anaSayfa

 

KiTAPLARI


 

 

 

 

Kitapları

1.      Ali in der Bektaschi-Dichtung, namentlich, jener des 16. Jhdt’s, Wien 1972,
         Dissertation : Doktora Tezi.
2.      Veremden Korunma Önlemleri, Ankara 1966.
3.      Kaygusuz Abdal, Ankara 1981, Habilitation : Doçentlik Tezi.
4.      Kaygusuz Abdal’in Mensur Eserleri, Ankara 1983.
5.      Kaygusuz Abdal Bibliyografyası, Ankara 1983.
6.      Kaygusuz Abdal , Dilgüşâ, Ankara 1989.
7.      Kaygusuz Abdal , Saraynâme, Ankara 1989.
8.      Bazi Müesseselerimiz ve Şahsiyetler Etrafında Teşekkül Eden : Millî Birlik-Millî Kültür,
         Ankara 1991.
9.      Mutasavvıf Yunus Emre, Ankara 1991.
10.   Zeynel Usul Baba (Hayatı, Eserleri ve Edebî Şahsiyeti), Ankara 1992.
11.   Mustafa Kemal Atatürk’de Millî Birlik ve Beraberlik, Ankara 1996.
12.   Çanakkale, (1915 yılında çıkan Yeni Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayısı),
        Çanakkale 1996.
13.   Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi, Çanakkale 1996.
14.   Eğitim Fakültelerinde Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Bölümü ve Anabilim Dalları,
        Çanakkale 1997.
15.   Hacı Bektas Veli, Ankara 1998.
16.   Türk Kütürü’nde Ipek Yolu, Çanakkale 1997.
17.   Abdal Musa Velâyetnâmesi, Ankara 1999.
18.   Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi, Ankara 1999.
19.   Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara 1999.
20.   Hacı Bektas Veli ve Makalat, Ankara 2002.
21.   Ahmed Yesevî’nin Fakr-nâme’si Üzerine Bir Inceleme (baskıda).
22.   Süleyman Hakim Ata’nın Bakırkan Kitabı Üzerine Bir Inceleme (baskıda).
 
sayfa basi   

 

 

Liseler Için Ders Kitapları

 
23.   Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Edebiyat I-IV, (Müsterek imzalı).
27.   Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Kompozisyon  I-IV, (Müsterek imzalı).
31.   Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Dilbilgisi  I-IV, (Müsterek imzalı).
 
sayfa basi   

 

 

Üniversiteler Için Ders Kitapları

32.   Türk Dili Ders kitabı, (Komisyon) Ankara 1995. 
 
sayfa basi   

 

 

Tercüme Eserler

 
33.   Greeks Murderer of Turks, Ankara 1987.
34.   XIX. Yüzyılın Sonu Ile XX. Yüzyilin Başında Türkiye'de Hilâfet'ten Cumhuriyet'e Geçiş, 
         Ankara 1989.
35.   Avusturalya Resmi Tarihinde Gelibolu, Çanakkale 1996.
36.   Vidin Türkleri, (Dil, Din ve Folklor), Istanbul 1996.
37.   Balkanlarda Türkoloji Araştırmaları, Ankara.
 
sayfa basi   

 

 

Müşterek İmzalı Eserler

38.   Atatürk ve Milli Birlik, Ankara 1987.
39.   Yunus Emre Hayatı-Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, Ankara 1990.
sayfa basi   

 

Baskıya Hazır Eserler

 
40.   Kaygusuz Abdal ve Divan'ı,
41.   Kaygusuz Abdal ve Gülistan'ı,
42.   Kaygusuz Abdal ve Üç Mesnevî 'si,
43.   Şah İsmâil Hatayi'nin Divanı Üzerine Bir İnceleme,
44.   Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi'nde Metodoloji,
45.   Tarih İçinde Türk Halk Edebiyatı Eğitimi,
46.   İki Dillilere Türkçe'nin Eğitimi-Öğretiminde İzlenecek Metedoloji,
47.   . . .
sayfa basi   

 

 

© 2003