepesi’nden Fidan Dikim Alanı’na yürünmüş ve yol boyunca, bitki ve kayaçların yer aldığı peyzaj ögelerinin fotoğraflanması yapılarak, fidan dikim alanına gelinmiştir. Özellikle Nevruz zamanında, yumurtaların boyanmasında kullanılan, yörede “nevruz çiçeği” olarak bilinen, Türk sümbülü: Muscari armeniacum, çeşitli yerlerde görüntülenmiştir.

 

Saat 14:30’da, Doç. Dr. Hülagü KAPLAN, Araş. Gör. Bahar YENİGÜL ve Yard. Öğr. Elemanı Sibel BAKIRCI tarafından verilen bilgiler doğrultusunda, etkinlik katılımcılarınca fidanlar dikilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 1,5 saat içinde 119 fidan dikilmiştir. Toplanan paralar ile ulaşılan 134 fidan sayısı ve Belediye Başkanlığı’nca 300’e tamamlanan fidanların dikimi Bala Belediyesi tarafından yapılmıştır.

 

Saat 16:00’da, Bala İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Bahçesi’ndeki çay ikramından sonra Beynam yerleşimine gidilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bala’ya geldiği zaman kaldığı Müze Ev’i ziyaret edilmiştir. Daha sonra yol üzerindeki ekolojik ev görülerek fotoğraflanmıştır. 19:45’te üniversite önüne gelinerek gezi sonlandırılmıştır.

 

Öncelikle Bala doğasına katkıda bulunan tüm üniversite akademisyen, öğrenci, çalışanlar ve Bala’ya gelerek bizlerle dikime katılan katılanlara, bizlere rahat bir yolculuk sağlayan otobüs sürücüsüne, fidanların alınmasında görev alan kamyonet şöförüne, Bala Belediye Başkanı ve tüm çalışanlarına, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fidanlığı’na ve bu girişimimizde bizlere tüm kalbiyle destek veren, Fakültemiz Dekanı Sn. Prof. Dr. Can ÇOĞUN’a sonsuz teşekkürlerimiz ve bu tür organizasyonların devamı dilekleriyle.

 

 

‘’BAŞKENTİMİZDE  BİSİKLET  DÜZENLEMELERİ  İSTİYORUZ!..’’

 

Gazi Üniversitesi(GÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(MMF) Bisiklet Topluluğu(GÜMBİT) yukarıdaki istek çerçevesinde bisiklet düzenlemelerinin öncelikle yer alabileceği Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ), diğer Ankara’lı Bisikletlilerin temsilcileri ile bisiklet girişimi gezisi düzenledi .                                                              30 Nisan 2006, Pazar günü 10:00’da GÜMMF önünde buluşan Ankaralı bisikletliler düzenli, eskortlu bir konvoy olarak, Celal Bayar Bulvarından, önce GÜ Rektörlük Kampusuna gelerek, GÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Süleyman Pampal’ın katılımıyla, üniversite kampusları içinde bisikletin yerini vurgulamak üzere kampus bisiklet turunu gerçekleştirdiler. Buradan Silahtar Caddesi güzergahından, AOǒye giriş yapan bisiklet konvoyu  12:00’de Atatürk Evi Müzesi ve Tarımcı Atatürk Anıtı’nın yer aldığı meydana gelerek, amaç ve isteklerini, programda yer alan bildirgenin okunması ve konuşmaların yapılması ile dile getirdiler.

 

 GÜMMF Bisiklet Topluluğu Başkanı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. sınıf öğrencisi Çağrı Akdağ ‘ın   Bisiklet Topluluğu adına okuduğu bildirgede,                                                             

‘’ Bisiklet ve bisikletin kentte kullanımı da hem koruma, hem de gelişme içeriklidir. Ankara’nın  değerlerinin korunarak,gelişmesinin  gerçekleştirilmesinde  çevreye saygılı bisiklet ve bisikletlinin, bisikletin kent içi ulaşımda daha yaygın olarak kullanımının sağlanması önemlidir. 

 

Bu konuda geçtiğimiz yıl:2005’te Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün düzenlediği Uluslararası  Yaz Okulu kapsamında 5.Çalışma Grubu, AOǒde sürdürülebilir ulaşım çalışmış ve konuyu da “Bisiklet Yolları ve Donatılarının Planlanması ve Tasarımı” olarak ele almıştı. Evet AOǒde bu düzenlemeler gerçekleştirilebilir ve bizler de böyle bir girişimin başlatılmasını istemek için buradayız.’’ görüşü   açıklandı.

GÜMMF Bisiklet Topluluğu danışmanı ,Şehir ve Bölge Planlama  öğretim üyesi Doçent Dr. Hülagü Kaplan’da Çağrı Akdağ’ın belirttiği ‘’AOǒde Sürdürülebilir Ulaşım:Bisiklet Yolları ve Donatılarının Planlanması ve Tasarımı ‘’ çalışma grubu olarak ortaya koydukları bisiklet düzenleme önerilerinin AOǒde gerçekleştirilmesini görmek istediklerini söyleyerek,çağdaş ulaşımın en önemli bir kentsel taşıtı bisiklettir; çevre’ye dost bu taşıtı Ankara kentlilerine kazandırmalıyız dedi.

 

GÜMMF Dekanı  ,Makine mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Can Çoğun konuşmasında bisiklet ve enerji ilişkisi üzerinde durarak,insan enerjisini en uygun bir biçimde kullanan bir ulaşım aracının bisiklet olduğunu , özellikle gençler için bisikletin desteklenmesi ve bisiklet düzenlemelerinin yapılmasının önemini vurguladı.

 

Ankara’nın en önemli yeşil alanı olan, Atatürk’ün armağanı ve mirası AOǒnin  ‘ev sahibi’ olarak yaptığı karsılık  konuşmasında, AOÇ Müdürü  Ziraat Mühendisi  Mehmet Emin Güzel özetle, bisiklet düzenlemelerinin de AOÇ planlamasında yer almasının bu alana zarar vermeyecek, yarar  getirebilecek bir öneri olarak değerlendirilmesine değinen konuşması ile AOÇ vizyonuna  katkı sağladı.

 

Şehir Plancıları Odası’nın desteği yanında Delta Bisiklet ve Alver Kırtasiye etkinliğe destekde bulunan kuruluşlar olmuştur.

Etkinliğe 30.04  ve 01.05.2006 tarihli Sabah Gazetesi Ankara Sayfasında yer verilmiş ayrıca Kanal B( Başkent Üniversitesi TV) tarafından etkinlik kayda alınarak Özgün Özcan’ın sunduğu Gökkuşağı programında 10.05.2006 da yer almıştır.

 

GÜMMF Bisiklet Topluluğu’nun 2005’te düzenlediği slogan yarışmasında birinci olan slogan ve etkinliğe katılanların ortak duygularını yansıtan, bildirgede yer alan bir cümle ile etkinliğin hedefi ortaya konulabilir:

“Kendi gücünle özgür ol!”

“Evet, hepimiz daha yaşanabilir, sürdürülebilir Ankara ve korunarak, Ankara’lıya hizmet veren bir AOÇ için bisiklet düzenlemelerini istiyoruz”…

 

 

ENGELSİZ KENT MEKANLARI SERGİSİ                                                                

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge  Planlama Bölümü’nde Ankara Kent Mekanları  İçin Yapılan ‘’Engelsiz  Tasarım’’ çalışması  Çankaya Belediyesi tarafından sergilendi

 

Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekanlarda, ulaşımda, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların “engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinmelerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Doçent Dr. Hülagü Kaplan’ın ders sorumlusu olduğu ŞBP 429: Yaya Mekanı ve Yaya Yolları Düzenlemesi ile ŞBP 507:Yaya Mekanları Düzenlemesi Dersleri kapsamında  Ankara kentsel mekanları için ele alınarak,öğrencileri ile çalışılmıştır.

 

 

Bu kapsamda,yerleşme ve binalara erişme tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyişin sağlanması, toplumun tümü için engelsiz mekanların oluşturulması, mevcut fiziki çevrenin bu amaçla yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engellilerin özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi,engellilerin toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacı ile “engelsiz tasarım” çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.

 

Ders kapsamında; yapısal çevrenin temel bir özelliği olan, engellilerin öncelikle evden çıkabilmelerinde, günlük yaşamlarını  sürdürebilmelerinde, başkalarına muhtaç olmadan bütün ticari-idari kamu yapılarını kullanabilmeleri ve sosyo-kültürel, sağlık, dini faaliyetler gibi aktivitelere ulaşılabilirliklerinin sağlanabilmesi için acil olarak düzenleme yapılması gereken önemli bir etmen niteliğindeki ‘erişebilirlik’ kavramı sorgulanmış; bir sonraki aşamada engellilerin kentteki yaşamlarını güçleştiren fiziksel düzenlemelerin saptanması, kentsel kullanımlara erişebilirlikleri, kamu mekansal hakları, sunulan hizmetlerin yeterliliği ve planlama boyutunda sorunların belirlenmesi ve sonrasında yapılabilecek düzenlemelerin ortaya konulması içeriğinde örneklem alanlar Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan i.Zafer Parkı ve Ihlamur Sokak, ii. Kumrular Sokak iii. İnkılap Sokak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, arazi kullanım ve sokak dokusu  çalışmaları, görüşmeler ve kaynak taraması ile seçilen sokakların ‘engelsiz tasarım’(barrier-free design) doğrultusunda düzenlenmesi hedeflenmiştir.

 

Çalışmada, konunun yaşamsal ve yasal  güncelliği; acil çözüm getirilmesi gereken kentsel bir sorun olması, yerel yönetimler ve üniversiteler arasındaki işbirliği, planlama çalışmalarının mekanile ilgili disiplinler arası eşgüdüm sağlayan yapısı gibi konular tartışılarak sonuçta çıkacak ürünün taraflarca değerlendirilerek kentte örnek düzenlemelerin özendirilmesi ve tüm kentlilerle birlikte engellilerin de kentsel yaşama katılımının sağlanması desteklenmiştir. Çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda izlenen yöntem, kentsel  tasarım sorunlarının bir bileşeni olan engelsiz  tasarım’a  planlama disiplininin yaklaşımını ,kentsel tasarım kapsamında  kent merkezi yaya mekanlarının yeniden ele alınması; TSE ilgili standartları yanında başta ADA tasarım ilkeleri olmak üzere, bu konudaki evrensel birikimin uygulanabilirliğini  ortaya koymaktadır.

 

2005-2006 öğretim yılı güz döneminde yapılan bu çalışma 21-22-23 Nisan 2006 tarihinde Çankaya Belediyesi’nin davet ve katkılarıyla Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi A Galerisinde ‘’Engelsiz Kent Mekanları Tasarımı’’ adı altında sergilenmiştir. Sergide, kentsel sorunların çözümüne yönelik öneri çalışmalar sunulurken, tarafların katılımı ile amaca ulaşılması, karşılıklı fikir alışverişi ve en önemlisi yerel yönetimler, üniversiteler ve ilgili kuruluş temsilcilerinin biraraya gelmesi sağlanmıştır.

 

Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr.  Muzaffer Eryılmaz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı sn. Faruk Öztimur,  ortopedik ve görme engelli derneklerin temsilcilerinin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden öğretim üyelerinin , Çankaya Belediyesi Özürlüler Destek Şubesi müdürlüğü yöneticilerinin  de katıldığı sergide, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden ilgili dersler: ŞBP 429 ve ŞBP 507 Sorumlusu  Doçent Dr. Hülagü Kaplan engelsiz kent mekanları tasarımı ve projeler üzerine kısa bir açıklama yapmış; ders kapsamında çalışılan projelerde yer alan ŞBP  öğrenci grubu adına  grup sorumluları araştırma grv. Hayri Ulvi ile 4.sınıf öğrencileri Çiğdem Batkal ve Fulya Sınacı,  projelerin sunumunu yapmışlar; izleyiciler ile  konu üzerinde fikir alışverişi de gerçekleştirilmiştir.

 

Sonuç olarak; planlama disiplininin kapsamlı ve katılımcı çalışma yönteminin ortaya konulmaya çalışıldığı ve kentlerimizin yaşanılabilir olabilmesi için tüm kentlilerin eşit koşullarda kentsel hizmetlere  erişmesi gerekliliği kabulü ile ortaya konulan bu örnek çalışma,  kentlerimizde gözardı edilen ‘Engellilerin Kentsel Yaşama Katılımı ve Karşılaşılan Fiziki Engeller’ konusunun yeniden gündeme getirilmesini ,Çağdaş Sanatlar Merkezinde açılan ve ilgi gören bu sergi ile  sağlamıştır.