KİTAPLAR
 

 

C.Yıldız, Genel Topoloji   (3. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara- 2005

C.Yıldız, Uygulamalı Lineer Cebir, (Bir Bölüm) Palme Yayınevi Ankara 2002