1.GİRİŞ
 
Perl Komutları Nasıl Yazılır? 
 
Beğendiğiniz bir editörle yazabilirsiniz. İlk satırda perl'un icra edilebilir dosyasının sistemdeki tam yolu 
verilir. Satırın başına( #! ) özel karakterleri mutlaka yazılmalıdır.
 
Örnek : #!/usr/bin/perl gibi...
 
Kodlama bittikten sonra editörden çıkılır ve Unix ve benzeri sistemlerde o dosyaya icra hakkı vermeniz
 gerekir. Varsayalım ki program adı deneme.pl olsun;
 
chmod +x deneme.pl    komutu bu işlemi yerine getirir.
 
Program Nasıl Çalışır? 
 
Komut satırından program adını girip Enter tuşuna basınız. 
 
Örnek : deneme.pl
 
Örnek program :      #!/usr/local/bin/perl 
                               $girilensatir = <STDIN>;
                               print($girilensatir);
 
Bu programın ilk satırında programın icrası için gereken dosyanın yeri belirtilmiştir. İkinci satırda 
klavyeden girilen değer $girilensatir değişkenine aktarılır. (Burada klavyeden merhaba yazalım). 
Üçüncü satırda ise bu değer ekrana yazdırılır.
 
Ekrandaki görüntü şu şekildedir:
 
> deneme.pl 
> merhaba 
> merhaba
 
Açıklama satırları nasıl belirtilir. Açıklama yapmak amacıyla kullanacağımız satırların başına # işareti
koyarız.
 
Örnek : # bu bir açıklama satırıdır
# perl tarafından dikkate alınmaz
 
Bu durumda önceki programımızı şu şekilde kodlayalım;
 
#!/usr/local/bin/perl 
#Bu program klavyeden girileni
#ekrana yazar.
$girilensatir = <STDIN>;
print($girilensatir);
 
Programın çalışması bir önceki ile tamamen aynıdır. # ile başlayan satırlar sadece bizi aydınlatmak,
not tutmak içindir. Perl bu satırları değerlendirmeden geçer.
 
Şimdi şu satırı ele alalım;
$girilensatir = <STDIN>;
 
Bu satir bir perl ifadesidir(statement) her bir parçasına($girilensatir,=,<STDIN>,;) ise gösterge
(token) denir. $girilensatir bir skalar  değişkeni belirtir. $ isareti  değişkenin skalar olduğunu
girilensatir ise değişkenin adını belirler. = göstergesi kendisinin (bize göre) sağındaki ifadeyi
solundakine ata anlamı taşır. <STDIN> standart giriş elemanını yani klavyeden girişi ifade eder. 
Son olarak ; göstergesi ise ifadenin bitişini gösterir ve ifade sonlarında mutlaka bulunmalıdır aksi
takdirde hata mesajı alırsınız.
 
Yukarıdaki açıklamalar tüm perl benzer ifadelerinde geçerlidir. Yazım sırasında istisnai durumlar
dışında karakter aralarında boşluk, tab v.b whitespaces karakterleri kullanılabilir.Aralardaki boşluk
sayısı önemli değildir.
 
 
Gelelim yazdırmaya;
Standart çıktı(ekran)ya yazdırma görevini print yapar. print($girilensatir); ifadesiyle $girilensatir
skalar değiskeninin içeriği ekrana yazdırılır. Aslında print fonksiyon olarak çalışır. $girilensatir 'ı ise
arguman olarak kullanır. Arguman 1 den fazlada olabilir. Print ($girilensatir, $girilensatir);
ifadesinde 2 arguman kullanılmıştır. Her ikisi de klavye girişini alan $girilensatir değişkenidir. 
Bu durumda busatırın çalışması anında $girilensatir değeri, ekrana 2 defa yazdırılır.