Yüksek Lisans Öğrencilerim

1) İlhan İçen " Demetler Teorisi " 1988

2) Habar Nuruşev " Topolojik Grupoidler " 1995

3) İsmet Yüksel " Simpleksel Öndemetler " 1997

4) Naim Tuğlu, " Topolojinin Fizikteki Uygulamaları " 1998

5) Cihangir Alaca " Fuzzy Uzaylarında Süreklilik " 2001

6) Servet Kütükçü, " Fuzzy Topolojik Uzaylarda Yakınsaklık " 2001

7) Özlem Üzmez, " Fuzzy Topolojik Uzaylarında Ayırma Aksiyomları " 2002

8) Aslı Akşit, " Fuzzy Topolojik Uzaylarında Kompaktlık " 2002

9) Hakan Efe, " Topolojik Dinamikler ve Diferensiyel Denklemler" 2003

10) Gülay Demirkapı ( Devam Ediyor)

11) Yasemin Akman ( Devam Ediyor)

12) Mustafa Özbay ( Devam Ediyor)

13) M. Akif Ercan ( Devam Ediyor)