ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ezgi GÜNAY

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

B.S

Müh.Bilimleri Böl.

Orta Doğu Teknik Üniv.

1985

M.S.

Müh.Bilimleri Böl.

Orta Doğu Teknik Üniv.

1989

Sc.D.

Makina Müh. Böl.

Gazi Üniversitesi

1996

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıllar

Arş.Gör.

 Engineering Sciences Department, METU

1985-1988

Bilg.Programcı

T.C.Emekli Sandığı Bilgi İşlem Dairesi Baş.BİM

1990-1993

Arş.Gör.

Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Makina Müh.Böl.

1993-1996

Dr.

Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Makina Müh.Böl.

1996-1997

Dr. Öğr.Gör.

Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Makina Müh.Böl.

1997-1999

Yrd.Doç.Dr.

Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Makina Müh.Böl.

1999 -

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1.      Ece,Z.,”Fiber Kompozit Malzemelerde Fiber-Matrix Etkileşimlerinin Analitik ve

                Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi”, Gazi Üniv.,Fen Bilimleri Enstitüsü,

                Yüksek Lisans Tezi,Ankara,Şubat,2003.

 

2.      Konaklı, S., “Burulma Yüklemesi Altındaki Yanal-İzotrop Malzemeden Yapılmış

                     Dairesel Kesitli Çubuklarda Kayma Modülünün Matematiksel Modellemesi”,

                     Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi , Ankara,

                     Temmuz, 2003.

 

  1. Sivri,C.,”Anizotrop Kompozit Silindirlerin, Stabilite Analizinde Denge

                   Denklemlerinin Açılımının İncelenmesi”, Gazi Üniv. Fen Bilimleri

                  Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi , Ocak, 2005, Ankara.

 

4. Uludoğan,E.,” Değişik Tip Ağaçlardan Alınarak Hazırlanmış Burulma Numuneleri

                               ile Yanal İzotrop Kompozitlerin Koordinat Tanımlı Kayma

                               Modüllerinin Deneysel Çalışmalarla Tayini“, Yüksek Lisans

                               Tezi,G.Ü.Fen Bilimleri Bölümü, Aralık,2005,Ankara.

  1. Sanal,Ö.,”Kayma Yüklemesi Altındaki Enine Desteklenmiş İzotropik ve Ortotropik

                           Dikdörtgen İnce Plakların ANSYS Sonlu Elemanlar Programı ile

     Burkulma Analizi’, Yüksek Lisans Tezi,G.Ü.Fen Bilimleri Bölümü,

     Haziran,2006,Ankara.

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

·        Değişik Ağaçlardan Alınarak Hazırlanmış  Burulma ve Çekme Numuneleri  ile Yapılan Deneysel Çalışmalar ile Yanal-Ortotropik Kompozitlerin Elastik ve Kayma ModüllerininTayini ve Diğer Malzemelerle  Sonuçların Karşılaştırılması , Gazi Universitesi Bilimsel Araştırma Projesi(BAP), 06/2003-21,Gazi Üniv, (2003-2006  :    Proje Yöneticisi)

 

·        Yanal İzotrop Fiber Kompozitlerin Tsai-Hill Kırılma Kriteri Formülünün, Deneysel Çalışmalar Yardımıyla Çıkarımı, Gazi Universitesi Bilimsel Araştırma Projesi(BAP), 06/2006-7,Gazi Üniv, (2006-  :         Proje Yöneticisi)

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Theory

Application

2002-2003

I.Dönem

MM201-Statik (İÖ)

3

1

38

 

 

MM423- - Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

3

 

 

MM313-Introduction to Numerical  Analysis  (İÖ)

3

0

      35

 

 

MM578-Plak ve Kabuk Teorileri

3

0

15

 

 

 

 

 

 

2002-2003

II.Dönem

MM226-Mühendislik Mekaniği (İÖ)

3

0

69

 

 

MM423-- Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

1

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

3

 

 

MM470-Kompozit Malz.Mek.Giriş(NÖ+İÖ)

3

0

20

 

 

MM216-Engineering Mathematics for Mech.Eng.(NÖ)

3

0

40

 

 

MM216-Engineering Mathematics for Mech.Eng.(İÖ)

3

0

60

 

 

ENF102-Fortran Programming

2

2

      40

 

 

 

 

 

 

2003-2004

I.Dönem

MM313 Intr. to Num. Analysis(NÖ)

3

0

58

 

 

MM215- Differential Equations(İÖ)

3

0

59

 

 

MM215- Differential Equations(NÖ)

3

0

43

 

 

MM423-- Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

2

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

1

 

 

 

 

 

 

2003-2004

II.Dönem

FORTRAN Programming(NÖ)

2

2

60

 

 

FORTRAN Programming(İÖ)

2

2

45

 

 

MM216-Engineering Mathematics for Mech.Eng.(NÖ)

3

0

59

 

 

MM216-Engineering Mathematics for Mech.Eng.(IO)

3

0

54

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

1

 

 

 

 

 

 

2003-2004

Yaz Okulu

MM215-Differential Equations

3

0

65

2004-2005

I.Dönem

MM313 Intr. to Num. Analysis(İÖ)

3

0

36

 

 

MM215- Differential Equations(İÖ)

3

0

39

 

 

MM215- Differential Equations(NÖ)

3

0

44

 

 

MM423-- Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

3

2004-2005

II.Dönem

FORTRAN Programming(NÖ)

2

2

85

 

 

FORTRAN Programming(İÖ)

2

2

75

 

 

MM216-Engineering Mathematics for Mech.Eng.(NÖ)

3

0

65

 

 

MM216-Engineering Mathematics for Mech.Eng.(IO)

3

0

45

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

2

 

 

MM423-- Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

1

 

 

 

 

 

 

2005-2006

I.Dönem

MM215 Diff.Eqns

3

0

67

 

 

MM413 Sonlu El. An. Giriş

3

0

21

 

 

MM313 Int. to Num. An

3

0

51

 

 

MM313 Int. to Num. An

3

0

65

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

2

 

 

MM602-Sonlu El. An.

3

0

12

 

 

MM423- Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

1

2004-2005

II.Dönem

MM215 Diff.Eqns

3

0

67

 

 

MM413 Sonlu El. An. Giriş

3

0

21

 

 

MM313 Int. to Num. An

3

0

51

 

 

MM313 Int. to Num. An

3

0

65

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

2

 

 

MM602-Sonlu El. An.

3

0

12

 

 

MM423- Makina Müh.Uygulama Projeleri

4

2

1

2005-2006

I.Dönem

ENF102-İÖ FORTRAN Programming

2

2

64

 

 

ENF102-NÖ FORTRAN Programming

2

2

96

 

 

MM602-Sonlu El. An.

3

0

20

 

 

MM210-MUKAVEMET

3

0

56

 

 

MM424- Bitirme Projesi

2

4

5

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1)      Günay,E.,Sivri C., “Fiber Kompozit Çok Katlı Tüpsel Silindirlerin Burulma Eksenel Baskı Yükü ve Dış Basınç Yüklemeleri Altında Burkulma Denklemlerinin Çıkarılışları”, J.Fac.Eng. Arch Gazi Univ., Vol 21, No 2, 327-339, 2006.

 

A2)      Günay,E.,Konaklı S.,“Yanal İzotropik Fiber Kompozit Çubuklarda Burulma

              Yüklemeleri için Yeni Formda Kayma Modülü Tanımlamaları”, J.Fac. Eng. Arch

                         Gazi Univ.,Vol 18, No  4, 1-12, 2004.

 

A3)      Günay,E.,Nazlım,A.Gür,C.H., “Three Dimensional Finite Element Simulations

of  Stiffened Cylindrical Shells Under Internal Pressure”, J.Fac. Eng. Arch Gazi Univ,  Vol 17, No 2, 53-73, 2002.

 

A4)      Günay,E.,Karel,A.,”Composite Design of the Diesel Engine Cylinder

      with Finite Element Analysis”,  Computers&Structures,75 , 117-134,2000.

                                                                                                                 

A5)      Günay,E.,”Finite Element Analysis of Laminated Stiffened Cylindrical

      Shallow Shell”,  ACMA-Applied Composite Materials,Vol.6,No:6,pp381-

      395,1999.

                                                                                                     

A6)      Günay,E.,Erdem,A.Ü.,”A New Heterosis Plate Element for a

      Geometrically Nonlinear Finite Element Analysis of Laminated

      Plates”, Computers&Structures, Vol.65,6, 819-828, (1997).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

     basılan bildiriler :

B1)     Günay,E.,Ece,Z., “A  Finite Element Analysis for the Interfacial Fiber-

           Matrix Interactions”, 3.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,18-20

           Ağustos, pp.129-143, 2003, Ankara.

 

B2)      Günay,E., Nazlım,A., Gür,C.H., “A Finite Element Model for Deformation of

            Laminated Cylinders with Orthogonal Stiffeners Under Internal

            Pressure” , Proc.of 10th International Metallurgy and Materials

            Congress, pp.1299-1310, May , İstanbul, 2000.

                                                                                                                                   

B3)      Günay,E., “A New Shear Deformable Finite Element  Model for the

      Analysis of Geometrically Nonlinear Laminated Plates”, Proc.of 9th

      International Metallurgy and Materials Congress,Vol.1,681- 686,

June,1997, İstanbul.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1)      Kurtyılmaz,İ.,Bağran,O.,Cinal,E.,Günay,E.,”Motorsuz Prototip Yürüme Bandı

            Tasarım Denemesi”,MakinaTek, Temmuz,2004, 81-86,Ağustos,2004,126-129,Bileşim

            Yayıncılık,İstanbul.

 

D2)      Günay,E.,Sönmez,M., “Mechanical Behavior of  Wood  Under Torsional and

            Tensile Loadings”,G.U.Journal of Science,16(4):733-749, 2003.

 

D3)     Ülkü,B.,Çal,T., Günay,E, “Interactive C/C++ and QBASIC Programming

           Approaches on the Educational Beam Code BEAPRO”, Journal of the

            Institute of Science and Technology of Gazi University, April, Vol:14,

            No:2, pp:289-304,(2001).                                                                                               

 

D4)    Günay,E.,Karel.A.,”Dizel Motor Silindirinin Sonlu Eleman Analizi ile

           Kompozit Tasarımı”, Mühendis ve Makina-TMMOB,Cılt:38,sayı:452,

           20-30, Eylül,(1997).

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

E1)       Yıldız, Y.O., Günay, E., “Eksenel Yükleme Altında Kiriş Destekli Kompozit

Plakların SEY ile Burkulma Analizi”, I. Ulusal Havacılık  ve Uzay Konferansı, UHUK-2006-037,1-17, Eylül 2006, ODTÜ, Ankara.

 

 

E2)     Günay,E., “ A Two Dimensional Finite Element Analysis of Stiffened

           Laminated Cylinders” ,  UHMK’98,III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik

           Konferansı,145-152, Kasım, İstanbul,1998.

F. Diğer yayınlar :

F1)      Günay,E.,”Kompozit Plakların Kişisel Bilgisayarda Gerilme Analizi ve

           Tasarımı”, Metalurji-TMMOB,Cilt:21,sayı:111,46-50, Aralık,1997.

 

F2)      Günay,E, “Formula-1 Yarış Arabalarının Tasarım ve Üretiminde Kompozit

           Malzemelerin Kullanımı”-(Derleme), Metalurji- TMMOB, Cilt:20,sayı:105,

           27-29, Aralık,1996

 

F3)       Günay,E.,”A Nonlocking Finite Element Model for Nonlinear Analysis of

            Thin and Thick Composite Plates”, Ph.D.Thesis, in Turkish, Gazi

            Univ.,Natural Sciences Institute,October,1996.

 

F4)       Günay,E., “Development of a Preprocessor and Modification of a Finite

            Element Procedure for the Analysis of Metal Forming Processes”,

            MSc.Thesis ,in English, METU, December,1989.

 

 

 

ATIFLAR:

 

 

1.      Ataş,C.,Saynan,O., “An experimental and numerical investigation of geometrically nonlinear behavior of laminated thin plates”Science and Engineering of Composite Materials 13 (2), pp. 121-129(2006).

 

2.      Zhang, Y.X., Kim, K.S., “Geometrically nonlinear analysis of laminated composite plates by two new displacement-based quadrilateral plate elements”, Composite Structures 72 (3), pp. 301-310(2006). 

 

3.      Zhang,Y.X.,Kim, K.S., “Two simple and efficient displacement-based quadrilateral elements for the analysis of composite laminated plates”, Int. J. Numer. Meth.  Engng.,(61)1771-1796(2004).

 

4.      Zhang,Y.X.,Kim, K.S., “A refined non-linear non-conforming triangular plate/shell Element”, Int. J. Numer. Meth.  Engng.,(56),2387-2408(2003).

 

5.      Prusty, G.B.,        “Linear Static Analysis of Composite Hat-Stiffened Laminated Shells Using Finite Elements”, Finite Elements in Analysis and Design, (39),1125-1138(2003).

 

6.      Mackerle Jaroslav, “Finite-and boundary-element linear and nonlinear analyses of shells and  shell-like structures A bibliography(1999-2001)”, Finite Elements and Design, (38)765-782(2002).

 

7.      Shukla, K.K, Nath,Y., “Nonlinear Analysis of Moderately Thick Laminated Plates”, J ENG MECH-ASCE,126: (8), 831-838, August,(2000).

 

8.      Mackerle, J., “Geometric-Nonlinear Analysis by Finite Element and Boundary Element Methods-A Bibliography(1997-1998)”, Finite Elements Analysis and Design, (32), 51-62 (1999).

 

 

Last Update: Oct. 1st/ 2006