:. Ana Sayfa
:. Felsefe
:. İhtiyaç Analizi
:. Program
:. Görüş Anketi
:. Forum
:. Komisyon Üyeleri
:. İletişim
 

Türkiye'de Fizik Öğretim Programlarının Tarihsel Gelişimi

Ülkemizdeki fizik öğretim programlarının tarihsel gelişimi incelendiğinde ilk çalışmanın 1934 yılında yapıldığı görülmektedir.  Daha sonra sırasıyla 1935, 1938 ve 1940 yıllarında fizik öğretim programları hazırlanmıştır.  Ancak bu programların yalnızca okutulacak konuların başlıklarından ibaret olduğu görülmektedir.

Değişik ülkelerde 1950’lerden itibaren öğretim programlarını çağın gereklerine uygun hale getirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu gelişmelerin etkisi kısa sürede ülkemizde de hissedilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı 1960’lı yıllarda fen eğitimini geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

Buradan hareketle  çağdaş eğitim felsefesine uygun ve bilimsel yöntemlerle fen eğitiminin yapılmasına ve lise bazındaki fen programlarının uygulanmasına Ankara Fen Lisesi’nin 1964’te açılmasıyla başlanmıştır. 1966-1967 ders yılında, benzeri bir programın dokuz lisede denenmesine geçilmiştir. Bu liselerde uygulanan fen programlarının değerlendirilmesi sonucunda, 100 lise ve 89 öğretmen okulunda 1971-1972 ders yılında uygulamaya başlatılan bu program 1968 programı olarak bilinmektedir. Bu tarihten itibaren yeni Fen programları “Modern Fen”, eski programlar ise “Klasik Fen“ diye anılmaya başlanmıştır. Zamanla “Modern Fen” uygulayan lise, meslek lisesi ve teknik liselerin sayısı 843’e yükseltilmiştir. Bu aşamada “Klasik Fen” programı uygulayan liselerimizin sayısı ise 1445 tir.

1971-1972 Öğretim yılından 1985-1986 öğretim yılına gelinceye kadar liselerimizde biri “Modern Fen”, diğeri “Klasik Fen” olmak üzere iki farklı Fen programı dolayısıyla iki farklı Fizik programı uygulanmıştır. Tüm liselerimizde 1985-1986 öğretim yılından itibaren tek tip Fen programlarının uygulanmasına geçilmiştir.
Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11.9.1985 tarih ve 173 sayılı, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu’nun 26.9.1985 tarih ve 19 sayılı kararlarıyla lise ve dengi okullarda okutulan klasik ve modern fen dersleri programlarındaki farkın kaldırılması, denenip geliştirilmek üzere kabul edilen fizik programının ise 1985-1986 öğretim yılında orta öğretim kurumlarında uygulanması kararlaştırılmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 01.05.1992 tarih ve 128 sayılı kararıyla sınıf geçme sistemi kaldırılıp onun yerine ders geçme ve kredi sistemi getirilmiştir. Bu sistemle birlikte 9. sınıflara zorunlu ders olarak içeriği yeni belirlenen Fen Bilimleri dersi konulmuştur. Bu sınıfın programı hedefli  ve davranışlı olarak yapılmıştır. Lise-1, 2 ve 3. sınıflarda okutulan fizik dersleri konu içeriklerinde bazı değişiklikler yapılarak Fizik-1, Fizik-2, Fizik-3  seçmeli alan dersleri haline getirilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 28.05.1996 tarih 260 sayılı kararıyla ders geçme ve kredi sistemi de kaldırılıp tekrar alan seçmeli sınıf geçme sistemine geçilmiştir. Bu sistemde Lise-1 ortak sınıf olup tüm Lise-1 öğrencileri aynı dersleri okumaktadırlar. Ders geçme ve kredi sistemde zorunlu olarak okutulan Lise-1 inci sınıftaki Fen Bilimleri dersi kaldırılıp bu dersin programında yer alan fizik konuları Fizik-1 dersi adı ile programa alınmıştır. 1985 programında okutulan tüm fizik koruları da Lise-2 ve Lise-3 sınıflarına dağıtılmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun  07.06.2005   tarih ve 184 sayılı kararı ile Orta Öğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde liseler 4 yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklikten dolayı uygulamada olan lise fizik ders programı, içerik açısından hiçbir değişiklik yapılmadan 4 yıla yayılarak yeniden düzenlenmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.07.2005   tarih ve 193 sayılı kararı ile  de uygulamaya konulmuştur.   

1985 yılında geliştirilen fizik öğretim programından günümüze kadar olan program değişiklikleri  genel olarak biçimsel değişikliklerdir. Günümüzde; felsefesi, vizyonu, bilgi öğrenme alanları, beceri kazanımları, teknoloji boyutu, öğrenme, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları  güncel olarak tanımlanmış çağdaş bir fizik programı  hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 
 
© 2007