Yrd.Doç.Dr. Hakan KOÇ

  Ana Sayfa   Özgeçmiş  Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri   
 

 

Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
İşletme Eğitimi Bölümü
Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Eğitimi Anabilim Dalı
Tel: 212 67 67-316 Fax : 212 77 63
Email : hakank@gazi.edu.tr
 

 
Özgeçmiş | Sayfa Başı |

KİŞİSEL BİLGİLER
 

1956 yılında Erzurum Tortum'da doğdu. 1976-1980 yılları arasında Ticaret Bakanlığı'nda memurluk, 1980-1983 yılları arasında Nevşehir Ticaret Lisesi'nde Kooperatifçilik Grubu Öğretmenliği, 1983-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'nde Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkanlığı, 1987-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1992-1997 yılları arasında  Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevliliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1997'de aynı Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak Öğretim Üyeliğine atandı. 1999-2000 arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak görev yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığı Kooperatifçilik Eğitim Projesi (KOOPEP 2000)’ni hazırlayıp uygulamaya konulmasını sağladı. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER)’nin kuruluş  çalışmalarını yürüttü ve 17.07.2006 tarihinde ise bu Merkezin Müdürlüğüne atandı. Halen Öğretim Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış 4 adet kitabı ve 30 adet makalesi vardır.

 

 

 

 

 EĞİTİM ve KARİYER
 
 
 Lisans

 Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu
 İşletmecilik Bölümü Kooperatifçilik Dalı  (1979).

 Yüksek Lisans

 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (1988).

 Doktora

 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı (1997).


Yayınları | Sayfa Başı |

KİTAPLAR
KOÇ, Hakan, 1986, Kooperatifçilik Eğitimi ve Türkiye’de Konut Meselesi, Cantekin Matbaası, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1991, İş ve İnsan İlişkileri, Gazi Büro Kitabevi, Ankara.

KOÇ, Hakan vd.,1992. İlköğretimde Çevre Eğitimi Öğretmen El Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara.

KOÇ, Hakan, 2001, Kooperatifçilik Bilgileri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Limited Şirketi., Ankara.

 

MAKALELER

KOÇ, Hakan, 1986, “Kooperatifçilik Eğitimi”, I. Milli Kooperatifçilik Kongresi, Tebliğleri, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı (TKEV) Yayını, No:1, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1987, “Türkiye’nin Kalkınmasında Kooperatifçiliğin Yeri ve Önemi”,Karınca, Türk Kooperatifçilik Kurumu (T.K.K.) Aylık Dergisi, S.609, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1988. “Yönetim ve Kooperatifçilik İlişkileri”, Karınca, T.K.K. Aylık Dergisi ,S.620, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1989, “Yönetim Fonksiyonu ve Konut Kooperatifleri”, Karınca, T.K.K. Aylık Dergisi, S.633. Ankara.

KOÇ, Hakan, 1989, “Türkiye’de Konut Kooperatifleri ve Yönetim Sorunları”, Araştırma, Türkiye İlim ve Teknik Araştırma Vakfı (TİTAV) Aylık Dergisi, S.1.   Ankara.

KOÇ, Hakan, 1989, “Türkiye’de Toplu Konut Alanındaki Son Gelişmeler”, Araştırma, TİTAV Aylık Dergisi, S.2, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1990, “Gençlik ve Politika”, Araştırma, TİTAV Aylık Dergisi S.20, Ankara. 

KOÇ, Hakan, 1990, “Üretim Sisteminde Kalite Kontrolü”, Araştırma, TİTAV Aylık Dergisi, S.15, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1990, “Kalite Kontrolü”, Araştırma, TİTAV Aylık Dergisi S.16, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1990, “Kalite Kontrolü”, Araştırma, TİTAV Aylık Dergisi S.17, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1991, “Orhun Altay Ekspedisyonu’yla ilgili Röportaj”, Araştırma, Bilim ve Teknik Araştırma Vakfı (BİLTAV) Aylık Dergisi, S.25, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1993, “Avrupa Topluluğunda Tek Pazar Oluşumu”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi (E.S.E.F.) Dergisi, S.1, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1994, “Amerika Birleşik Devletlerin’de Tarımsal Eğitim”, Gazi Üniversitesi E.S.E.F. Dergisi, S.2, Ankara. 

KOÇ, Hakan, 1994, “Türkiye’de Örgün Tarımsal Eğitimin Durumu ve Bu Konudaki Politik Yaklaşımlar”, Gazi Üniversitesi E.S.E.F. Dergisi, S.2, Ankara.

KOÇ,Hakan, 1995, “İş Eğitimi ve Uygulaması”, Gazi Üniversitesi .E.S.E.F. Dergisi, S.3, Ankara.

KOÇ, Hakan, 1996, “Muhtelif Anayasa ve Anayasa Tasarılarında Meclislerin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları”, Gazi Üniversitesi, E.S.E.F. Dergisi, S.4,Ankara.

KOÇ, Hakan, 1999, “TARİŞ’deki Pazarlama Etkinliklerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi E.S.E.F.Dergisi, S.7, Ankara, (Doktora Tez Özeti ,Hakemli).

KOÇ, Hakan, 2000, “Tarım Kredi Kooperatifleri KOOPEP 2000 Projesi İçerisinde Özel Bir Yere Sahiptir” Türk - Koop Gazetesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, Sayı: 331, s.15, Ankara.

KOÇ, Hakan, “Milli Eğitim Bakanlığı Kooperatifçilik Eğitim Projesi KOOPEP”, Türkiye - Koop Dergisi, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TMKB) Yayını, Aralık 1999 - Ocak 2000,  Ankara.

KOÇ, Hakan, “Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Gazi Üniversitesi E.S.E.F.Dergisi, S.8, Ankara, 2000 (Hakemli).

KOÇ, Hakan, “Milli Eğitim Bakanlığı Kooperatifçilik Eğitim Projesi (KOOPEP 2000) Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Nisan 2001,  Ankara.

KOÇ, Hakan, “Türkiye’de Kooperatifçilik Alanında Yaşanan Gelişmeler”, Karınca, T.K.K. Aylık Dergisi, Mayıs 2001, Yıl:66, Sayı 773, Ankara.

KOÇ, Hakan, “Köy-Kent Uygulamasının Düşündürdükleri”, Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Haziran 2001, Ankara.

KOÇ, Hakan, “Türkiye’de Kooperatifçiliğin Öncelikli Sorunu”, Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Kasım 2001, Ankara.

KOÇ, Hakan, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Ocak 2002, Ankara.

KOÇ, Hakan, “AKP’nin Eylem Planı, Hükümet Programı ve Birlikte İş Görme” Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Ocak  2003, Ankara.

KOÇ, Hakan, “Cumhuriyetin Önemi ve Geleceğe Taşınması” Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Nisan 2003, Ankara.

KOÇ, Hakan, “Ulusal Siyaset ve Yenileşme” Türkiye - Koop Dergisi, TMKB Yayını, Mayıs 2004, Ankara.

KOÇ, Hakan, “2005 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye’de Kooperatifçilik Alanında Yaşanan Sorunlar”, Karınca, T.K.K. Aylık Dergisi, Nisan 2006, Yıl: 72, Sayı 832, Ankara.

KOÇ, Hakan, 2006, “Eğitim Sisteminin Finansmanı”, Gazi Üniversitesi E.S.E.F.Dergisi, Yayın Kabul Belgesi, Ankara, (Hakemli).
 

Projeleri | Sayfa Başı |

 

  •  Milli Eğitim Bakanlığı Kooperatifçilik Eğitim Projesi (KOOPEP-2000)  Yürütücüsü.
     

  • Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER) Kurucusu.

Uzmanlık Alanı | Sayfa Başı |

 İşletmecilik, Kooperatifçilik, Kamu Yönetimi, Tarım Politikası ve Eğitim.