PROF. DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU

 İdari Görevler

 

                   Dekan Yardımcılığı                                              :Gazi  Üniversitesi

                                                                                             Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

                                                                                             (2005-2007 )

              

               Bölüm Başkanlığı                                                :Gazi  Üniversitesi

                                                                                             Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

                                                                                             Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

                                                                                             (2003-  )

              

               Meslek Yük. Ok. Yönt. Kurulu Üyeliği             :Gazi  Üniversitesi

                                                                                            Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

                                                                                            (2005-2006 )

              

               Müdür Yardımcılığı                                             :Gazi Üniversitesi

                                                                                            Sürekli Eğitim Merkezi

                                                                                            (2004-2006)

 

               Fakülte Kurulu Üyeliği                                       :Gazi  Üniversitesi

                                                                                            Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

                                                                                             (2004- )

              

               Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği                        :Gazi  Üniversitesi

                                                                                            Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

                                                                                            (2004- 2006)

              

               Program Başkanı                                                :Gazi Üniversitesi

                                                                                            Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dok.ve Sek. Programı

                                                                                            (1996-2000)

 

               Ana Bilim Dalı Başkanlığı                                  :Gazi  Üniversitesi

                                                                                            Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

                                                                                            Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

                                                                                            (2000- 2003)

 

               Araştırma Görevlisi                                            :Gazi Ünviversitesi

                                                                                            Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü

                                                                                            (1989-2002)

 

               Hastane Müdür Yardımcılığı                             :Gazi Üniversitesi

                                                                                           Tıp Fakültesi Hastanesi

                                                                                           (1992-1994)

 

               Sağlık Atğm (Planlama Sb.)                              :Gnkur Sağlık D.Bşk.lığı

                                                                                           (1987-1989)

 

               Başhekimlik Gece İdarecisi                             :Hacettepe Ünv. Çocuk Hastanesi

                                                                                          (1982-1987)