Makaleler
Uzmanlık alanı
Eğitim
Verdiği dersler
Bulunduğu görevler
Diğer bilimsel aktiviteler
Tebliğler

 

 

 

Ana sayfa

 

 

PROJELER

 

- TUBİTAK PROJELERİ

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ
Projenin Adı:
 
Güney-Batı Anadolu Bölgesi Bombyliidae ve Asilidae (Diptera) Faunası ve Ekolojisi ( TBAG-1709). (2000)

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Metin AKTAŞ
Yardımcı Araştırıcı: Dr. Abdullah Hasbenli
Projenin Adı:
Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi Yarasa Sineklerinin Morfolojisi, Ekolojisi, Fauna ve Sistematiği (Diptera, Nycteribiidae). (1994)


- DİĞER PROJELERİ

Projeyi Destekleyen Kurum: BP TÜRKİYE
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Biyolog Ülfet Şahin, Biyolog Yiğit Anteplioğlu
Projenin Adı:
BVT 42 (Blok vana) inşaat ve etki alanındaki Anadolu Yer Sincaplarının (Spermophilus xanthophrymnus) Tarnslokasyonu (2016).

Projeyi Destekleyen Kurum: BP TÜRKİYE
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Biyolog Ülfet Şahin, Biyolog Yiğit Anteplioğlu
Projenin Adı: BTC Boru hattının
KP 436+878 bölümünde nehir geçiş çalışmaları öncesinde Avrasya Su Samuru aktivitelerinin belirlenmesi ve korunması amacıyla izleme çalışmaları (2016).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Araş. Gör. Esra Per
Projenin Adı:
Aras Kuş Halkalama İstasyonu’nda kuş göçünde halkalanan Sylvia borin (Boz ötleğen) bireylerinde tespit edilen tüy akarları. (2014).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Prof. Dr. Metin Aktaş, Araş. Gör. Doğan Erhan Ersoy, Araş. Gör. Esra Per.
Projenin Adı:
Kızıldağın (Sivas) Carnivora (Mammalia) Faunası. (2013).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Yard. Doç. Dr. Üzeyir Çağlar, Araş. Gör. Doğan Erhan Ersoy, Derya Canpolat
Projenin Adı:
Sündiken Dağlarının (Eskişehir) Staphylinidleri (Coleoptera: Staphylinidae). (, 2012).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Araş. Gör. Ufuk Özbek, Araş. Gör. Esra Per
Projenin Adı:
Türkiye için Endemik Sideritis akmanii Aytaç, Ekici, Dönmez Türü Üzerinde Böceklerin Tozlaştırma Etkinliği ve Davranışı (2011).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Dr. Üzeyir ÇAĞLAR
Projenin Adı:
Yamula Barajı (Kayseri) Civarının Asilidae (Diptera) Faunası(Kesin rapor sunuldu. 2010).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Doç. Dr. Selami Candan, Öğr. Gör. Üzeyir ÇAĞLAR, Araş. Gör. Ersin Demirel, Araş. Gör. Fatma Bayraktar, Mustafa Cemal Çiftçi, Derya Canpolat, Bedriye Acar
Projenin Adı:
Geyik Dağları Empididlerinin (Diptera:Empididae) Çeşitli Tuzak Metotları Kullanılarak Araştırılması. (Kesin rapor sunuldu. 2010).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. U. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Yard. Doç. Dr. Selami CANDAN, Ögr. Gör. Üzeyir ÇAĞLAR, Uzm. Neslihan ALPAY, Arş. Gör. Ersin DEMIREL, Arş. Gör. Fatma AÇIKGÖZ
Projenin Adı:
Bolkar Dağları’nın (Adana, Mersin, Konya, Karaman ve Niğde) Elateridae, Buprestidae (Coleoptera=Kınkanatlılar) ve Auchenorrhyncha’larının (Homoptera=Çatıkanatlılar) Faunası ve Sistematiği. (Kesin rapor sunuldu. 2009).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar: Yard. Doç. Dr. Selami CANDAN, Ögr. Gör. Üzeyir ÇAĞLAR, Uzm. Neslihan ALPAY, Arş. Gör. Ersin DEMIREL, Arş. Gör. Fatma AÇIKGÖZ
Projenin Adı: Kapadokya Bolgesi (Nevşehir-Niğde-Aksaray) Stenopogoninae (Diptera: Asilidae) Altfamilyasının Faunası, Yumurtası ve Genital Morfolojisi. (Kesin rapor sunuldu, 2006)

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar: Yard. Doç. Dr. Suleyman SARIBIYIK, Arş. Gör. Yavuz KOCAK, Uzm. Neslihan ALPAY
Projenin Adı:
Aladağlar (Adana- Niğde Sınırı) Tephritidae familyasının sistematiği ve faunası, (Kesin rapor sunuldu, 2005).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar: Yard. Doç. Dr. Selami CANDAN, Ögr. Gör. Üzeyir ÇAĞLAR, Uzm. Neslihan ALPAY, Arş. Gör. Ersin DEMIREL
Projenin Adı:
Akdağlar Buprestidae (Coleoptera) Familyasının Sistematiği ve faunası, (Kesin rapor sunuldu, 2005).

Projeyi Destekleyen Kurum G.U.Bilimsel Arastırma Projeleri
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf KALENDER
Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Abdullah HASBENLI, Arş. Gör. Meltem UZUNHISARCIKLI Projenin Adı: Bazı Asilidae Türlerinde tükrük bezinin yapısı. (Kesin rapor sunuldu, 2005).

Projeyi Destekleyen Kurum: S. Ü. Bilimsel Arastırmalar Koordinatörlüğü
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Arş. Gör. Turgay ÜSTÜNER
Projenin Adı:
Tahtalı Dağları Stratiomyidae (DIPTERA) Familyasının Fauna ve Sistematiği, (Kesin rapor sunuldu, 2004).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Araştırma Fonu
Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. Metin AKTAŞ
Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ,
Yard. Doç. Dr. Selami CANDAN, Arş. Gör. Serkan Yılmaz, Arş. Gör. Şahlan Öztürk
Projenin Adı:
Sinekçi beli (Antalya-Kaş)’nde Turkiye’den az bilinen bazı sinek familyalarının faunası ve sistematiği, (Kesin rapor sunuldu,2004).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Araştırma Fonu
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ
Yardımcı Araştırıcılar:
Prof. Dr. Suat KIYAK, Yard. Doç. Dr. Suleyman SARIBIYIK, Arş. Gör. Ali SALUR, Arş. Gör. Savaş CANBULAT, Arş. Gör. Serkan YILMAZ, Arş. Gör. Şahlan ÖZTÜRK. Projenin Adı: Sultan Dağı (Konya-Aksehir) Odonata, Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera takımlarının faunası ve sistematiği, (Kesin rapor sunuldu,2003).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Araştırma Fonu
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Suat KIYAK
Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ, Arş. Gör. Ali SALUR, Arş. Gör. Savaş CANBULAT, Arş. Gör. Serkan YILMAZ, Arş. Gör. Şahlan ÖZTÜRK
Projenin Adı: Gevne Vadisi (Konya-Taşkent) Odonata, Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera takımlarının faunası ve sistematiği, (Kesin rapor sunuldu, 2003).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Araştırma Fonu
Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. Zekiye SULUDERE
Yardımcı Araştırıcılar:
Doç. Dr. Yusuf KALENDER, Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ, Yrd. Doç. Dr. Selami CANDAN
Projenin Adı:
Bazı Asilidae (Diptera) türlerinin yumurta yapıları, (Kesin rapor sunuldu, 2001).

Projeyi Destekleyen Kurum: G. Ü. Araştırma Fonu
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Metin AKTAŞ
Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Hasbenli, Arş. Gör. Hasan Koç
Projenin Adı:
Batı Karadeniz Bolgesi Tipulidae, Bombyliidae ve Asilidae (DIPTERA) Familyalarının Morfoloji, Ekoloji, Fauna ve Sistematigi, (Kesin rapor sunuldu, 1996).

 

 

 

 

 

Atıflar
Tez danışmanlıkları

 

Arazi fotoğrafları
Böcek fotoğrafları
Projeler
Özgeçmiş
İletişim