Logo

EĞİTİM :

Doktora Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Ankara, 1996 - 2002.
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Ankara, 1994 - 1996.
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Ankara, 1990 - 1994.
Lise Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul, 1987 - Kurtuluş Lisesi, KKTC , 1988 - 1990.

Tezler :

1. Bir Dirichlet-türü problemin sembolik hesaplama kuramında yaklaşık çözümünün hesaplanması, Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü, Doktora Tezi, 2002.

2. Doğrusal diferensiyel denklemlere dedaktif yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.

İlgi Alanları :

Graf Teorisi ve Uygulamaları.
Hiperortam ve Hiperortamda Gezinmenin Matematiksel Modellemesi ve Öğretim Amaçlı Web Tasarımına Uygulamaları.
Bilgisayar Cebiri Sistemleri, Maple ve Maxima.
Algoritmalar ve Programlama.
Yapay Zeka ve Uygulamaları.
Lambda-Calculus ve Lambda-Boolean Teorisi.

YAYINLAR :

A. Makaleler :

A1. Güyer, T., Temur, T. ve Solmaz, E. (2009). Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 751-766.

A2. Başarmak, U., Güyer,T. (2009). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3.

A3. Güyer, T. (2009). The Measures Weighted Stratum and Weighted Compactness on the Weighted Digraph-Based Models of the Hypermedia and Navigation, Computers & Education, 53(2), 252-260.

A4. Somyürek, S., Güyer, T. ve Atasoy, B. (2008). The Effects of Individual Differences on Learner’s Navigation in a Courseware, Turkish Online Journal of Educational Technology, vol 7, issue 2. indir

A5. Güyer, T. (2008). Computer Algebra Systems as the Mathematics Teaching Tool, World Applied Sciences Journal, vol 3, issue 1, 132-139. indir

A6. Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2006). A functional computation model for the duality of two-variable lambda-Boolean functions , Applied Mathematics and Computation, vol 182, 879-887.indir

A7. Mirasyedioğlu, Ş., Güyer, T. (2006). A symbolic and algebraic computation based lambda-boolean reduction machine via Prolog, Applied Mathematics and Computation, vol 176, issue 1, 65-75. indir

A8. Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2004). A symbolic computation approach to a three-dimensional inverse problem for the transport equation, Applied Mathematics and Computation, vol 150, issue 1, 181-183. indir

A9. Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2003). A computational approach for the analytical solving of a Dirichlet-type problem for third order partial differential equations, Applied Mathematics and Computation, vol 137, issue 1, 139-150. indir

A10. Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş., Kıymaz, O. ve Bilgici G., (2001). A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple, Applied Mathematics and Computation, vol 121, issue 2-3, 291-299. indir

B. Atıflar :

B1. Abdel-Halim Hassan, I.H. (2008). Application to differential transformation method for solving systems of differential equations, Applied Mathematical Modelling, 32 (12), pp. 2552-2559 (A10 numaralı yayına).

B2. Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2006). A functional computation model for the duality of two-variable lambda-Boolean functions , Applied Mathematics and Computation, vol 182, 879-887 (A7 numaralı yayına).

B3. Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2004). A symbolic computation approach to a three-dimensional inverse problem for the transport equation, Applied Mathematics and Computation, vol 150, issue 1, 181-183 (A9 numaralı yayına).

B4. Vologiannidis, S., Karampetakis, N.P. (2004). Inverses of multivariable polynomial matrices by discrete Fourier transforms, Multidimensional Systems and Signal Processing, vol 15, issue 4, 341-361 (A10 numaralı yayına).

B5. Karampetakis, N.P., Vologiannidis, S. (2003). DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, Applied Mathematics and Computation, vol 143, issue 2-3, 501-521 (A10 numaralı yayına).

B6. Karampetakis, N.P., Vologiannidis, S. (2003). DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, IEEE International Symposium on Computer Aided Control System Design Proceedings (CACSD 2002), SEP 18-20, 2002 GLASGOW, SCOTLAND, Pages: 266-271, Published: 2002 (A10 numaralı yayına).

C. Bildiriler :

C1. Güyer, T., Solmaz, E. (2009). Elektronik Türkçe Metin Analizi Yazılımı ve Metin Anlaşılabilirliği Çalışmalarında Kullanımı, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2-4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme, Nevşehir, Türkiye.

C2. Temur, T., Güyer, T. (2008). İlköğretim Öğrencilerine Dönük Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Metin Analizi Programı (MAP) ile Kestirimi, 8'th International Educational Technology Conference, 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir, Türkiye.

C3. Güyer, T. (2008). Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi ve İki Ölçü: Dallanma (Stratum) ve Sıklık (Compactness), 8'th International Educational Technology Conference, 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir, Türkiye.

D. Kitaplar / Bölümler :

D1. Güyer, T., Güyer, S. (2009). Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi-Öğretim Amaçlı Web Tasarımı Uygulamaları, Nobel Yayınları No: 1422.

D2. Güyer, T., Üstündağ, M.T. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemleri, İnternet Temelli Eğitim, Yalın, H.İ. (Editör), Nobel Yayınları No: 1326.

E. Diğer :

E1. Yazılım - Stratum and Compactness Maplet, Maple Application Center, December 2007, http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=2195&CID=1&SCID=12

E2. Kitap incelemesi - ICT Fluency and High Schools: A Workshop Summary, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007, 3(1), pp. 93-95. indir

 

1

ÖDÜLLER :

1. TÜBA Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2009 (A3 numaralı yayına).

2. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü SCI Teşvik Ödülü - 2009 (A4 numaralı yayına).

3.
TÜBA Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2009 (A4 numaralı yayına).

4.
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2006 (A6 numaralı yayına).

5. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2006 (A7 numaralı yayına).

6. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü SCI Teşvik Ödülü - 2005 (A8 numaralı yayına).

7. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü SCI Teşvik Ödülü - 2004 (A9 numaralı yayına).

8. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2004 (A8 numaralı yayına).

9. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2003 (A9 numaralı yayına).

10. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - 2001 (A10 numaralı yayına).

 

1

AKADEMİK ETKİNLİKLER :

A. Uluslararası

A1. Kurs (Katılımcı olarak) - Summer School and Conference Mathematics, Algorithms and Proofs, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, İtalya, 11-29 Ağustos 2008.

A2. Kurs (Katılımcı olarak) - School on Nonlinear Differential Equations, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, İtalya, 9-27 Ekim 2006.

A3. Davetli Seminer - A Symbolic Computation Approach to a Dirichlet-Type Problem Reduced from an Inverse Problem, Avusturya Bilimler Akademisi, Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Linz, Avusturya, 14-20 Haziran 2004.

B. Ulusal

B1. Seminer-Hiperdokümanların Matematiksel Modellemesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 27 Mart 2007.

B2. Seminer-Bilgisayar Cebiri Sistemleri ve Sembolik Hesaplama, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara, 11 Ocak 2002.

B3. Seminer-Bir Dirichlet-Türü Problemin Yaklaşık Analitik Çözümünün Hesaplanması, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara, 14 Aralık 2001.

B4. Seminer-Sabit Katsayılı Diferensiyel Denklem Sistemleri İçin Tanımlanan Başlangıç-Değer Problemlerinin Genelleştirilmiş Matris Tersi Kullanılarak Çözümleri, Uygulamalı Matematik Günleri, Karaelmas Üniversitesi, Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Zonguldak, 12 Haziran 2000.

B5. Yaz Okulu (Katılımcı olarak) - İleri Nümerik Analiz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Ankara, 1996.

B6. Yaz Okulu (Katılımcı olarak) - Genel Topoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Ankara, 1995.

 

1

İŞ DENEYİMİ :

2005 -  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yardımcı Doçent.
2002 - 2005 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi.
1999 - 2002 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Araştırma Görevlisi.
1997 - 1999 ASU Yazılım A.Ş., Bilgisayar Programcısı.
1997 - 1997 Halıcı Yazılım A.Ş., Yazılım Ürün Destek Uzmanı.
1995 - 1997 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Bölümü, Araştırma Görevlisi.

İdari Görevler :

2004 - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı.

Üyelikler :

Gazi Üniversitesi Bilişim Komisyonu (2005 - 2006).
Gazi Eğitim Fakültesi Bilişim Grubu (2005 - 2009).

 

1

DERSLER :

Önlisans:

Yapay Zekaya Giriş (G.Ü. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü)
Veri Yapıları ve Programlama (G.Ü. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü)

Lisans:

Matematik-I. (G.Ü.G.E.F. BÖTE)
Matematik-II. (G.Ü.G.E.F. BÖTE)
Programlama Dilleri-I (G.Ü.G.E.F. BÖTE)
Programlama Dilleri-II (G.Ü.G.E.F. BÖTE)
Programlama Dilleri-I (A.Ü.E.B.F. BÖTE)
Programlama Dilleri-II (A.Ü.E.B.F. BÖTE)

Yüksek Lisans:

Eğitim Amaçlı Oyun Tasarımı (G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, BÖTE Anabilim Dalı)
PHP Programlama (G.Ü. Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı)
Yapay Zeka Teknikleri (G.Ü. Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı)

Doktora:

Hiperortamın Modellenmesi ve Öğretim Uygulamaları (G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, BÖTE Anabilim Dalı)
Yapay Zekâ ve Öğretimsel Uygulamaları (G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, BÖTE Anabilim Dalı)

1
YÖNETİLEN TEZLER :


Bir Öğretim Materyali Olarak Bilgisayar Destekli Matematik Yazılımlarının Değerlendirilmesi – Yüksek Lisans Tezi, GÜEBE Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, İnci ÇİFTÇİ, 2006.

ÖZET
Bu çalışmada, matematik eğitimi alanında kullanımları oldukça yaygınlaşmış olan bilgisayar cebiri sistemleri ele alınmıştır. Günümüzde en çok tercih edilen başlıca bilgisayar cebiri sistemleri genel özellikleri ile tanıtılmış, bu sistemlerin temelinde yer alan sembolik hesaplama teorisi giriş seviyesinde anlatılmıştır. Bilgisayarların matematiğin öğretimindeki rollerini vurgulayan araştırmalar incelenmiş, bu çalışmalar ışığında, bilgisayar cebiri sistemlerinin matematik eğitimindeki kullanımları değerlendirilmiştir.

Az Gören Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim Programının Görsel Algı Becerilerinin Gelişimine Etkisi – Yüksek Lisans Tezi, GÜEBE Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Elif ÖZHAMAM, 2007.

ÖZET
Bu çalışmada az gören öğrencilerin eğitiminde hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programının, öğrencilerin görsel algı becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma uygulaması Ankara Yenimahalle İlçesi Mitat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak Frostig Görsel Algı testi kullanılmıştır. Hazırlanan bilgisayar destekli eğitim materyali Frostig tarafından belirlenen beş görsel algı basamağına uygun olarak, görsel algı gelişimi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yansız olarak seçilen kontrol ve deney gruplarına öntest olarak Frostig Görsel Algı testi uygulanmıştır. Daha sonra kontrol grubu normal eğitimine devam ederken deney grubuna hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programı uygulanmıştır. Sürecin sonunda deney ve kontrol grubuna sontest olarak Forstig Görsel Algı testi tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; test genelinde alınan puana göre iki grubun sontestleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Fakat görsel algının alt basamakları olarak Frosting tarafından tanımlanan beş bölüm için alınan alt test puanları karşılaştırıldığında Göz Motor Koordinasyonu gelişimi ile ilgili alt testtin sontestleri arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyleri – Yüksek Lisans Tezi, GÜEBE Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Uğur BAŞARMAK, 2008.

ÖZET
Bu çalışma kapsamında, bilgisayar dersini almış ya da almamış olan öğretmen adaylarının bilgisayara karşı kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 481 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerini etkileyen değişkenler ve 18 kaygı maddesinden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Uygulanan bu ölçek Elif Ersoy tarafından geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde, aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonrasında yapılan ikili karşılaştırmalarda Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin yaşadıkları yere, bitirdikleri lise türüne, ailelerin aylık gelir miktarına, daha önceden bilgisayar dersi almasına, bilgisayar kullanma sürelerine ve kaldıkları yerde bilgisayar bulunmasına göre öğretmen adaylarında bilgisayar kaygı düzeylerinin farklılık gösterdiği görülmüştür.

Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi – Yüksek Lisans Tezi, GÜEBE Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Derya AKÇA ÜSTÜNDAĞ, 2009.

ÖZET
Bu çalışmada 2002-2007 yılları arasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı’nda yapılan tezler incelenerek; ele alınan konular, bağımlı değişkenler; araştırmanın modeli, örneklemi, örneklem seçim yöntemi; araştırmada kullanılan materyal ve materyalin kimin tarafından yapıldığı; uygulamanın süresi; kullanılan ölçeğin özellikleri ve yapılan istatistik çalışmaları; araştırmacının mesleği ve üniversitesi; tez danışmanının bölümü ve jürideki BÖTE Bölümü öğretim elemanı sayısı ölçütlerine göre sınıflandırılarak eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tez çalışmalarının eğilimlerini incelediği için bir eğilim araştırmasıdır. Diğer yandan, tezlerin incelenmesini, var olan durumun aynen resmedilerek sınıflandırılmasını ve eğilimlerinin araştırılmasını amaçladığı için tarama araştırmaları; tezlerin, içeriğindeki eğilimleri belirlemek amacıyla, içeriklerinin belirli kategoriler açısından sistematik bir şekilde incelenmesini ve sayısallaştırılmasını amaçladığı için içerik analizi araştırmaları kapsamına da girmektedir. Çalışmada incelenen ulusal tezler, Yüksek Öğretim Kurumu’nun internet sayfasındaki tez kütüphanesinden elde edilmiştir. Dolayısıyla, ancak yazarların bu sitede yayınlanmasına izin verdikleri tezlere ulaşılması mümkün olmuştur. Yapılan incelemeler sonucu elde edilen veriler birbirlerine oranlanıp frekans ve yüzdesi hesaplanarak analiz yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları, incelenen tezlerin yıllara göre eğilim gösterdikleri alanlar açısından değerlendirilerek yorumlanmıştır.

 

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Düzeylerindeki Türkçe Metinlerde Cümle Uzunluğu, Kelime Uzunluğu ve Kelime Hazinesinin Okunabilirlik Üzerine Etkisi – Yüksek Lisans Tezi, GÜEBE Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ebru SOLMAZ, 2009.

ÖZET
Evrenini ilköğretim 4 ve 5.sınıf düzeyindeki 30 adet Türkçe metinin oluşturduğu araştırmada, ortalama kelime uzunluğu, ortalama cümle uzunluğu ve kelime hazinelerinin kullanım sıklığı değişkenlerinin, metinlerin okunabilirliği (anlaşılabilirliği) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Metinler 4. ve 5. sınıf düzeylerinden 10 öğrenciye okutularak verilen açık uçlu soruları cevaplamaları istenmiş, değerlendirme sonucu elde edilen puanların aritmetik ortalaması alınarak metinlerin okunabilirlik puanları belirlenmiştir. Diğer yandan metinlerin ortalama kelime uzunlukları ve ortalama cümle uzunlukları ile metinlerdeki kelime hazinesi kullanım sıklığı, çalışma sürecinde geliştirilen elektronik Türkçe metin analizi (eTma) isimli program kullanılarak analiz edilmiştir. Okunabilirlik puanları bağımlı değişken, metinlerin ortalama kelime uzunlukları, ortalama cümle uzunlukları ile kelime hazinesi kullanım sıklıkları bağımsız değişkenler olmak üzere, veriler üzerinde çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda bağımsız değişkenlerin bir arada bir metnin okunabilirliğini %22 oranında (R=0.471 ve R2=0.222) yordayabildikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle okunabilirlik üzerinde tahmin gücü daha yüksek olan başka değişkenlerde bulunduğu söylenebilir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise kelime hazinesi kullanım oranı değişkeninin diğer değişkenlere göre okunabilirlik puanı üzerinde daha anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu değişken, okunabilirlik üzerine yapılan araştırmalarda dikkate alınması gereken bir değişken olarak değerlendirilebilir.

 

(C)2007 Tolga GÜYER