E-posta :  
Oda No :  
Tel No :  
Fax No :  
   
Çalışma Alanları ve Lisans Üstü Tez Konuları
  • Korozyon ve Katodik Koruma
  • ASTM G5-87 (ASTM G5-94) Testleri
  • ASTM G 102-89, ASTM-D-1384 Testleri
  • Yüksek Silikatlı Zeolitlerin Hidrotermal Sentezleri
  • Nano karbon materyallerin sentezi
  • Asit Zeolitler ve Gaz-Katı Reaksiyonları
  • Boyar Maddelerin Spektroskopik Özellikleri
  • Deneysel Tasarım Teknikleri ve Uygulamaları
  • Simulink ve Simulasyon
 

1985 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1994 yılında aynı bölümde Doktora derecesini aldı. Aynı kurumda 1985-1996 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998-2001 yııları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda 2011 yılından beri Doçent olarak görev yapmaktadır.

Matlab implementation Yao files