http://www.bilalgunes.com
Özgeçmiş Makaleler Atıflar Bildiriler Kitaplar
Ana Sayfa Fotoğraflar Diğer Linkler Sınav Sonuçları  

 >Fizik/Fizik Eğitimi
Lisans Dersleri
Lisansüstü Dersler
Sanal Fizik Laboratuarı
Fizikte Kavram Yanılgıları
Fizik Müfredat Çalışmaları

 >Kristalografi
Kristalografi Ders Notları
Kristalografi Derneği WebSayfası

 >Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi
Bilgisayar Ders Notları
Web Sözlük
Enformatik Bölümü WebSayfası

 >Diğer...
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
İnternet Güvenli mi?
Bilgisayarınız Güvenli mi?
Bilişim Toplumu Nedir?

B İ L D İ R İ L E R

ULUSAL BİLDİRİLER

1. GÜNEŞ, B., SOYLU, H., "Üriner Sistem Taşlarının Toz Difraksiyon Yöntemi ile İncelenmesi", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşe, KKTC.

2. GÜNEŞ, B., SOYLU, H., "Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi ve Fizik Eğitiminin Durumu", I. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Nisan 1994, Adana.

3. GÜNEŞ, B., SOYLU, H. “ Ethylene Diammonium Tartrate Kristalinin Yapı Analizi.” 15. Ulusal Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Kaş, Antalya.

4. GÜNEŞ, B., SOYLU, H. “ Bis(1,2-bis(4-pyridyl)ethane)cadmium(II) Tetracyanonickelate(II)-m-Xylene ” Kristalinin Yapı Analizi.” 16. Ulusal Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, Balıkesir.

5. KANDİL, Ş., GÜNEŞ, B., SOYLU, H. “ Böbrek Taşlarının Toz Difraksiyon Yöntemi İle İncelenmesi” Kristalinin Yapı Analizi.” 16. Ulusal Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, Balıkesir.

6. GÜNEŞ, B., SOYLU H., “ The 4:2 Diels-Alder Adduct of 1,3-Cyclopentadiene with p-Naphthoquinone ” Yoğun Madde Fiziği Ankara Seminerleri VI, Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 28 Kasım 1997, Ankara.

7. GÜNEŞ, B., GÜLÇİÇEK, Ç., BAĞCI, N. “Fen Bilimlerinde Kullanılan Modellerle ilgili Öğretmen Görüşlerinin Tespit Edilmesi” 12. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2003, Antalya.

8. GÜNEŞ, B., GÜLÇİÇEK, Ç., BAĞCI, N. “ Eğitim Fakültelerindeki Fen Öğrencilerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi” 12. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2003, Antalya.

9. DİLEK, N., GÜNEŞ, B. “ 2 Phenly-2H-phthalazin-1-one(C14H10N2O) Kristalinin Deneysel ve Teorik Sonuçlarının Karşılaştırılması ” 1. Ulusal Kristalografi Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, , 22-24 Nisan 2004, Samsun.

10. ÖZCAN, Y., ULUDAĞ, N., DİLEK, N., GÜNEŞ, B., BAYARI, S., İDE, S. “ Bazı Adamantan Türevlerinin Yapısal İncelenmesi ” 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum.

11. KANLI, U., BUDAK, E., UŞAK, M., GÜNEŞ, B., KÖSEOĞLU, F. “İngiltere, Kanada, İrlanda ve Türkiye’deki İlköğretim Fen Öğretim Programlarının Bazı Temel Fen Kavramlarını İçermesi Açısından İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması” 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.

12. DİLEK, N., GÜNEŞ, B. “A Comparison of Experimental and Theoretical Data of Chromium(III) Acetylacetonate” 2. Türk Kristalografi Toplantısı, 17-19 Mayıs 2006, Kayseri.

13. BAŞDAĞ, G., GÜNEŞ, B. “2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarıyla Öğrenim Gören İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması” 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

14. KANLI, U., SERİN, G., ASLAN, A., GÜLYURDU, T., YILDIZ, D.E., ERYILMAZ, A., ATEŞ, S., AKDENİZ, A.R., GÜNEŞ, B. “Türkiye Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Farklı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması ve Önceden Yapılmış İhtiyaç Analiz Sonuçlarından Faydalanılması” 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

15. ÇEKİÇ TOROSLU, S., GÜNEŞ, B. “Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Madde ve Özellikleri” ve “Isı ve Sıcaklık” Konularına Ait Kavramların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

16. ÇEKİÇ TOROSLU, S., GÜNEŞ, B. “Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Isı ve Sıcaklık” Konusundaki Alternatif Çatıları ve Bunların Zaman İçinde Gelişimlerinin İncelenmesi”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

17. ÇEKİÇ TOROSLU, S., GÜNEŞ, B. “Üniversite Öğrencilerinin Basit Harmonik Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

18. KIZILCIK, H. Ş., GÜNEŞ, B. “Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test ile Tespit Edilmesi”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

19. ERGİN GÜNBATAR, S., GÜNEŞ, B. “Lise öğrencilernin enerjinin korunumu konusundaki kavram yanılgılarının araştırılması”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

20. GÜNEŞ, B., ATEŞ, S., ERYILMAZ, A., KANLI, U., SERİN, G., ARSLAN A. ve GÜLYURDU, T. “Mini Sempozyum:Yeni Fizik Öğretim Programı ”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.

21. ATEŞ, S. ve GÜNEŞ, B. “Yeni Fizik Öğretim Programı:Yeni Fizik Dersi Öğretim Programının Felsefesi, Temelleri ve Vizyonu ”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.

22. GÜLÇİÇEK, Ç. ve GÜNEŞ, B. “Bilgisayar Simülasyonlarının Temel Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.

23. ÇEKİÇ TOROSLU, S. ve GÜNEŞ, B. “Yaşam Temelli Üç Aşamalı Sorularla Öğrencilerin 'Enerji' Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.

24. GÖKSU, V., ASLAN, O. ve GÜNEŞ, B. “Geleceğin Bilim İnsanları Kendi Projeleri Hakkında Neler Düşünüyorlar?”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu.

25. KANLI, U., DAMLI, V., GENCER, A., ÜNLÜ, P. ve GÜNEŞ, B.ÜÇ AŞAMALI SORULARLA FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL ASTRONOMİ KONULARINDAKİ BAŞARILARININ ve KAVRAM YANILGILARININ ÖLÇÜLMESİ”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

26. GÜLÇİÇEK, Ç. ve GÜNEŞ, B.ÖĞRENCİLERİN TEMEL MEKANİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

27. ÇEKİÇ TOROSLU, S. ve GÜNEŞ, B.YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİNİN KAVRAM YANILGISI VE BAŞARI TESTLERİNİN ORTAK ETKİSİ İLE ARAŞTIRILMASI”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

28. GÜNEŞ, B., ATEŞ, S., ERYILMAZ; A., KANLI, U., SERİN, G., ARSLAN, A. ve GÜLYURDU, T. "YENİLENEN LİSE FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİ VE YAŞANAN SIKINTILARIN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

29. GÜNEŞ, B., ERYILMAZ; A., KANLI, U., GÜLÇİÇEK, Ç., GÖKSU, V., ERASLAN, F., OKTAY, Ö. ve ÖNDER, N. "Mini Sempozyum: 2000-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN ULUSAL FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRELERİNDEKİ FİZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ TREND ANALİZİ", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

30. GÜNEŞ, B., v.d. "Mini Sempozyum: ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ: FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

31. GÖKSU, V. ve GÜNEŞ, B. "SORGULAYICI ARAŞTIRMAYA DAYALI LABORATUAR YÖNTEMİ İLE DOĞRULAYICI LABORATUAR YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI, KAVRAM YANILGISI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

32. KIZILCIK, H. Ş., ÖNDER, N. ve GÜNEŞ, B. "FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞİMİ", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

33. DAMLI, V., GÜNEŞ, B., SALAR, R. ve GENCER, A. "FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KAVRAM TESTİ GELİŞTİRİLMESİ", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

34. EROL, C., ERYILMAZ, A., ARSLAN A. G. ve GÜNEŞ, B. "ÜNİVERSİTELERDE FİZİK ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN KARŞILANMASI", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

35. ATEŞ, V. ve GÜNEŞ, B. “BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ RİSK YÖNETİMİ BAŞARISININ YORDAYICISI OLARAK KURUMSAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ", Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 16-17 Ekim 2015, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

36. GÜNEŞ, B. Davetli Konuşma: "Fizikte Kavram Yanılgıları", TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi,“II. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”, 31 Ağustos- 4 Eylül 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

37. GÜNEŞ, B. Davetli Konuşma: "Türkiye'de Fizik Eğitimi Çalışmaları: Trendler", 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara.

38. USTA, İ. ve GÜNEŞ, B. "ÖSYS Fizik Sorularının Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Ölçütleri Bakımından İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama", 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara.

39. SU, M. ve GÜNEŞ, B. "2007 ve 2013 FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ", 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara.

40. GÜNEŞ, F. ve GÜNEŞ, B. "ISI VE SICAKLIK KONUSU İLE LGİLİ KAVRAM YANILGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK DÖRT AŞAMALI BİR TESTİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI", 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara.

41. YAVUZ, Ş. N., ÜNLÜ, P. ve GÜNEŞ, B. "ELEKTROSTATİK İLE İLGİLİ SORGULAYICI ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ", 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara.

42. ŞİMŞEK, G., ZENGİN, G., ÇALIK, S. ve GÜNEŞ, B. "ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI", 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara.

43. KÖYMEN, B. ve GÜNEŞ, B. "KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİ VE KONTROL METİNLERİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1. DİLEK N., GÜNEŞ, B., “Crystal Structure of 2,4 Dimethoxybenzylidene-2-Hydroxyaniline”, BPU-4 4. Balkan Fizik Kongresi, 22-27 Ağustos 2000, Turnovo, Sofya Bulgaristan.

2. GÜLÇİÇEK, Ç., GÜNEŞ, B. “Analysis of Science Students’ Views About Model and Modelling” GIREP 2006 Conference: Modeling in Physics and Physics Education, 20-25 Ağustos 2006, Amsterdam, The Netherland.

3. GÜNEŞ, B., TAŞAR, M. F. “An Examination of Physics Subjects in the New National Curriculum for Science and Technology in Turkey” GIREP 2006 Conference: Modeling in Physics and Physics Education, 20-25 Ağustos 2006, Amsterdam, The Netherland.

4. GÜNEŞ, B. “The new national curriculum for physics at 9th grade in Turkey” CONFERENCE OF ASIAN SCIENCE EDUCATION : CASE 2008, 20-23 Şubat 2008, Kaohsiung, Taiwan.

5. GÜNEŞ, B. “Symposium: The New National High School Physics Curriculum in Turkey” Chair and Organiser, GIREP 2008 CONFERENCE:Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22 Ağustos 2008.

6. ATEŞ, S, GÜNEŞ, B. “Symposium: The New National High School Physics Curriculum in Turkey: Philosophy, Foundations, and Vision of the New High School Physics Curriculum in Turkey”, GIREP 2008 CONFERENCE:Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22 Ağustos 2008.

7. GÜLÇİÇEK, Ç, GÜNEŞ, B. “The Effects of Computer Simulations: Overcoming Misconceptions Using Simulations in Physics Education”, GIREP 2008 CONFERENCE:Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22 Ağustos 2008.

8.ÇEKİC TOROSLU, S, GÜNEŞ, B. “Effect of Real-Life Context Based Instruction on Remediation of Students' Misconceptions about Energy”, The Sixteenth International Conference on Learning, 1-4 Temmuz 2009,University of Barcelona, Spain.

9.GÜNEŞ, B. “The New National Curriculum for Physics in Turkey”, The Sixteenth International Conference on Learning, 1-4 Temmuz 2009,University of Barcelona, Spain.

10.ÇEKİC TOROSLU, S, GÜNEŞ, B. “EFFECT OF REAL-LIFE CONTEXT BASED INSTRUCTION ON STUDENTS' CONCEPTUAL ACHIEVEMENT ABOUT 'ENERGY'”, ESERA 2009 CONFERENCE, 31 Ağustos-4 Eylül 2009, İstanbul, Türkiye.

11.Ateş, S, Gökhan, S., Karaömer, M., GÜNEŞ, B., Eryılmaz, A., Kanlı, U., Gülyurdu, T., Arslan, A. “PHILOSOPHY, FOUNDATIONS, AND VISION OF THE NEW HIGH SCHOOL PHYSICS CURRICULUM IN TURKEY'”, ESERA 2009 CONFERENCE, 31 Ağustos-4 Eylül 2009, İstanbul, Türkiye.

12.Kanlı, U., GÜNEŞ, B. “DETERMINATION OF MISCONCEPTIONS OF PHYSICS/SCIENCE TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES REGARDING FORCE- A STUDY WITH A 2-TIER MISCONCEPTION TEST", ESERA 2009 CONFERENCE, 31 Ağustos-4 Eylül 2009, İstanbul, Türkiye.

13. ÇALIŞKAN, B., GÜNEŞ, B. “Developing Next Generation E-Learning Infrastructure with Ipv6", 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7-9 Ekim 2009, Trabzon, Türkiye.

14. DİLEK, N. ve GÜNEŞ, B. "THEORETICAL ENERGY CALCULATION AND CONFORMATION
ANALYSIS OF 2-PHENLY-2H-PHTHALAZIN-1-ONE MOLECULE", INTERNATIONAL CONFERENCE 'PHYSICS-2010', 30 Haziran- 2 Temmuz 2010, Baku, AZERBAIJAN.

15. ÇEKİÇ TOROSLU, S. ve GÜNEŞ, B. "Investigating Turkish High School Students Science Process Skills", 17th International Conference on Learning, 6-9 Temmuz 2010, Hong Kong.

16. ÇEKİÇ TOROSLU, S. ve GÜNEŞ, B. "Effectiveness of Real-life Context Based Approach Integrated with 7E Learning Model on High School Students’ Science Process Skills", GIREP-ICPE-MPTL 2010 International Conference:Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits?, 22. - 27. August 2010, Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, France.

17. KANLI, U., DAMLI, V., GENCER, A., ÜNLÜ, P. ve GÜNEŞ, B. "Determination of Science and Physics Teacher Candidates’ Misconceptions about Basic Astronomy Concepts with a Three-tier Test", GIREP-ICPE-MPTL 2010 International Conference:Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits?, 22. - 27. August 2010, Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, France.

18. GÜNEŞ, B. ve DAMLI, V. "The Effect of Web Based Interactive Instruction Based on Conceptual Change Approach for Overcoming Misconceptions about Heat and Temperature", GIREP-ICPE-MPTL 2010 International Conference:Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits?, 22. - 27. August 2010, Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, France.

19. GÜNEŞ, B. "Davetli Konuşma: Turkish High School Physics Curriculum as a Reflection of Recent Developments in Physics Education (Fizik Eğitimindeki Güncel Gelişmelerin Bir Yansıması Olarak Türk Ortaöğretim Fizik Öğretim Programı)", 27th International Physics Conference, 14 - 17 Eylül 2010, İStanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

20. CELEBI, C., GÜNEŞ, B, DAMLI, V. "ÇÜRÜTME METİNLERİNİN ÖĞRENCİLERİN İŞ-GÜÇ-ENERJİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ve BAŞARILARINA ETKİSİ", 29th International Physics Conference, 4 - 8 Eylül 2012, Bodrum, Muğla, Türkiye

21. AKIN,S., İ. YILDIZ, D. KUCEROVA, E. KONTOU, Z. ZSIGO, A. LIMINA, R. KIESNERE, P. ESPERTO, GÜNEŞ, B. "BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE 14-17 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK BAŞARISI VE SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ KARŞILATIRILMASI", 29th International Physics Conference, 4 - 8 Eylül 2012, Bodrum, Muğla, Türkiye


22. GÜNEŞ, B. "Davetli Konuşma: "TÜRKİYE'DE FİZİK EĞİTİMİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER: FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI, FİZİK ÖĞRETMENİ YETERLİKLERİ VE FİZİKTE KAVRAM YANILGILARI", 29th International Physics Conference, 4 - 8 Eylül 2012, Bodrum, Muğla, Türkiye

23. GÜNEŞ, B. "Davetli Konuşma: "Öğretmen Eğitimi Politikaları: Fizik Örneği", ITTES 2015: 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 9-11 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon.

24. ŞAHİN ESİN, AKPINAR AYDIN MÜGE, ÖNDER ÇELİKKANLI NURAY, KIZILCIK HASAN ŞAHİN, TAŞKIN TUĞBA, DAMLI VOLKAN, TÜRK OSMAN, ÖNSAL GÜLNUR, GÜNEŞ BİLAL (2016). MISCONCEPTIONS ABOUT FRICTIONAL FORCE BETWEEN SOLID SURFACES. Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2016, Bodrum, Muğla.

25. ATEŞ VİLDAN ve GÜNEŞ BİLAL (2017). The Factors Affecting Information Technologies Risk Management At Turkey’s State Universities . 7th International Conference on eBusiness and eGovernment (ICEBEG), 23 November  2017, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.

26. Bahar AYKAÇ, Gülnur ÖNSAL, Bilal GÜNEŞ (2018). Investigating Possible Reasons behind the High School Students’ Attitudes about Physics Course. GIREP-MPTL Conference 2018: Research and Innovation in Physics education: two sides of the same coin., 9th-13th July 2018 Donostia-San Sebastian, Spain.

27. Gülnur ÖNSAL, Bilal GÜNEŞ (2018). Diagnosing Misconceptions about Special Relative Theory by Using a Four-Tier Test.GIREP-MPTL Conference 2018: Research and Innovation in Physics education: two sides of the same coin., 9th-13th July 2018 Donostia-San Sebastian, Spain.

 

 
©2010
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm Ana Sayfası