Makaleler
Uzmanlık alanı
Eğitim
Verdiği dersler
Bulunduğu görevler
Diğer bilimsel aktiviteler
Tebliğler

 

 

 

Ana sayfa

 

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Hayvan Coğrafyası

Helmint ve Arthropod Parazitler

Omurgalı Hayvan Sistematiği

Herpetofaunistik Koruma ve İzleme

Entomoloji

Karasal Memeli Türlerini Koruma ve İzleme

GBS ve Uzaktan Algılama

 

 

 

 

 

Atıflar
Tez danışmanlıkları

 

Arazi fotoğrafları
Böcek fotoğrafları
Projeler
Özgeçmiş
İletişim