:. Felsefe
:. İhtiyaç Analizi
:. Program
:. Görüş Anketi
:. Komisyon Üyeleri
:. İletişim
:. Anket
:. Forum
(yeni)

:. Fizik Öğretmeni Yeterlikleri (yeni)


 

FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI

Bilindiği üzere 2004 yılında 4. ve 5. sınıf "Fen ve Teknoloji Dersi" ve 2005 yılında ise 6., 7., ve 8. sınıf "Fen ve Teknoloji Dersi" öğretim programı geliştirme süreçleri tamamlanmıştır. 2006-2007 yılı eğitim ve öğretim yılı itibari ile 1-6. sınıflar yeni öğretim programına göre öğrenim görmektedirler.

İlköğretim derslerinde yapılan köklü öğretim programı değişikliğinden sonra Lise dört yıla çıkarılmıştır. Dört yıllık lise gözönüne alınarak Fizik Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları Mart 2006 ayında başlamıştır. Ocak 2007 ayı itibari ile Fizik 9., 10., 11., ve 12. sınıf öğretim programının çerçevesi belirlenmeye başlamıştır.

Haziran 2007 ayı itibari ile de 9. sınıf Fizik Öğretim Programının taslak çalışması tamamlanmıştır. Program geliştirme çalışmalarının aşamaları hakkında ilgilenenleri bilgilendirmek, öğretim programı geliştirme sürecinde etkileşimde bulunmak amacı ile bu web sayfası hazırlanmıştır. Bu sayfa aracılığı ile yeni fizik öğretim programı hakkındaki görüş, düşünce ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı beklemekteyiz. Haziran 2007 ayrında taslak çalışması tamamlanan fizik öğretim programı resmi ve özel okullarda çalışmakta olan fizik öğretmenleri, talim veterbiye kurul üyeleri, ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme uzmanlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda geliştirilmiştir.

Türkiyenin tüm illerinden gelen fizik öğretmenleri ile iki kez yeni öğretim programını tanıtım semineri gerçekleştirilmiştir. Erzurum ve Van Hizmetiçi eğitim Enstitülerinde gerçekleştirilen eğitim semineri çalışması sırasında öğretmenlerimiz ile programı hazırlayan komisyon üyeleri arasında verimli bir bilgi alışverişi gerçekleiştirilmiştir. Öğretmenlerimizden aldığımız somut dönütler programa yansımaya devam etmektedir.

27 Ekim 2007 tarihinden itibaren Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 2008-2009 öğretim yılından itibaren okutulması kararlaştırılan 9. sınıf Fizik Öğretim Programı yayınlanmıştır.

3 Haziran 2008 tarihinden itibaren Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 2009-2010 öğretim yılından itibaren okutulması kararlaştırılan 10. sınıf Fizik Öğretim Programı yayınlanmıştır.

26 Aralık 2008 tarihinden itibaren Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 2010-2011 öğretim yılından itibaren okutulması kararlaştırılan 11. sınıf Fizik Öğretim Programı yayınlanmıştır.

24 Haziran 2009 tarihinden itibaren Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 2011-2012 öğretim yılından itibaren okutulması kararlaştırılan 12. sınıf Fizik Öğretim Programı yayınlanmıştır.

Programın dayandığı bilimsel temelleri paydaşlarımızla tartışmak için de çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu amaçla 7-9 Eylül 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesinde düzenlenen 7. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde bir mini sempozyum düzenleyerek taslak halindeki programı bilimsel olarak ilk kez tartışmaya açmıştık. Ardından programın felsefesi kesinleştirilerek 9. sınıf fizik öğretim programı kabul edildikten sonra 20-23 Şubat 2008 tarihleri arasında Tayvan'da yapılan Asya Fen Eğitimi kongresinde 9. sınıf öğretim programı uluslarası alanda görücüye çıkarılmıştır. Yine 18-22 Ağustos 2008 tarihlerinde Kıbrıs'ta gerçekleştirilen GIREP 2008 kongresi kapsamında sempozyum düzenlenerek yeni fizik programının tüm bileşenleri bilimsel arenada masaya yatırılmıştır. Son olarak 27-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapılan 8. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde yine bir mini sempozyum düzenlenerek yeni fizik öğretim programının tüm ayrıntılarının yüksek oranda katılımlı bir bilimsel ortamda tartışılması sağlanmıştır.

Aşağıda linkleri verilen anketler, uygulanan lise fizik öğretim programı hakkındaki bilgi ve tecrübelerinizden yola çıkarak olması gereken lise fizik öğretim programı hakkındaki görüş ve önerilerinizi belirlemek için hazırlanmıştır. Toplumun her kesiminden daha fazla kişinin görüşleri alınarak daha katılımcı, toplumun görüşleri ile şekillenmiş ve ihtiyaçlarına cevap verebilen bir program geliştirmek amaçlanmıştır.  Sizlerden gelen görüş ve önerileri değerlendirip programın geliştirilme sürecine katkıda bulunmanızı sağlamak hedeflenmiştir. Anketlere verdiğiniz bilgiler yalnızca bu amaç için kullanılacaktır.

Anketleri doldurup Türkiye’nin yeni fizik öğretim programının gelişmesine katkı sağladığınız için teşekkür ederiz. Çok uzun olduğundan dolayı iki bölümde verilen anketin her birini istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Anketlerin her ikisini de doldurmanızı bekliyoruz. Cevap vermek istemediğiniz soruları boş bırakabilirsiniz.

1.     Programın içeriği ve temaları (yaşam bağlamları)  ile ilgili anket

2.     Programın yapısı, amaçları ve odağı ile ilgili anket

 

 

 

 

Son Güncelleme:Eylül  2009

eXTReMe Tracker

Hits:http://194.27.7.1/cgi-bin/counter.exe?-dblustps+fizikprogrami . ©2009