http://www.bilalgunes.com
Özgeçmiş Makaleler Atıflar Bildiriler Kitaplar
Ana Sayfa Fotoğraflar Diğer Linkler Sınav Sonuçları  

 >Fizik/Fizik Eğitimi
Lisans Dersleri
Lisansüstü Dersler
Sanal Fizik Laboratuarı
Fizikte Kavram Yanılgıları
Fizik Müfredat Çalışmaları

 >Kristalografi
Kristalografi Ders Notları
Kristalografi Derneği WebSayfası

 >Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi
Bilgisayar Ders Notları
Web Sözlük
Enformatik Bölümü WebSayfası

 >Diğer...
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
İnternet Güvenli mi?
Bilgisayarınız Güvenli mi?
Bilişim Toplumu Nedir?

Ö Z G E Ç M İ Ş

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ

Doğum Yeri: Gülşehir - Nevşehir

Yabancı Dili: İngilizce

Yabancı Dil Seviyesi: 84 (KPDS Sınavı)

Lise Öğrenimi: Gülşehir Lisesi, Haziran 1984

Üniversite Öğrenimi: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Haziran 1988

Yüksek Lisans Çalışması: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Eylül 1993, Ankara

Doktora Çalışması: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Temmuz 1996, Ankara

Doçentlik Ünvanı: Katıhal Fiziği, 2000

Profesörlük Kadrosu: 2006

 

İŞ DENEYİMİ

 

30. Gazi Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2013 (2. Dönem, 18 Ekim 2011-1 Ağustos 2013, 1. Dönem: 10 Eylül 2008-10 Eylül 2011)

29. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, 2007-2013 (2. Dönem: 6 Aralık 2010-2013, 1. Dönem: 9 Aralık 2007-6 Aralık 2010)

28. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uzmanlık Grubu Başkanı, 2007-2012 (2. Dönem, 31 Ekim 2010-7 Eylül 2012, 1. Dönem: 31 Ekim 2007-31 Ekim 2010).

27. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP), Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı (Lisans), 27 Eylül 2010-3 Haziran 2015.

26. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP), Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı (Lisans ve Yüksek Lisans), 15 Mayıs 2010-3 Haziran 2015.

25. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2012 (2. Dönem: 29 Aralık 2009-29 Aralık 2012, 1. Dönem: 27 Temmuz 2006-27 Temmuz 2009).

24. Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanı, 2003-2013 (3. Dönem: 26 Ağustos 2009-2013, 2. Dönem: 8 Temmuz 2006-26 Ağustos 2009, 1. Dönem: 8 Temmuz 2003-8 Temmuz 2006).

23. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP), Yönetim Kurulu Üyesi, 4 Ağustos 2009-3 Haziran 2015.

22. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP), Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı (Lisans ve Yüksek Lisans), 4 Ağustos 2009-3 Haziran 2015.

21. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP), Başkan Yardımcısı (Akademik), 3 Ağustos 2009-Haziran 2015.

20. Gazi Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Üye, 2009-2012.

19. Gazi Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA: European University Association ), Kurumsal Koordinatörü, 30 Aralık 2008-6 Ağustos 2012.

18. Gazi Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK), Üye, 30 Aralık 2008-2011.

17. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Gazi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) , Değerlendirme ve Karar Kurulu Üyesi, 2008-2012.

16. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2011 (3. Dönem: 10 Eylül 2008-2011, 2. Dönem: 13 Eylül 2005-2008, 1. Dönem: 20 Şubat 2003-13 Eylül 2005).

15. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi(Profesör), 16 Haziran 2006-...

14. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Disiplin Kurulu Üyesi, 14 Ekim 2004-16 Haziran 2006

13. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 14 Ekim 2004-16 Haziran 2006

12. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 14 Ekim 2004-16 Haziran 2006

11. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 16 Temmuz 2004-16 Haziran 2006

10. Gazi Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanı, 14 Ocak 2003-13 Temmuz 2004

9. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, 2001-2003

8. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi (Doçent), 21 Kasım 2000-16 Haziran 2006

7. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, 1997-1998

6. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent), 1997-2000

5. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Araştırma Görevlisi, 1992-1997

4. Şanlıurfa Anadolu Lisesi, Müdür Yardımcısı, 1991-1992

3. Şanlıurfa Anadolu Lisesi, Fizik (İngilizce) Öğretmeni, 1990-1992

2. Şanlıurfa Gazi Lisesi, Fizik Öğretmeni, 1989-1990

1. Şanlıurfa Suruç Lisesi, Fizik Öğretmeni, 1988-1989

 

YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

Yüksek Lisans Çalışması: GÜNEŞ, B., "X-Işınları Difraksiyon Yöntemleri ile 2-2 Disiyano-1-Feniletilen Kristalinin İncelenmesi ve Üriner Sistem (Böbrek, Mesane, Üreter) Taşlarının Nitel Analizi ", Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Çalışması, Eylül 1993, Ankara.

Doktora Çalışması: GÜNEŞ, B., “Aminoetilaminyum Tartarat ve Bis(1,2-Bis(4-Pridil)Etan)Kadmiyum(II) Tetrasyanonikelat(II)-m-Ksilen Kristallerinin Yapı Çözümleri”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Çalışması, Temmuz 1996, Ankara.

 

YÖNETİLEN TAMAMLANMIŞ TEZLER

20. KHADISHA BEGİMBETOVA, (2015), 'Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyi”, Master Thesis, Institute of Informatics, Gazi University.

19. HANİFE KARACAN, (2014), 'Fizik Öğretmenlerinin ve Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı Konusundaki Zihinsel Modellerinin İncelenmesi', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.


18. VİLDAN ATEŞ, (2014), 'Üniversitelerin Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Modellenmesi', Doktora Tezi, Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

17. AINA TAZHIYEVA, (2014), 'Uzaktan eğitimde mobil bilişim aygıtlarının kullanımı', Yüksek Lisans Tezi, Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi

16. YALÇIN ERTEK, (2014), 'Bilimsel süreç becerileri ile fizik öğretim programında yer verilen problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

15. SEMA ERTAŞ, (2013), '10. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine kavramsal değişim metinlerinin etkisi', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

14. VOLKAN GÖKSU, (2011), 'Sorgulayıcı araştırmaya dayalı laboratuar ile doğrulayıcı laboratuar yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarı, kavram yanılgısı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi', Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

13. VOLKAN DAMLI, (2011), 'Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı web tabanlı etkileşimli öğretimin üniversite öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye etkisi', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

12. SEDA ÇEKİÇ TOROSLU, (2011), 'Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7e öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi', Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

11. BEYHAN ÇALIŞKAN, (2010), 'IPv6 geçiş yöntemlerinin güvenlik ve performans analizi', Yüksek Lisans Tezi, Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

10. ÇAĞLAR GÜLÇİÇEK, (2009), 'Bazı mekanik kavramları ile ilgili yanılgıların giderilmesinde doğrulayıcı laboratuvar yaklaşımları ile simülasyon destekli doğrulayıcı laboratuvar yaklaşımları etkisinin karşılaştırılması', Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

9. NEFİSE DİLEK, (2006), '2-fenil-2H-fitalazin-1-on, 6-[3-fenil-5-(triflorometil)pirazol-1-il]-piridazin-3(2H)-on ve krom (III) asetilasetonat kristallerinin x-ışınları kırınım yöntemi ile yapı çözümü ve teorik incelenmesi', Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

8. CEYDA DALKIRAN, (2006), 'Müfredat uygulama ilköğretim okullarındaki 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine karşı olan tutumları ile diğer ilköğretim okullarındaki 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine karşı olan tutumlarının karşılaştırılması', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

7. HAKAN SABANCILAR, (2006), 'Lise 2. sınıf öğrencilerinin dairesel hareket konusundaki kavram yanılgıları', Yüksek Lisans Tezi, Diğer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

6. GÜZİDE BAŞDAĞ, (2006), '2000 yılı fen bilgisi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının bilimsel süreç becerileri yönünden karşılaştırılması', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

5. SEDA ÇEKİÇ, (2004), 'Lise 1. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusu hakkında kavram geliştirme süreçlerinin incelenmesi', Yüksek Lisans Tezi, Diğer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

4. İLHAMİ KURU, (2003), 'Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları', Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

3. İLKİN GÜNİZ KURT, (2002), '2, 3-diazo-1, 3-difenilpropene kristalinin x-ışınları kırınım yöntemi ile yapı çözümü', Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

2. EMEL NERGİZ, (2001), 'BİS(difenilfosfin)metan(1, 3-BİS(difenilfosfin)propan)platin(II)bromür kristalinin x-ışınları kırınım yöntemi ile yapı çözümü', Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

1. NEFİSE DİLEK, (2000), '2, 4 dimethoxybenzylidene-2-hydroxyaniline kristalinin x-ışınları kırınım yöntemi ile yapı çözümü', Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi 

KATILINAN KURS VE İNCELEMELER

1. Matematik ve Fen Öğretmenleri Temel İngilizce Eğitim Kursu, 09 Temmuz-14 Eylül 1990, O.D.T.Ü., Ankara

2. Bilgisayar Eğitim Kursu, 18 Mart-30 Nisan 1991, KOÇ-UNISYS, Şanlıurfa

3. Bilgisayar Formatörlük Kursu, 01 Temmuz-25 Ekim 1991, Marmara Üniversitesi, İstanbul

4. YÖK-Dünya Bankası Projesi, Yurt Dışı İncelemesi, 07 Nisan-15 Haziran 1997, University of Leeds, Leeds, İngiltere

5. Yurt Dışı Öğretim Üyesi Projesi, Liverpool Hope University, Liverpool John Moores University ve Birmingham Aston University, Gazi Üniversitesi adına resmi görevli ve grup rehberi, 13 Temmuz-20 Temmuz 2003, İngiltere

6. Yurt Dışı Öğretim Üyesi Projesi ve Uzaktan Eğitim İşbirliği Projesi, California State University, San Bernardino. Gazi Üniversitesi adına resmi temsilci, 18-26 Ocak 2004.

7. TÜBİTAK, Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı, 3-11 Kasım 2006, TÜSSİDE, Gebze

 

DÜZENLENEN KONGRE VE SEMİNERLER

1. Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu , Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, 22-24 Eylül 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara  

2. II. Ulusal Türk Kristalografi Toplantısı , Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyesi, 17-19 Mayıs 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

3. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Kongre Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Üyesi, 07-09 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara

4. İNTERNET TEKNOLOJİLERİ İLE UZAKTAN EĞiTİM SEMPOZYUMU:UES08, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, 01-02 Mayıs 2008, Ankara Hilton Otel (Gazi Üniversitesi), Ankara

5. 5. Fen Eğitimi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı ve Bilim Kurulu Üyesi, 10 Mayıs 2008, İTÜ Makina Fakültesi, İstanbul

6. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, 27-29 Ağustos 2008, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara

7. XIII.International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) Symposium, Bilim Kurulu Üyesi, 21-26 Eylül 2008, Pine Bay Resort Hotel(Organized by Buca Egitim Fakultesi), İzmir

8. 25th European Crystallographic Meeting ( 25. Avrupa Kristalografi Toplantısı), Düzenleme Kurulu (Organizing Committee) Üyesi, 16-21 Ağustos 2009, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi, İstanbul.

9. ESERA (European Science Education Research Association) Conference (ESERA Kongresi), Bilim Kurulu (Scientific Committee) Üyesi, 31 Ağustos-4 Eylül 2009, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul.

10. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

11. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

12. The World Conference on Physics Education, Bilim Kurulu Üyesi, 1-6 Temmuz 2012, Bahcesehir Universitesi, İstanbul.

13. ICSE 2012: International Conference of Science Education, Bilim Kurulu Üyesi, 12-15 Ekim 2012, Nanjing University, Nanjing, China.

 

KATILINAN KONGRE VE SEMİNERLER

1.14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşe, KKTC

2. I. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Nisan 1994, Adana

3. 15. Ulusal Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Kaş, Antalya

4. 16. Ulusal Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, Balıkesir

5. Yoğun Madde Fiziği Ankara Seminerleri VI, Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 28 Kasım 1997, Ankara

6. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, 15-18 Ekim 2003, Belek Antalya.

7. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 22-24 Eylül 2005, Ankara

8. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 28-30 Eylul 2005, Denizli

9. II. Ulusal Kristalografi Toplantısı , Erciyes Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2006, Kayseri

10. GIREP Conference: Modeling in Physics and Physics Education, Amsterdam Üniversitesi, 20-25 Ağustos 2006, Amsterdam, Hollanda

11. VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, 7-9 Eylul 2006, Ankara

12.CONFERENCE OF ASIAN SCIENCE EDUCATION : CASE 2008, Ambassador Hotel Kaohsiung, 20-23 Şubat 2008, Kaohsiung, Taiwan.

13. GIREP Conference: Physics Curriculum Design, Development and Validation, Cyprus Üniversitesi, 18-22 Ağustos 2008, Nicosia, Cyprus.

14. VIII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.

15. EUA Convention 2009, 18-21 Mart 2009, Prag Universitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti.

16. Second EUA-CDE Annual Meeting, 4-5 Haziran 2009, Lausanne Universitesi, Lozan, İsviçre.

17. The Sixteenth International Conference on Learning, 1-4 Temmuz 2009,University of Barcelona, Spain.

18. 25th European Crystallographic Meeting ( 25. Avrupa Kristalografi Toplantısı), 16-21 Ağustos 2009, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi, İstanbul.

19. ESERA (European Science Education Research Association) Conference (ESERA Kongresi), 31 Ağustos-4 Eylül 2009, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul.

20. EUA Autumn Conference 2009, 8-10 Ekim 2009, Justus-Liebig Universitesi, Giessen, Almanya.

21. EUA: Fourth European Quality Assurance Forum, 19-21 Kasım 2009, Kopenhagen Business School, Kopenhag, Danimarka.

22. EUA TRENDS 2010: The European Higher Education Area - Achievements and future challenges, 11 Mart 2010, Viyana Üniversitesi, Viyana, Avusturya.

23. Third EUA-CDE Annual Meeting, 4-5 Haziran 2010, Free Universitesi, Berlin, Almanya.

24. INTERNATIONAL CONFERENCE "PHYSICS-2010", 30 Haziran-2 Temmuz 2010, AMEA Fizika Institutu, Bakü, AZERBAIJAN.

25. GIREP-ICPE-MPTL 2010 International Conference: Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits?, 22. - 27. August 2010, Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, France.

27. 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

28. IX. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

29. EUA Autumn Conference 2010: Diversities and Commonalities - the changing face of Europe's universities , 20-23 Ekim 2010, Palermo Universitesi, Palermo, İtalya.

30. 4th Annual Assembly of the European University Foundation - Campus Europae, 10 Mart 2011, Abbaye Neumünster, Luxembourg, Luxembourg.

31.1st Luxembourg Forum on Human Rights in Higher Education, 11 Mart 2011, Abbaye Neumünster, Luxembourg, Luxembourg.

32. Fourth EUA-CDE Annual Meeting 2011, 9-10 Haziran 2011, Carlos III University of Madrid, Spain.

33.EUA: Sixth European Quality Assurance Forum, 17-19 Kasım 2011, University of Antwerp and Artesis University College Antwerp, Belgium.

34. EUA: EUA Annual Conference 2012:The Sustainability of European Universities, 22-23 Mart 2012, The University of Warwick, Warwick, United Kingdom.

35. EUA Funding Forum, 11-12 Haziran 2012, University of Salzburg, Salzburg, Austria.

36. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

37. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi - OASİS, Bodrum, Muğla.

38. TÜBA, “II. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”, 31 Ağustos- 4 Eylül 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

39. ITTES 2015: 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 9-11 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon.

40. UFEK 2015: Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara.

 

 

ÜYE OLUNAN DERNEKLER

 

1. GIREP:, Üye, 2006-... Web: http://www.girep.org

2. Uluslararası Kristalografi Birliği (International Union of Crystallography), Üye, 1996-... Web: http://www.iucr.org

3. Kristalografi Derneği, Üye, 2000-... Web: http://www.tucr.org

3.1. Kristalografi Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman), 2001-2009 (1. Dönem:2001-2003, 2. Dönem:2003-2005, 3. Dönem:2005-2007, 4. Dönem:2007-2009).

4.1. Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci ve Mensuplarını Koruma Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2006 (1. Dönem:2000-2002 ,2. Dönem:2002-2004,3. Dönem:2004-2006).

4.2. Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci ve Mensuplarını Koruma Derneği, Denetim Kurulu Üyesi, 2006-2008.

5. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Koruma Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2003 (1. Dönem:2001-2003, 2. Dönem:2003-2004).

6. Gazi Eğitim Bilimleri Araştırmalarını Geliştirme ve Destekleme Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2009 (1. Dönem:2004-2005, 2. Dönem:2005-2007, 3. Dönem:2007-2009).

7. AFSAD ( Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği), Üye, 2012-... Web: http://www.afsad.org.tr

 

 

GÖREV ALINAN KOMİSYONLAR

9. Gazi Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Üye, Ocak 2009 -2012

8. Gazi Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA: European University Association ), Kurumsal Koordinatör, 30 Aralık 2008-2012

7. Gazi Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK), Üye, 2008-2011.

6. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilimsel Araştırm Projeleri (BAP) Uzmanlık Grubu Başkanı, 31 Ekim 2007-2012

5. Gazi Eğitim Fakültesi, Bilişim Grubu, Başkan, 2005-2012

4. Gazi Üniversitesi, Bilişim Komisyonu, Üye, 2005-2006

3. Gazi Eğitim Fakültesi, Akreditasyon Komisyonu, Üye, 2001-?

2.YÖK, Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Komisyonu, Üye, 2000-?

1. Gazi Eğitim Fakültesi, Satın Alma Komisyonu, Başkan, 1999-2001

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1. “Bazı Diels-Alder Ürünü Kristallerin Yapı Çözümü: 1,4:5,8-dimethano-1,1a,4,4a,5,5a,8,8a-octahydro-anthracene-9,10-dione”, Kodu :GEF 04/97-7, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hüseyin SOYLU, Yardımcı Araştırmacı: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ (Tamamlandı).

2. “X-ışını Tek Kristal Yöntemi ile Kristallerin Yapılarının Tespiti”, Kodu :GEF 04/2002-01, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, Yardımcı Araştırmacı: Arş. Gör. Nefise DİLEK (Tamamlandı).

3. “ Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Isı ve Sıcaklık” Konusu Hakkında Kavram Geliştirme Süreçlerinin İncelenmesi ”, Kodu :GEF 04/2003-15, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ , Yardımcı Araştırmacı: Seda ÇEKİÇ(Tamamlandı).

4. “Öğrenilmesi Zor Olan Fizik Konularının Bilgisayar Simülasyonlar ve Modelleme ile Desteklenmesi”, Kodu :GEF 04/2003-16, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ , Yardımcı Araştırmacı: Çağlar GÜLÇİÇEK (Tamamlandı).

5. “Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Enerji Öğrenme Alanındaki Bilgi ve Becerilerine Etkisi”, Kodu :GEF 04/2008-1, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ , Yardımcı Araştırmacı: Seda ÇEKİÇ TOROSLU, (Tamamlandı).

6. “Fen Öğrencilerinin Modelleme Becerilerinin Geliştirilerek Bilimsel Olgulara İlişkin Bireysel Olarak Model Geliştirebilmelerinin Sağlanması ”, Kodu :GEF 04/2008-7, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ , Yardımcı Araştırmacı: Çağlar GÜLÇİÇEK (Tamamlandı).

7. “Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Web Tabanlı İnteraktif Öğretim ile Üniversite Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi”, Kodu :GEF 04/2010-7, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ , Yardımcı Araştırmacı: Volkan DAMLI, (Tamamlandı).

 

 

KURUM DIŞI PROJE GÖREVLERİ

1.Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TİKA, Türki Devletlere Fizik Laboratuarları Kurma Projesi, 2547 sayılı kanunun 38. Maddesi uyarınca 1 yıl süreyle görevlendirme, Mayıs 2004- Mayıs 2005.

2. Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim 1. Kademe (4. ve 5. sınıf) Fen ve Teknoloji Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu, Üye, 2003-2004.

3. Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim 2. Kademe (6., 7. ve 8. sınıf) Fen ve Teknoloji Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu, Üye, 2004-2005.

4. Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 2. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Programlarına Yönelik Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Yazım Komisyonu, Danışman, 2005.

5. Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi:Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim 2. Kademe (6., 7. ve 8. sınıf) Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Yazım Komisyonu, Başkan, 2005-2006

6. UNICEF-Türkiye, Telafi Eğitimi Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Telafi Eğitimi-Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Geliştirme Grubu, Grup Başkanı, 2006-2007.

7. TÜBİTAK, Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Ankara Bölgesi Juri Üyesi, 2006-...

8. TÜBİTAK-Milli Eğitim Bakanlığı, Bu Benim Eserim Projesi: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması, Ankara Bölgesi Juri Üyesi, 2006-...

9. Dünya Bankası-Türkiye, Ortaöğretim Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim (9., 10., 11. ve 12. sınıf) Fizik Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu, Başkan, 2006-2009.

10. Dünya Bankası-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmenlerin Özel Alan (Fizik) Yeterliklerinin (ve Buna Dayalı Bireysel ve Kurumsal Performans Değerlendirme Ölçütlerinin) Belirlenmesi, Danışman, 2008-2009.

11. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP), 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca görevlendirme, Haziran 2009- ....

12. Dünya Bankası-Türkiye, Ortaöğretim Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Fen Liseleri (9., 10., 11. ve 12. sınıf) Fizik Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu, Başkan, 2011-2012.

KONGRE, KONFERANS, PANEL VE SEMPOZYUM ÇAĞRILI KONUŞMALARI

1. Gazi Üniversitesi- Telekomünikasyon Kurumu - Telekom Dünyası, Bilişim Haftası Etkinikleri, Panel: Bilişim Fırsatları, "Bilişim Toplumu ve İnternet Kullanımı", 13 Nisan 2006, Ankara.

2. Gazi Üniversitesi, Bilişim Haftası Etkinikleri, Panel: "İNTERNET VE BİLİŞİM: YENİ ÇAĞIN ANAHTARLARI", "Bilişim Toplumu ve İnternet Güvenliği", 20 Nisan 2006, Ankara.

3. Gazi Üniversitesi, Arayış Konferansı 18, "Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Yansımaları, FIRSATLAR-TEHDİTLER", 16 Nisan 2009, Ankara.

4. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Panel: “Dünya'da ve Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Gelişmeler”, "Nasıl Bir Doktora Eğitimi?", 19 Nisan 2010, Ankara.

5. Türk Fizik Vakfı - Adıyaman Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı, Fen ve Fizik Eğitimi Sempozyumu, "Yeni Fizik Öğretim Programı ve Uygulama Sorunları", 3-4 Mayıs 2010, Adıyaman

6. Özel Dershaneler Birliği Derneği ( ÖZ-DE-BİR ), 25. Yıl Sempozyumu, Panel: Değişen Fizik Öğretim Programı, 30 Ekim 2010, Başkent Öğretmenevi, Ankara

7. Aksaray Üniversitesi, Konferans, Yaşamımızdaki Fizik, 9 Aralık 2010, Aksaray.

8. Kırıkkale Üniversitesi, Konferans, Yeni Fizik Öğretim Programı ve Uygulamadaki Sorunlar, 7 Ocak 2011, Kırıkkale

9. Uludağ Üniversitesi, Panel, Öğretim programlarında yaşam temelli yaklaşım, IV. BİLGİLENDİRME ve AR-GE GÜNLERİ, 13 Kasım 2014, Bursa

10. TÜBA: Türkiye Bilimler Akademesi, Konferans, Fizikte Kavram Yanılgıları, “II. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”, 31 Ağustos- 4 Eylül 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

11. Kardeniz Teknik Üniversitesi, Panel, Öğretmen Eğitimi Politikaları: Fizik Örneği, ITTES 2015: 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 9-11 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon.

12. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Panel, Türkiye'de Fizik Eğitimi Çalışmaları: Trendler, IUlusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara.

 

RESMİ KURUMLARA VERİLEN BAZI HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSLARI

1.Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş., Bilgisayar Eğitim Programı, Eğitmen, 16-26 Ekim 2001, Ankara.

2. İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının öğretmenlere tanıtımı”, 26 Temmuz-6 Ağustos 2004, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA.

3. İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının pilot çalışmasında görev alacak öğretmen, idareci ve müfettişlere tanıtımı”, 6-10 Eylül 2004, ODTÜ-ANKARA.

4. İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim programının akademisyen, müfettiş ve öğretmenlere tanıtımı ve değerlendirilmesi”, 6-8 Aralık2004, Öğretmenevi, Ankara.

5. İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının ilköğretim müfettişlerine tanıtımı”, 11-15 Nisan 2005, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA.

6. İlköğretim 2. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “6. - 8. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının pilot çalışmasında görev alacak öğretmenlere tanıtımı”, 5-9 Eylül 2005, ODTÜ-ANKARA.

7. İlköğretim 2. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “6. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının öğretmenlere tanıtımı”, 13-17 Mart 2006, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA.

8. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “9. sınıf Fizik öğretim programının öğretmenlere tanıtımı”, 31 Mart-04 Nisan 2008, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, ERZURUM.

9. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “9. sınıf ve 10. sınıf Fizik öğretim programının öğretmenlere tanıtımı”, 16-20 Haziran 2008, Van Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, VAN.

10. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “Fizik öğretim programının bakanlık müfettişlerine tanıtımı”, 2-6 Şubat 2009, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

11. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “9. sınıf ve 10. sınıf Fizik öğretim programının öğretmenlere tanıtımı”, 8-12 Haziran 2009, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, ERZURUM.

12. TÜBİTAK, Y.İ.B.O. Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik)Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı, Fizik Alan Danışmanı 15-22 Haziran 2009, TÜSSİDE, Gebze.

13. Milli Eğitim Bakanlığı-KKTC, KKTC Fizik ve Kimya Öğretmenlerine 9. ve 10. Sınıf Öğretim Programının Tanıtımı, 7-11 Şubat 2010, Lefkoşe, KKTC.

14. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fizik Öğretim Programı ve Uygulama Sorunları, 16 Haziran 2010, Nevşehir.

15. Milli Eğitim Bakanlığı-KKTC, Fizik Dersi 9., 10. ve 11. Sınıflar Öğretim Programları Kursu, 21 Haziran-2 Temmuz 2010, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA.

16. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fizik Öğretim Programı ve Uygulama Sorunları, 2 Ekim 2010, Amasya.

17. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “Fizik Dersi Öğretim Programları (II. Kademe) Kursu”, 4-15 TEmmuz 2011, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Aksaray.

18. TÜBİTAK, Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı, Fizik Danışmanı 09-17 Temmuz 2011, Kepez, Çanakkale.

19. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “Fizik Dersi Öğretim Programları (III. Kademe) Kursu”, 12-16 Eylül 2011, Turgutreis Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi, Bodrum.

20. TÜBİTAK, Fizik Etkinlik Günleri I, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Fizik Danışmanı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul.

21. Fizik Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “Fizik Dersi Öğretim Programları (IV. Kademe) Kursu”, 24-28 Ekim 2011, Kızılcahamam, Ankara.

22. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Antalya Fizik Günü”, 25 Kasım 2011, Antalya.

23. TÜBİTAK, Fizik Etkinlik Günleri III, Hikmet Kiler Fen Lisesi, 1-2 Aralık 2011, Bitlis.

24. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Ankara Fizik Günü: Öğretim Programında Yeni Yaklaşımlar”, 16 Aralık 2011, Çubuk, Ankara.

25. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Bolu Fizik Günü”, 17 Ocak 2012, Bolu.

26. Başkent Üniversitesi - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Adana Fizik Günü”, 11 Şubat 2012, Adana.

27. TÜBİTAK, Fizik Etkinlik Günleri V, Mardin Fen Lisesi, 19-20 Nisan 2012, Mardin.

28. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Niğde Fizik Günü, 26 Haziran 2012, Niğde.

 
©2010
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm Ana Sayfası