BİLDİRİLER
 

 

1) C. Yıldız, H-Cogrubunun Oluşturduğu Demetler Üzerine, II. Ulusal Matematik Sempozyumu, İzmir, 1988.

 

2) C. Yıldız - A.A. Öçal, H-Gruplarının Oluşturduğu Demetler Üzerine, Atatürk Üni. Fen Bilimleri Dergisi, 1985.

 

3) C. Yıldız - A.A. Öçal, H-Gruplarının Oluşturduğu Demetler Üzerine, Ondokuz Mayıs Üni. Fen Dergisi, 1987.