LİDERLİK

Hazırlayanlar: Süleyman Tarman, Gülseven Kanizi

(GÜGEF-Müzik Bölümü)

 

 

“Liderlik güzelliğe benzer; tanımlanması zordur, ama gördüğünüz zaman anlarsınız”

Warren Bennis

 

 

21. Yüzyıl Liderli Olmak

•      Durağan düzeni kabul etmemeyi

•      Gelişmekte olan beyin kapasitesinin sosyal mimarı olmayı

•      Kişilere ve kurumlara; yön, güven ve umut sağlamayı

gerektirir. Bunu başarmak için ise bir liderde şu nitelikler olmalıdır:

•      Şevk

•      Yeterlilik

•      Dürüstlük

 

Liderlik Hakkında Gerçek Olmayan 5 İnanış

•      Liderlik az bulunan bitr yetenektir

•      Liderler yaratılmaz, doğar

•      Liderler karizmatiktir

•      Liderler bir organizasyonun sadece en üst kademelerinde görevlidir

•      Lider kontrol eder, yönetir, sıkıştırır, etkiler.

 

Her İşte Başarılı Olmuş Liderlerin Ortak Noktaları

•      Lider olarak doğmamışlar ve kendi kendilerini yaratmışlarıdır

•      Kendilerini kanıtlamakla ilgilenmemişler ve sadece kendilerini ifade etmek istemişlerdir.

•      Hayatları boyunca kendilerini yetiştirmeye ve geliştirmeye devam etmişlerdir. (Matsushita)

Liderlik ve Yöntecilik Nitelikleri

 

Yönetici                                                    Lider


Liderliği Oluşturan Bileşenler

 

Liderlik Becerileri

“İki kutba da yürüyerek gitmeyi başaran ilk insan Robert Swan,

kutup yolculukları için kendine tamamıyla zıt, hatta birbirine hiç

benzemeyen kişilerden takım oluşturmuştur.”

Kısaca: Gençken hayalini kurduğunuz kişi olmayı başarmak ve bu süreci en iyi biçimde yaşamak.

 

Kendini İfade Etme

Kendini ifade etmenin adımları, liderliğe giden yolu tanımlar;

 

Kaos İçinde İlerleme

·         Zorlukların etkisi, lider olmak yolunda çok önemlidir. Ya zorluklar sizi ezer geçer ya da her seferinde daha güçlü ve daha iyi bir lider olursunuz.

·        Yarattığınız vizyonu gerçekleştirmek ve hedeflerinize ulaşmak, karşılaşacağınız tüm bu sorunlarla başa çıkmanın bir yolunu bulmanıza bağlıdır.

 

İnsanları Kendi Tarafınıza Almak

 

Yönetim Nedir?

 

Planlama ve Bütçeleme

 

 

 
Denetleme                               Organize Etme

 

 
Planlama ve Bütçeleme

(işin gerçekleşmesi için hazırlık yapma ve kaynak ayırma)

·        İşi gerçekleştirmek için gereken aşamaları belirleme

·        İşin gerektireceği süreleri saptama

·        Kaynakları belirleme

 
Organize Etme

(hazırlanan planın gerçekleşmesini sağlama)

·        Hangi işlerin kimler tarafından yapılacağını belirleme

·        Görevlere uygun kişileri seçme ve yerleştirme

·        Kişilere yetki verme

 
Denetleme

·         Sonuçları planlanan hedefler ile karşılaştırma

·         Plandan sapmaları belirleme ve düzeltip sonuçlandırma

 

                                                      Liderlik Nedir?

 

 

 

                                 Yön bulma

 

 

 

 

 

        Model olma

 

 

 

                          Yetkelendirme                                                                    Yöndeşleştirme

 

 

Yön Bulma

(Herkes tarafından paylaşılan ve motive eden bir amaç

ve yön belirleme)

 

Yöndeşleştirme

(Kurumun tüm parçalarının birlikte ve uyum içerisinde aynı hedefe yönelmesini sağlamak)

·        Vizyon ve stratejileri gerçekleştirebilecek yapı ve sistemleri kurmak

·        Doğru nitelikteki insanların kuruma katılımını ve doğru görevlere yerleştirilmesini sağlamak

·         Tüm performans ve ödül sistemlerini hedef ve değerler ile uyumlu hale getirmek

·        Doğru bilgiyi doğru insanlara hızlı biçimde aktarmak


Yetkelendirme

(İnsanların yaratıcılığını, enerjisini ortaya çıkarmak ve katılımını sağlamak)

·        Kişilerin tüm potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ortamlar yaratmak

·        İşin sahiplenilmesini sağlamak, kişisel katkı hissi yaratmak

·        Kişilere yeterli yetki ve kaynak sağlamak

·        Gerekli desteği sağlamak

 

Model Olma

(Güvene dayalı ilişkiler kurma)

·         “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

·        Kişisel ve kurumsal değerlere uyumlu davranışlar sergilemek


Yöneticilik                                                     Liderlik

Planlama ve Bütçeleme                                    Yön Bulma

Organize Etme                                                Yöndeşleştirme

Denetleme                                                       Yetkelendirme

                                                                       Model Olma

Planlama ve Bütçeleme                               Yön Bulma

Risk Giderme                                                  Risk Alma

Kısa-orta Dönemli                                           Uzun Dönemli

Tümden Gelimci                                              Tüme Varımcı

Plan ve Bütçe Üretme                                      Vizyon ve Strateji Üretme

 

Organize Etme                                              Yöndeşleştirme

Karar verme                                                   İletişim Kurma

Uzmanlaşma                                                    Birleşmiş Uzmanlıklar

Hiyerarşi                                                         İnformal İlişkiler

 

Denetleme                                                     Yetkelendirme

Enerjiyi sınırlama                                             Enerjiyi yaygınlaştrma

Kötü sonuçları önlemeye yönelme                    İyi sonuçlar almaya yönelme    

 

Kaynakca:

NEBS Menagement-Yönetim Geliştirme Programı 27 Mart – 5 Mayıs 2000 Tuzla-İst.