Program     : Leonardo da Vinci Değişim Projesi  

Proje Adı    : Elektronik Güç Dönüştürücülerindeki Son Gelişmeler  ( TR/04/A/F/EX1-024 )

Tarihi          : 23.05.2005 - 12.06.2005

                     10.07.2005  - 01.07.2005

Yeri             : İspanya

 

İlk Grup Yararlanıcılar                İkinci Grup Yararlanıcılar

Nurettin DOĞAN                           Aysun Coşkun ÇAKIR

Halil DURAN                                 Hüseyin ÇELİK

Uğur GÜVENÇ                              Işıl GÖK

Yusuf SÖNMEZ                             Salih Zeki ÖZGÜ

Murat YÜCEL                               Nursel YALÇIN

Leonardo Da Vinci Değişim projesi kapsamında, Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER' in yürütücülüğünü yaptığı  “Elektronik Güç Dönüştürücülerindeki Son Gelişmeler” adlı projenin gerçekleştirilmesi amacıyla iki grup halinde 10 kişi İspanya'nın Sevilla şehrine gönderilmiştir. İlk grup 23.05.2005 - 12.06.2005 tarihleri arasında (3 hafta) ikinci grup ise 10.07.2005  - 01.08.2005 (3 hafta) tarihleri arsında İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunmuşlardır.

 

 

   

Sevilla, ilk yerleşimi 2000 yıl öncesine dayanan İspanya'nın güneyindeki Guadalquiver Nehri üzerine kurulmuş bir şehirdir. İlk kez 1929 yılında düzenlenen ve sadece Latin Amerika ülkelerinin katıldığı ihracat fuarıyla baştan aşağı imar edilmiştir. Sevilla 1929'dan bu yana ülkenin fuar merkezi olarak da adını duyurmuştur. 1929 yılındaki bu ilk fuar kente eşsiz bir meydan kazandırmıştır. Burası ‘‘İspanyol Meydanı’’ olarak anılmaktadır. Meydanda yer alan binayı çevreleyen yapay nehir İspanyolların ticaretle Atlantik Okyanusu'na açılışını simgelemektedir. İspanya'nın 25 milyar dolarlık turizm girdisinde Sevilla'nın payı fuarlar nedeniyle yüzde 5'e ulaşmıştır.  Sevilla aynı zamanda bir seramik ve porselen kentidir.

 

 

 

Sevilla'da ilk gün, yararlanıcılara İspanya'da rehberlik edecek STEP firmasının görevlisi ile birlikte kahvaltı yapılmıştır. Bu kahvaltıda, proje ve bu projede yapılacaklar konusunda yararlanıcılara bilgi verilmiştir. Ayrıca birer dosya ile yapılacak teknik ve kültür gezilerinin tarih ve saate göre dökümü, konaklama yerinin özellikle gösterildiği bir Sevilla kent haritası verilmiştir. Bu  verilen programa göre, MP Electronics firmasına teknik gezi düzenlenmiştir. Bu firma asansör yapımı üzerine çalışmakta ve asansöre ait tüm kontrol panelleri, motor kontrolleri, metal gövde, asansör yazıları vb. gibi tüm aşamaları kendileri yapmaktadır.

Sevilla halkı için yerel bir kutsal günde  (Corpus Christi day) yararlanıcılar Sevilla halkını  kültür kıyaslaması amacıyla izlemişlerdir. Bu festival dini bir festival olup, Sevilla’da bulunan dünyanın en büyük katedrallerinden birisi olan Giralda katedrali yakınında kurulan alanın etrafında yapılmıştır.

 

 

 

Haftasonu için Malaga ve Granada'ya kültürel bir gezi düzenlenmiştir. Elhamra, Granada'ya hakim bir tepe üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmış. Duvarlarında kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için adına da Elhamra, yani "Kırmızı" denmiştir. Elhamra Sarayı, zarif ve zengin süslemeleri, bahçeleri ve havuzlarıyla eşiz bir saray görünümü vermektedir.

 

 

Pabellon De La Energia ( Energy Pabillion ) isimli enerji ve enerji dönüşümleri ile ilgili bir fuar merkezi ziyareti düzenlenmiştir. 1992 yılında uluslar arası bir fuarda kurulmuş olan bu yer ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere görsel olarak enerji ve enerji dönüşümlerini göstermek için kullanılmaktadır. Bina bir balinanın kaburgalarını andıran bir tarzda ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır.

Yararlanıcılar Apogee isimli seslendirme ve ışıklandırma firmasına teknik bir geziye katılmışlardır. Burada projektörlerin ve ses sistemlerinin özellikleri, çalışma prensipleri üzerine bilgi aldıktan sonra firmayı gezilmiş ve son olarak bir projektör gösterisi izlenmiştir.

 

 

 

Giralda ve  Katedral'a  kültürel  gezi düzenlenmiştir.  Müslümanlarca minare olarak yapılan sonra da çan kulesi haline getirilen La Giralda kulesi kentin simgesi haline gelmiştir. Aslında bir cami olarak yapılan daha sonra Katedral olan yapı Roma’daki Vatikan ile Roma’daki St Paul Katedrali’nin ardından dünyanın en büyük 3. Katedrali'dir.

 

 

 

Vacational Training School’a teknik bir gezi düzenlenmiştir. Bu okul bir meslek lisesidir ve genellikle gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına bir meslek kazandırmak için yolladıkları bir okuldur. Aynı zamanda Pazarlama ve Ticaret bölümleri de uzaktan eğitimle takip edilebilmektedir. Eğitim süresi iki yıl fakat öğrenci isterse 2 yıl daha okuyarak daha üst seviyede diploma alabilmektedir. Okulda elektronik, bilgisayar, telekomünikasyon gibi bölümler yer almaktadır.

 

 

 

İspanya'nın en önemli özelliğinden biri olan boğa güreşlerinin yapıldığı arena ve bu arenaya ait müze gezilmiştir. Burada ünlü matadorların giysi ve resimleri ile doldurulmuş boğa kafaları, boğa resim ve heykelleri görülmüştür. Ayrıca arena dışında eskiden sigara fabrikası olan fakat şuanda tarih, coğrafya ve dil bölümlerinin bulunduğu bir üniversite gezilmiştir.

Escuela Universitaria Politecnica üniversitesine teknik bir gezi düzenlenmiştir. Burada Dto. De Tecnologia Electronica bölümünün laboratuarları gezilmiştir. Burada Informatica Industrial, Software Engineering, Applied Mathematics ve Computer Intelligent olmak üzere toplam dört anabilim dalı yer almaktadır.

 

 

 

Yararlanıcılar için Sevillana Endesa firmasına teknik bir gezi düzenlenmiş ve burada firma hakkında bir brifinge katılmışlardır. Sevillana Endesa, İspanya’nın güneyinde bulunan enerji kaynaklarını kontrol etmek amacı ile kurulmuştur. Rüzgar, hidroelektrik, kömür ve nükleer enerji ile elektrik üreten birçok alt kuruluştan meydana gelen uluslar arası bir firma olarak isim yapmıştır.

Yaralanıcılar başka bir gün, Inabensa firmasına yapılan teknik geziye katılmışlardır. Bu firma yer altı ve yerüstü kablolama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de İzmir demiryolunun üst kablolama işlemlerini yapmıştır.

 

Aysun Coşkun Çakır, Hüseyin Çelik, Işıl Gök, Salih Zeki Özgü ve Nursel Yalçın’ın katılımıyla oluşturulan 5 kişilik ikinci grup, 10 Temmuz 2005'de Sevilla’ e ulaşmıştır ve Ms. Virginia Neira tarafından karşılanılmış ve kalınacak yerlere yerleştirilmiştir. Kalınacak yerlere yerleştikten sonra kısa bir şehir turu yapılmış ve çevre tanıtılmıştır.      

IES Camas meslek lisesi ziyaret edilmiş, eğitim hakkında bilgi alınmış ve elektronik ve bilgisayar laboratuarları gezilmiştir.Bu bölümlere ek olarak telekomünikasyon bölümü hakkında da bilgi alıp laboratuarını gezme fırsatı bulunmuştur.

                   

 

 

Yararlanıcılar tarafından, Escuela Universitaria Politecnica ziyeret edilmiş, özellikle elektronik ve bilgisayar bölümleri hakkında bilgi alınmıştır. Öğrenci profilleri , derslerin içeriyi ve liseden sonra meslek seçiminde öğrencilerin izlediği yol hakkında bilgiler alınmıştır. 

Teknik gezi olarak, Sevilla’ daki  Energy Pabillion  gezilmiştir. Bu ziyaret esnasında özellikle İspanyanın enerji kullanımı, atıkların enerjiye dönüştürülmesi ve değerlendirilmesi hakkında önemli bilgiler alınmış ve gözlemlenmiştir. Bunun dışında,  Sevilla için önemli bir firma olan MP Electronics ziyaret edilmiştir. Bu firma asansör üretiminde uzmanlaşmış , Türkiye’de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesine asansör sistemleri ihracatında bulunmaktadır. Bir asansörün yapımında hangi aşamalardan geçtiği  yetkili tarafından  anlatılmış ve firma içerisindeki bölümler gezdirilmiştir.  

Projenin planı kapsamında yararlanıcılar, Engineering University nin Elektronik bölümüne gitmişlerdir. Özellikle bölüm başkanı tüm bölüm öğretim üyeleri ile tanıştırmıştır ve sohbet ortamı oluşturulmuş ve böylece her iki ülke arasındaki eğitim öğretim hakkında, öğrenci profilleri hakkında karşılaştırma imkanı bulunmuştur. Daha sonra bölümdeki laboratuarlar gezilmiş ve bölümüm hazırladığı projeler hakkında bilgi alınmıştır.

Sevilla da bulunan uluslararası petrol ve gaz şirketine(CLH) gidilmiştir. Şirket müdürü tarafından bilgi işlem merkezi ve dolum-ağıtım tesisleri gezdirilmiştir.

Kültürel açıdan İspanya değerlerini görmek ve Türk kültürü ile kıyaslamak için bir çok kültürel gezi düzenlenmiştir. Bu çerçevede ilk ziyaret edilen yer, İspanya tarihinde ve kültüründe önemli yer tutan, Müslümanlardan miras kalan önemli yerleşim alanı  Alcazar olmuştur.  İspanya kültüründe önemli yer tutan boğa güreşlerinin yapıldığı arena Plaza De Toros gidilmiş, matadorlar ve  boğa güreşlerinin  tarihi ve gelişimi orada buluna müze ile öğrenilmiştir. 

,

Sevilla’nın yakınlarında bulunan  Paradores Carmon kasabası gezilmiş ve Endülüs dönemine ait bilgiler alınmıştır. Fine Arts Museum a gidilmiştir. 17 yy. da Endülüslerden  kalan miras örneklerinin bulunduğu bu müze ziyeret edilmiştir.   Diğer bir müze gezisi ise, geleneksel İspanyol kıyafetlerinin bulunduğu ve yaşam tarzını anlatan Custums Museum'a düzenlenmiştir. Flamenko’dan boğa güreşlerine ve yelpazeye  kadar İspanyol geleneklerini oluşturan tüm objelerin bulunduğu müze tanıtıcı olmuştur.

 Sevilla kentinin  özellikle turistlerin rağbet gösterdiği El Cortes Inglas ve belediye binasının bulunduğu,  tarihi yapılarının yer aldığı dar sokaklar gezilmiştir. Özellikle bu dar sokaklara rağmen tarihi binaların korunması ve restore edilmesi ilginç bulunmuştur.