http://www.bilalgunes.com
Özgeçmiş Makaleler Atıflar Bildiriler Kitaplar
Ana Sayfa Fotoğraflar Diğer Linkler Sınav Sonuçları  

 >Fizik/Fizik Eğitimi
Lisans Dersleri
Lisansüstü Dersler
Sanal Fizik Laboratuarı
Fizikte Kavram Yanılgıları
Fizik Müfredat Çalışmaları

 >Kristalografi
Kristalografi Ders Notları
Kristalografi Derneği WebSayfası

 >Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi
Bilgisayar Ders Notları
Web Sözlük
Enformatik Bölümü WebSayfası

 >Diğer...
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
İnternet Güvenli mi?
Bilgisayarınız Güvenli mi?
Bilişim Toplumu Nedir?

M A K A L E L E R

ULUSLARARASI INDEXLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. GÜNEŞ, B., SOYLU, H., AKKURT, M., ÖZBEY, S., "Aminoetylammonium Tartrate". Acta. Cryst., C51. 2346-2348, 1995

2. GÜNEŞ, B., SOYLU, H., ÖZBEY, S., TURAN, Y., KARACAN, N., “Bis(1,2-di-4-pyridylethane-N:N’)-cadmium(II) Tetracyano nickelate(II)-m-Xylene Solvate”. Acta. Cryst., C52. 2425-2427, 1996.

3. GÜNEŞ, B., SOYLU, H., ÖZBEY, KENDİ, E., S., AYDIN, A., “ The 4:2 Diels-Alder Adduct of 1,3-Cyclopentadiene with p-Naphthoquinone ”. Acta. Cryst., C53. 1301-1302, 1997.

4. AYDIN, A., SOYLU, H., GÜNEŞ, B., AKKURT, M., ERCAN, F., KÜÇÜKBAY, H., ÇETİNKAYA, E. “Preparation and X-Ray Structure of bis(1-methyl-3-ethlybenzimidazolidine-2-ylium) tetraflouraborate” . Zeitschrift Für Kristallgraphie, 213. 473-476, 1998.

5. GÜNEŞ, B., SOYLU, H., ÖZBEY, S., AYDIN, A: “Crystal Structure of 1,4:5,8-dimethano-1,1a,4,4a,8,8a-octahydroantracene-9,10-dione, C6H16O2", Zeitschrift Für Kristallgraphie, 214. 29-30, 1999.

6. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., “Crystal Structure of 2,4 Dimethoxybenzylidene-2-Hydroxyaniline”, Bulgarian Journal of Physcis, 27 Supplemant 2, 57-60, 2000.

7. ERKOÇ, Ş., GÜNEŞ, B., GÜNEŞ, P. “Molecular-Dynamics Simulations of Nickel Clusters" Int. J. Mod. Phys. C 11 (5), 1013-124, JUL 2000.

8. GÜNEŞ, B., ERKOÇ, Ş. Melting and Fragmentation of Nickel Nanoparticles:Molecular-Dynamics Simulation" Int. J. Mod. Phys. C 11 (8), 1567, DEC 2000.

9. GÜNEŞ, B., KESİCİ, E., İDE, S., SAHİN, E., İRİŞLİ, S. “[Bis(diphenylphosphino)methane]-[1,3-bis(diphenylphosphino) propane]platinum(II) dibromide“ Acta. Cryst., C57. 1282-1284, 2001.

10. GÜNEŞ, B., ÖZBEY, S., TEZCAN, H. “Crystal Structure of 2,3-Diaza-1,3-diphenylpropene“ Analytical Sciences:Instrumental Achievements, Vol. 19. 1091-1092, JULY 2003.

11. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., İDE, S., ÖZCAN, Y., TEZCAN, H. “Structure of 2-Phenyl-2H-phthalazine-1-one“ Analytical Sciences:X-ray Structure Analysis Online, Vol. 20. 157-158, DECEMBER 2004.

12. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., ŞAHİN, E., İDE, S., ÜNLÜ, S.. “6-[3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]-
pyridazin-3(2H)-one“ ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE 62: O446-0448, 2006.

13. DİLEK, N., GÜNEŞ, B. “Redetermination of Chromium (III) Acetylacetonate“ JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS - SYMPOSIA Vol. 1, No. 3, p. 570 - 572, 2009.

14. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., "Theoretical Energy Calculation and Conformation Analysis of 2-Phenly-2h-Phthalazin-1-One Molecule”, Azerbaijan Journal of Physcis - Fizika, Vol: XVI, No: 2, Series: En, 240-242, June, 2010.

15. KIZILCIK, H. Ş., GÜNEŞ, B. Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41(278-292), 2011.

16. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., GÜP, R. “4-Butoxy-N'-[1-(4-methylphenyl)ethylidene]benzohydrazide“, Acta Cryst. (2012). E68, o2763 [ doi:10.1107/S1600536812035921 ] Volume 68, Part 9 (September 2012).

17. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., BÜYÜKGÜNGÖR, O., GÜP, R. “Crystal structure of bis(isothiocyanato)[2,6-diacetylpyridine bis(4-hydroxybenzoylhydrazone)]Fe(III) Chloride bis(dimethylformamide) solvate“, Crystallography Reports (2013). Volume 58, Issue 1, pp 98-101 [doi: 10.1134/S1063774513010173] (January 2013).

18. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., GÖKÇE, C., GÜP, R. “4-Hydroxy-N'-[(1E)-1-(4-methylphenyl)ethylidene]benzohydrazide: Synthesis, Crystal Structure, and Spectroscopic Studies“, Crystallography Reports (2013). Volume 58, No. 7, pp 1073-1078 [doi: 10.1134/S1063774513080026] (December 2013).

19. DİLEK, N., GÜNEŞ, B., GÖKÇE, C., GÜP, R. “Crystal Structure of N-(Furan-2-Ylmethylene--
Hydroxybenzohydrazide“, Crystallography Reports (2014). Volume 59, No. 7, pp 1074-1077 [doi: 10.1134/S1063774514080033] (December 2014).

20. Vildan ATEŞ, Bilal GÜNEŞ., "THE FACTORS AFFECTING INFORMATION TECHNOLOGIES RISK MANAGEMENT AT TURKEY’S STATE UNIVERSITIES". INTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES Vol 10, No 2, 2018

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. GÜNEŞ, B., ÜNLÜ, P., SOYLU, H., " Computer Based Education in High School ", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3 , 153-156., Kış-1995, Ankara.

2. ÜNSAL, Y., GÜNEŞ, B., ERGİN İ., " Yükseköğretim Öğrencilerinin Temel Astronomi Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma ", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı: 3 , 47-60., 2001, Ankara.

3. GÜNEŞ, B., “Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları: Cephelerdeki Fizikçilerden Thomas S. Kuhn ve Alan D. Sokal”, Gazi Üniversitesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1 (Kış 2003), 23-44, 2003, Ankara.

4. ÜNSAL, Y., GÜNEŞ, B., “Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak MEB İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabına Fizik Konuları Yönünden Eleştirel Bir Bakış”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 2002.

5. AYDOĞAN, S., GÜNEŞ, B., GÜLÇİÇEK, Ç., “Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 111-124, 2003.

6. ÜNSAL, Y., GÜNEŞ, B., “İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fizik Konuları Yönünden İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), 2003.

7. ÜNSAL, Y., GÜNEŞ, B., , “Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak MEB İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabına Fizik Konuları Yönünden Eleştirel Bir Bakış”,, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (2), 387-294, 2003.

8. ÜNSAL, Y., GÜNEŞ, B., “Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak MEB Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitabına Eleştirel Bir Bakış”, Gazi Üniversitesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:3 (Yaz 2004), 305-321, 2004.

9. GÜNEŞ, B., BAĞCI, N. GÜLÇİÇEK, Ç. “Fen Bilimlerinde Kullanılan Modellerle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Tespit Edilmesi ", A.İ.B.Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı 7, 1-14, Nisan 2004.

10. GÜNEŞ, B., GÜLÇİÇEK, Ç., BAĞCI, N. “Eğitim Fakültelerindeki Fen ve Matematik Öğretim Elemanlarının Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 35-48, Temmuz 2004.

11. GÜLÇİÇEK, Ç., GÜNEŞ, B. “Fen Öğretiminde Kavramların Somutlaştırılması: Modelleme Stratejisi, Bilgisayar Simülasyonları ve Analojiler ", Eğitim ve Bilim, Cilt: 29, Sayı 134, 36-48, Ekim 2004.

12. KURU, İ., GÜNEŞ, B. “Lise 2.sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgıları", Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2),1-17, 2005.

13. Nuray ÖNDER, Özlem OKTAY, Funda ERASLAN, Çağlar GÜLÇİÇEK, Volkan GÖKSU, Uygar KANLI, Ali ERYILMAZ ve Bilal GÜNEŞ “Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011", Journal of Turkish Science Education (TUSED), 10 (4), 151-163, 2013.

14. Uygar KANLI, Çağlar GÜLÇİÇEK, Volkan GÖKSU, Nuray ÖNDER, Özlem OKTAY, Funda ERASLAN, Ali ERYILMAZ ve Bilal GÜNEŞ “Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi", Gazi Üniversitesi, GEFAD / GUJGEF: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (2),127-153, 2014.

15. ATEŞ, V. ve GÜNEŞ, B. “BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ???-???, 2015.

16. KIZILCIK, H. Ş., ÖNDER ÇELİKKANLI, N. ve GÜNEŞ, B. “Change of Physics Teacher Candidates’ Misconceptions on Regular Circular Motion by Time: Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi", Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education, Cilt 9, Sayı 1, 205-223, 2015/6.

17. ATEŞ VİLDAN ve GÜNEŞ BİLAL (2016). " Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara İli Örneği." Bilgi Dünyasi, 17(1), 39-56., Doi: 10.15612/BD.2016.501

 
©2010
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm Ana Sayfası