Prof.Dr. Gökhan Hakkı ALPASLAN
 Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları  List of Publications  CV in English  

İlgi Alanlari Linkler Personal


 

 

 

CURRICULUM VITAE

Name : Gökhan Hakkı ALPASLAN. D.M.D, Ph.D.

Date of Birth : Jan, 01.1960

Place of Birth : Eskişehir, Turkey

Marital Status : Married, Dec, 24. 1989.

Spouse : Cansu ALPASLAN. D.D.S, Ph.D.

Children : Arın ALPASLAN.

Office Address : Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve 

                               Cerrahisi Anabilim Dalı, 8. Cadde, 84. Sokak, Emek, 06510, Ankara.

 Phone : + 90 312 2138264

 Fax : + 90 312 2125817

E-Mail : alpaslan@ tr.net           alpaslan@gazi.edu.tr

Web : http://w3.gazi.edu.tr/web/alpaslan

Home Address : Bilkent 3, Ufuk Sitesi, E-3, No: 39, Bilkent, 06530, Ankara, Turkey.

Phone : + 90 312 2661050

Correspondence Address : Dr. Gökhan H. ALPASLAN

                                                     Bilkent 3, Ufuk Sitesi, E-3, No: 39, Bilkent,

                                                     06530, Ankara, Turkey.

Education :

a) Elementary School : Ayşeabla İlkokulu 1966-1971

b) Junior High School : Ankara Atatürk Anadolu Lisesi  1971-1975

c) High School                        : Ankara Atatürk Anadolu Lisesi  1975-1978

d) University                           : Gazi University, Faculty of Dentistry 1978-1983

e) Doctora                              : Gazi University, Faculty of Dentistry,                                                                                    Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery  1983-1987                                                                 

Positions :

1) Resident                             : Gazi University, Faculty of Dentistry,                                                                                   Department of Oral and Maxillofacial  Surgery 1983-1987

2) Chief Resident                     : Gazi University, Faculty of Dentistry,

                                                 Department of Oral and Maxillofacial Surgery 1987-1988

3) Military Service : Gülhane Military Medical Academy  Department of Oral & Maxillofacial Surgery 1988-1989

4) Instructor                                       : Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Oral & Maxillofacial Surgery 1989

5) Associate Professor : Gazi University, Faculty of Dentistry,  Department of Oral & Maxillofacial Surgery 1989-1996.

6) Research Scholar : Tohoku University Intensive Japanese Language Course, Sendai, Japan.

Tohoku University School of Dentistry,  Second Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Sendai, Japan. April, 5. 1993-Sept, 5.1993

Niigata University, School of Dentistry, First Department of Oral & Maxillofacial Surgery.*

Second  Department of Oral Anatomy

                                                               Sept, 5.1993-April, 31. 1995.

* Succeeded in getting a permit to receive advanced clinical training in dept. of OMS from the Ministry of Health and Welfare.

7) Professor                                        : Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Oral & Maxillofacial Surgery 09.09.1996- Present.

8) Research Fellow : Niigata University, School of  Dentistry, First Department of Oral & Maxillofacial Surgery.

                                                            Second Department of Oral Anatomy 1997  

9) Visiting Fellow : University of Florida School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery 2001.

10) Observer : Alberts Ludvig University, Department of Cranio-Maxillofacial Surgery 2003.

Scientific Publications:

a) Doctora Dissertion Thesis : Evaluation of PGE2 and PGI2 Levels at Acute and Chronic Periapical Abcess.13.01.1987.

b) Published Papers:

1. Alpaslan G. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). GÜ Dişhek Fak Derg 1986; 3 (1): 193-201.

2. Berk T, Tezcan N, Conkbayır A, Alpaslan G. Çocuklarda intraligamenter anestezi. GÜ Dişhek Fak Derg 1986; 3 (2): 37-46.

3. Alpaslan G, Oygür T, Yalım M. Bir ailenin iki kuşağında Dişlerde Görülen sayısal ve yapısal bozukluklar (2 vaka). Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Derg 1988; 2 (1): 57-61.

4. Alpaslan G, Yamalık K. Chlorzoxazone’un gömülü alt üçüncü molar operasyonundan sonra görülen trismus üzerindeki etkisi. AÜ Dişhek Fak Derg 1988; 15 (1): 29-33.

5. Yamalık K, Oygür T, Alpaslan G, Alasya D. Odontomalar (10 olgu analizi). HÜ Dişhek Fak Derg 1988; 12 (1): 117-20.

6. Yücel E, Delilbaşı E, Delilbaşı L, Alpaslan G, Yamalık K. Deri altına implante edilen hidroksilapatit ve hidroksilapatit-avitene karışımının etkilerinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi. AÜ Dişhek Fak Derg 1988; 15 (2): 137-41.

7. Güngör N, Alpaslan G. Ankyloglossia (Bir vaka). Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Derg 1988; 2 (3): 146-8.

8. Türker M, Alpaslan G. Ranula (Vaka raporu). Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Derg 1988; 2 (3): 149-52.

9. Üner O, Türker M, Yüksel S, Alpaslan G. Dişlerin sürme güçlüğünde odontomanın rolü ve cerrahi-ortodontik yaklaşım (2 vaka nedeniyle). Türk Ortodonti Derg 1989; 1 (2): 176-81.

10. Oygür T, Alpaslan G, Yamalık K. On odontoma olgusunun histopatolojik değerlendirmesi ve “ Hayal Hücreler”. HÜ Dişhek Fak Derg 1989; 13 (2): 118-21.

11. Alpaslan G, Yücel E, Günhan Ö. Benign Sementoblastoma (Bir olgu). HÜ Dişhek Fak Derg 1990; 14 (1): 51-3.

12. Alpaslan G. Çene-Yüz Kırıkları Üzerine Klinik Bir Araştırma. GÜ Dişhek Fak Derg 1990; 7 (1): 231-42.

13. Ulusu T, Alpaslan G, Hasanreisoğlu U, Alaçam A. Kök retansiyonu (Bir vaka).  Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Derg (Baskıda)

14. Alpaslan G, Yılmaz D, Ercan S. Akut ve Kronik Periapikal Apsede Histamin Ve Enkefalin Düzeylerinin Saptanması. AÜ Dişhek Fak Derg 1992; 19 (3): 333-6.

15. Yamalık K, Alpaslan G, Yücetaş Ş. IMZ Implant Sistemi ile Klinik Uygulamalar. SÜ Dişhek Fak Derg 1992; 2 (2): 127-34.

16. Alpaslan G, Alpaslan C, Oygür T. Subkutan Olarak İmplante Edilen Hidroksilapatit/Kollagen/Glikosaminoglikan ve Doğal Mercan’ın Histopatolojik Değerlendirilmesi. GÜ Dişhek Fak Derg 1992; 9(2): 29-38.

17. Alpaslan C, Alpaslan G, Oygür T. Subperiostal Olarak Yerleştirilen Hidroksilapatit/Kollagen/Glikosaminoglikan ve Doğal Mercan İmplantlarının Histopatolojik İncelenmesi. GÜ Dişhek Fak Derg 1992; 9(2): 39-49.

18. Alpaslan C, Alpaslan G, Oygür T. Dişsiz Alt Çenede Görülen Periferal Ossifying Fibroma. AÜ Dişhek Fak Derg 1993; 20 (1): 161-3.

19. Alpaslan G, Oygür T, Saraçgil S. Lymphoepithelial cyst. J Marmara University Dental Faculty 1993; 1 (4): 333-6.

20. Alpaslan C, Alpaslan G, Oygür T. Deri Altına Yerleştirilen Lokal Hemostatik Ajanlara Karşı Gelişen Doku Reaksiyonlarının Histopatolojik İncelenmesi. GÜ Dişhek Fak Derg 1993; 10(1): 1-9.

21. Alpaslan G, Alpaslan C. Doğal Mercandan Elde Edilen Implant Materyalinin Klinik Kullanımı. SÜ Dişhek Fak Derg 1994; 4 (1): 51-7.

22. Alpaslan C, Alpaslan G, Oygür T. Bone Reaction To Subperiosteally Implanted Hidroxylapatite/Collagen/Glycosaminoglycans And Coral In The Guinea Pig. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994; 77: 335-40.

23. Alpaslan G, Alpaslan C, Oygür T. Histopathological evaluation of subcutaneously implanted hidroxylapatite/collagen/glycosaminoglycans and natural coral implants. Asian J Oral Maxillofac Surg 1994; 6 (2): 151-6.

24. Alpaslan G, Alpaslan C, Bilgihan A, Yamalık K. Serum Alkaline Phosphatase, Calcium And Phosphatase Levels Following Clinical Use Of Natural Coral. Aus Dent J 1995; 40(5): 327-9.

25. Alpaslan G, Nakajima T, Takano H. Demonstration of Extracellular Alkaline Phosphatase Activity in Full-thickness Skin Wounds: A Preliminary Report. J Oral Maxillofac Surg 1997; 55 (1): 56-63.

26. Alpaslan C, Alpaslan G, Oygür T. Tissue reaction to subcutaneously implanted three local hemostatic agents. Br J Oral Maxillofac Surg 1997; 35, 129-32.

27. Alpaslan C, Alpaslan G, Uğar D. Postoperative Pain Control by Single Doses of Piroxicam Administered Sublingually and Aspirin. Journal of Marmara University Faculty of Dentistry 1997; 2 (4): 658-64.

28. Alpaslan G, Alpaslan C. Temporomandibuler Eklem İnternal Düzensizliklerinin Artrosentez ve Sodyum Hyaluronat İle Tedavisi: Ön Rapor. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 1997; 1-2: 25-30.

29.            Alpaslan G, Alpaslan C, Gogen H, Oğuz A, Çetiner S, Karadeniz C. Disturbances in Oral and Dental Structures in Pediatric Lenfoma Patients Following Chemotherapy: A Preliminary Report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 87: 317-21.

30.            Alpaslan C, Bilgihan A, Alpaslan G, Güner G,   Yis Ö, Erbaş D. Effect of Arthrocentesis and Sodium Hyaluronate Injection on Nitrite, Nitrate and Thiobarbituric acid-Reactive Substance Levels in the Synovial  Fluid. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol and Endodontics, 2000; 89 : 686-90.

31.            Alpaslan C, Alpaslan G, Güner B. Erken dönem temporomandibuler eklem internal düzensizliklerinde farklı tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. G.Ü. Dişhekimliği  Fakültesi Dergisi 17(2): 17-21, 2000.  

32.            Alpaslan Gökhan. Sterilizasyon Yöntemleri ve Sterilizasyon Cihazları. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, 2000; 58: 45-50.

33.            Alpaslan C,  Alpaslan G,  Uğar D. Oral ve Sublingual Yolla Kullanılan Oksikam Grubu iki Non-Steroid Antienflamatuar İlacın Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi, SÜ Dişhek Fak Derg, 2000; 10: 134-7.

34.            Alpaslan G, Alpaslan C. Efficacy Of Temporomandibular Joint Arthrocentesis With And Without Injection Of Sodium Hyaluronate In Treatment Of Internal Derangements. J Oral Maxıllofac Surg, 2001; 59: 613-9.

35. Özcan Emel, Alpaslan Gökhan. Ağız Kavitesi, Larinks ve Nazofarinks Skuamöz Hücreli Karsinom Hastalarında Hepatit C’nin Görülme Sıklığının İncelenmesi, GÜ Dişhek Fak Derg, 2001; 18: 5-8.

36.            Çetiner Sedat, Mollaoğlu Nur, Alpar Reha, Alpaslan Gökhan. Gömülü Alt 3. Molar Cerrahisinde Bilinçli Sedasyon Amacıyla Kullanılan Oral Diazepam ve Midazolamın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Ön Rapor). Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2001; 25: 39-47.  

37. Oguz Aynur, Çetiner Sedat, Karadeniz Ceyda, Alpaslan Gökhan, Alpaslan Cansu, Pinarli Güçlü. Long-term effects of chemotherapy on orodental structures in children with non-Hodgkin's lymphoma. Eur J Oral Sci, 112 (1), 8-11; 2004.

Oral and Poster Presentations:

1.         Berk T, Tezcan N, Conkbayır A, Alpaslan G. Çocuklarda İntraligamenter Anestezi. Ankara  Üniversitesi Dişhekimliği  Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, 6-11 Mayıs 1985, Ankara.

2.            Öğütcen M, Alpaslan G, Ergun E. Bir vaka Nedeniyle Anevrizmal Kemik Kisti. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği  Fakültesi 2. Dişhekimliği Kongresi, 1-4 Mayıs, 1986, Ankara.

3.         Türker M, Alpaslan G. Ranula ( Bir Vaka). Gazi Üniversitesi Dişhekimliği  Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, 16-21 Haziran 1987, Ankara.

4.         Ulusu T, Alpaslan G, Hasanreisoğlu U, Alaçam A. Kök Retansiyonu (Vaka Raporu). Gazi Üniversitesi Dişhekimliği  Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, 16-21 Haziran 1987, Ankara.

5.         Üner O, Türker M, Yüksel S, Alpaslan G. Dişlerin Sürme Güçlüğünde Odontomanın Rolü ve Cerrahi-Ortodontik Yaklaşım. Ağız, Diş, çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Stomatoloji) Derneği 1. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29 Ekim-1 Kasım 1988, Antalya.

6.            Alpaslan G. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde İmplant Uygulamaları. Ege Üniversitesi Dişhekimliği  Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Sempozyumu, 23-25 Nisan 1992, Foça, İzmir.

7.            Alpaslan G,  Nakajima T, Takano H. Demonstration of Extracellular Alkaline Phosphatase Activity in Full-thickness Skin Wounds. Annual Meeting of Niigata Dental Society. 19.11.1994. Niigata, Japan.

8.            Alpaslan C, Alpaslan G, Uğar D. Postoperative Pain Control by Single Doses of Piroxicam Administered Sublingually and Aspirin. British Society for Dental Research  1-4. 04.1996, Bristol, Great Britain.

9.            Alpaslan G, Takano H, Nakajima T. Demonstration of Extracellular Alkaline Phosphatase Activity in Full-thickness Skin Wounds. British Society for Dental Research 1-4. 04.1996, Bristol, Great Britain.

10.            Alpaslan Gökhan. Vascularisation of Full-Thickness Skin Grafts in Rats. 15 th. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery Congress  3-7 September 1996, Zurich, Switzerland. Journal  of   Cranio-Maxillofacial Surgery 1996; 24: (Suppl 1), 15.

11.       Aynur Oğuz, Gökhan Alpaslan, Ceyda Karadeniz, Cansu Alpaslan, Hakan Göğen, Sedat Çetiner. Disturbances in Oral and Dental Structures in Pediatric Long-Term Survivors of Lymphoma Following Chemoteraphy: A Preliminary Report. International Society of Paediatric Oncology (SIOP) XXIIIth Meeting, October 1-5, 1996.Vienna,Austria.

12.            Gökhan Alpaslan, Cansu Alpaslan. Temporomandibuler Eklem İnternal Düzensizliklerinin Artrosentez ve Sodyum Hyaluronat İle Tedavisi: Ön Rapor.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 Ekim-3 Kasım 1996, Alanya, Antalya.

13.       Cansu Alpaslan, Gökhan Alpaslan, Dilek Uğar. Oral ve Sublingual Yolla Kullanılan Oksikam Grubu İki Non-Steroid Antienflamatuar İlacın Postoperatif Ağrı Üzerindeki Etkisi.Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 Ekim-3 Kasım 1996, Alanya, Antalya.

14.       Aynur Oğuz, Gökhan Alpaslan, Ceyda Karadeniz, Cansu Alpaslan, Hakan Göğen, Sedat Çetiner. Lenfoma olgularında kemoterapi sonrası gözlenen oral ve dental yapı anomalileri. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek, Antalya.

15.            Alpaslan G, Alpaslan C, Gogen H, Çetiner S, Oğuz A, Karadeniz C. Disturbances in Oral and Dental Structures in Long-Term Survivors of Childhood Malignancies Following Chemotherapy: 13th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 20-24 October, 1997, Kyoto-Japan. Int J Oral Maxillofac Surg 1997; 26(Suppl I):127.

16.            Alpaslan G, Alpaslan C. Efficacy Of TMJ Arthrocentesis With And Without Injection Of Sodium Hyaluronate. 13th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 20-24 October, 1997, Kyoto-Japan. Int J Oral Maxillofac Surg 1997; 26(Suppl I):100.

17.            Alpaslan G. Histochemical Demonstration Of Vascularization Of Full-Thickness Skin Wounds Following The Use Of Lyophilized Porcine Dermis European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery Congress  1-5 September 1998, Helsinki, Finland. Journal  of   Cranio-Maxillofacial Surgery 1998; 24: (Suppl 1), 15.

18.             Alpaslan C, Alpaslan G. The Efficacy Of Intraarticular Injection Of Sodium Hyaluronate On Temporomandibular Joint Disc Displacement With             Reduction. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery Congress  1-5 September 1998, Helsinki, Finland. Journal  of   Cranio-Maxillofacial Surgery 1998; 24: (Suppl 1), 15.

19.       Özcan Emel, Alpaslan Gökhan. Ağız Kavitesi, Larinks ve Nazofarinks Squamous Cell Carcinoma Hastalarında Hepatitis C’nin Görülme Sıklığının İncelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Belek, Antalya.

20.       Ekin Yavuz, Alpaslan Gökhan. Solventlerle Dehidrate Edilmiş İnsan Perikardı ve Tam Kalınlık Deri Greftleri Kullanılarak Yapılan Vestibuloplasti Operasyonlarından Sonra Elde Edilen Sulkus Derinliğinin Değerlendirilmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Belek, Antalya.

21.            Alpaslan Cansu, Alpaslan Gökhan, Güner Bülent. Temporomandibuler Eklem İnternal Düzensizliklerinde Farklı Tedavi Yöntemlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Belek, Antalya.

22.            Alpaslan Gökhan, Alpaslan Cansu, Çetiner Sedat,  Çetiner Deniz, Oğuz Aynur, Karadeniz Ceyda. Değişik Tiplerdeki Çocukluk Dönemi Malignansilerinde Uygulanan Tedavilerin Dentofasiyal Bölge Üzerinde Etkileri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21, Mayıs, 2000, Belek, Antalya.

23.            Alpaslan Cansu, Bilgihan Ayşe, Alpaslan Gökhan, Güner Bülent, Yis Önder, Erbaş Deniz. Temporomandibular Eklem İnternal Düzensizliklerinde Artrosentez ve Sodyum Hyaluronat Enjeksiyonunun Sinoviyal Sıvıdaki Nitrit, Nitrat ve Malondialdehit Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21, Mayıs, 2000, Belek, Antalya.  

24. A Oğuz, C Karadeniz, FG Pınar, S Çetiner, G Alpaslan. Late Effects of Treatment on Growth and Dental Development in Childhood Non-Hodgkin Lymphomas. Internatıonal Society of Paediatric Oncology XXXIII Meeting, 10-13 October, 2001, Brisbane, Australia.

25. Aynur Oğuz, Ceyda Karadeniz, Sedat Çetiner, Gökhan Alpaslan, F. Güçlü Pınarlı. Çocukluk Çağı Non-Hodgin Lenfomalarında Tedavinin Ağız Sağlığı ve Diş Gelişimi Üzerine Etkileri. 14. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001, İstanbul.

26. Çetiner Sedat, Mollaoğlu Nur, Alpar Reha, Alpaslan Gökhan. Gömülü Alt Üçüncü Molar Cerrahisinde Bilinçli Sedasyon Amacıyla Oral Midasolam ve Diasepamın Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran, 2001, Ankara.

27.   Emel Özcan, Tuncer Değim, Tolga Demircigil,Timurhan Ceyhan, Şemsettin Cevheroğlu Gökhan H. Alpaslan. Miks Tükrükte Doksisiklin Konsantrasyonunun İnvitro Olarak Saptanması (Ön Rapor). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5-9, Haziran, 2002, Belek, Antalya. 

28. Belma Işık Aslan, Müfide Dinçer, Gökhan Alpaslan. Premaksillanın Distraksiyon Osteogenesis Yöntemi ile İlerletilmesi (Bir Olgu Nedeniyle). 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. 12-14 Ekim 2003, Konya.  

29. Ekin Yavuz, Alpaslan Gökhan. Comparative Evaluation of Contraction and Sulcus Depth Achieved by Clark ’s Technique and Three Alloplastic Graft Materials. 11 th International Congress on Reconstructive Preprosthetic Surgery, Noordwijk/Amsterdam, Netherlands , April 21-23, 2005 .

Spoken Languages:

a)            English: Good command in written and spoken English.

b)            Japanese: Can write and read Hirakana, Katakana, and 500 Kanji’s.

Awards:

Internatıonal Scientific Publications Incitement Awards from The Scientific and Technical Research Council of Turkey, Gazi University and Gazi University Scool of Dentistry for publications numbered  22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 and 34. 

 Research Interests:

a) Biomaterials.

b) Investigation of Vascularisation by means of Alkaline Phosphatase Enzyme Histochemistry.

c) Investigation of Innervation by means of PGP (Protein Gene Product) 9.5             Immunehistochemistry and GAP (Growth Associated Protein) 43             Immunehistochemistry.

d) Evaluation of the efficacy  of Sodium Hyaluronate in Temporomandibular             Joint Disorders.       

Clinical and Surgical Interests:

a) All aspects of dentoalveolar surgery.

b) Dental Implantology.

c) Advanced Preprosthetic Surgery.

d) Surgical Treatment of Dentofacial Deformities.

e) Management of Temporomandibular Joint Disorders.       

f) Maxillofacial Traumatology.

Memberships:

1. Turkish Dental Union

2. Chamber of Dentists of Ankara

3. Turkish Foundation of Dentists

4. Turkish Association for Oral and Maxillofacial Surgeons

5. Turkish-Japan University Members’ Society

6. Foundation of Ankara Atatürk Anadolu High School

7. Society of Ankara Atatürk Anadolu High School

8. Rotary International.

9. International Association of Oral and Maxilofacial Surgery.

Spare Time Interests:

1. Swimming

2. Skiing  

3. Sightseing

 

 

 

 


Gazi BIM 2000(c)