http://www.bilalgunes.com
Özgeçmiş Makaleler Atıflar Bildiriler Kitaplar
Ana Sayfa Fotoğraflar Diğer Linkler Sınav Sonuçları  

 >Fizik/Fizik Eğitimi
Lisans Dersleri
Lisansüstü Dersler
Sanal Fizik Laboratuarı
Fizikte Kavram Yanılgıları
Fizik Müfredat Çalışmaları

 >Kristalografi
Kristalografi Ders Notları
Kristalografi Derneği WebSayfası

 >Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi
Bilgisayar Ders Notları
Web Sözlük
Enformatik Bölümü WebSayfası

 >Diğer...
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
İnternet Güvenli mi?
Bilgisayarınız Güvenli mi?
Bilişim Toplumu Nedir?

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK EĞİTİMİ (BDFE)

Öğrencilerimiz Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi(BDFE) dersini almadan önce Temel Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Programlama derslerini almış oluyorlar. BDFE dersinin amacı öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgisayar bilgisi ve sahip oldukları temel bilişim becerilerini kullanarak kendi alanları olan Fizik ile ilgili araştırma yapmalarını sağlamak, yaptıkları araştırma sonuçlarını ise web ortamında İngilizce ve Türkçe olarak en etkin bir biçimde sunmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere web üzerinden bilimsel ve bilimsel olmayan bilgilere nasıl ulaşabilecekleri, ulaşılan bilgileri nasıl web sayfası halinde düzenleyecekleri ve düzenlenen web sayfalarının internete ne şekilde aktarılacağı anlatılmaktadır. Bu ders daha çok öğrenci merkezli olarak sürdürülmekte ve öğrenciler sahip oldukları bilişim becerilerini kendi alanlarında kullanma olanağına bulmaktadır.

Öğrencilerimiz birbirinden bağımsız ve farklı olmak üzere istedikleri bir fizik konusunu çevrimiçi olarak seçmekte, seçilen konuya ait internet üzerinden tarama yaparak ilgili konuyu metin, resim, fotoğraf, grafik, çizim, animasyon ve simülasyon gibi materyaller kullanarak en etkin bir biçimde internet üzerinden tüm kullanıcıların ulaşabilecekleri forma dönüştürmektedir.

BDFE İmza

Derse başlamadan tüm öğrencilerin imza atması gerekmektedir.

BDFE Çalışmaları

2000 yılından itibaren her yı öğrenciler tarafından tamamlanmış olan çalışmalara ulaşabilirsiniz.

BDFE Konu Seçimi

Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi Dersini alan tüm öğrencilerin konu seçimi yapması gerekmektedir.

BDFE Kuralları

Bu ders kapsamında web sayfası hazırlarken uyulması gereken temel kurallar belirtilmiştir.

BDFE Dosya Yükleme

Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler vize ve final değerlendirilmesine esas olacak dozyalarını bu link yardımı ile sunucu bilgisayara göndermeleri gerekmektedir.

 
©2010
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm Ana Sayfası