Yüksek Lisans Öğrencilerim

 

Adı Soyadı

Tez Konusu Enstitüsü
Hüsamettin EMRAN Matris normları ile özdeğerler için sınırlar, 1997 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Şerife BÜYÜKKÖSE Matris izleri ile singüler değerler için sınırlar, 1998 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Ayla DEMİREL Aritmetik konvolüsyonlar üzerine,2003 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Emrah KILIÇ  Lucas sayıları ve sürekli kesirler,2003 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Yurdanur BEKLEVİC Pell özdeşlikleri, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Miraç ÇETİN Dördüncü basamaktan genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizileri, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Esra AKBAŞ Genelleştirilmiş fibonacci ve lucas sayılarını içeren toplamlar, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Gül KARADENİZ Fibonacci ve Pell sayıları ile tamsayıların Zeckendorf gösterimleri, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Selcan EKİCİ Pell dizilerinin matris üreteçleri, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Tuğba BÜYÜKHATİBOĞLU Genelleştirilmiş {Gn} Fibonacci dizisini kullanarak 2k mertebeli {Gn(2k)} genelleştirilmiş Fibonacci matris dizisinin teşkil edilmesi, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Pelin YAMAN Fibonacci ve pell dizilerinin özellikleri, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Ayşen Tuba BİRİNCİ

Tez Döneminde

G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü


 

Doktora Öğrencilerim

 

Adı Soyadı

Tez Konusu Enstitüsü
Ayşe BULGAK İnterval matrislerin pratik terslenebilirliğini bilgisayarda tespit eden bir algoritma, 2000 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Ercan ALTINIŞIK Hemen-hemen Hilbert-Smith matrislerinin karakterizasyonu, 2001 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Naim TUĞLU LCM-GCD matrisleri üzerine, 2002 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Şerife BÜYÜKKÖSE Mersenne GCD Matrisi ve Reciprocal Mersenne GCD Matrislerinin  Karakterizasyonu, 2002 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Ayşe NALLI GCD-Reciprocal LCM matrisinin karakterizasyonu, 2003 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Ayşe Dilek MADEN   S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Gökçen ALPTEKİN Pell, Pell-Lucas ve Modified Pell sayıları ile tanımlı circulant ve semicirculant matrisler, 2005 S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Emrah KILIÇ Genelleştirilmiş k-basamak pell sayılarının karakterizasyonu, 2006 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Mustafa AŞCI Tez Döneminde G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Miraç ÇETİN Ders Döneminde G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Esra AKBAŞ Ders Döneminde G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü